11.10.2017

HVORFOR ER ISLAMS MØRKE SIDE MON SÅ MØRK ?

Forfatter: Steffen Wernberg-MøllerNicolai Sennels har indenfor kriminalforsorgen arbejdet med unge kriminelle muslimer. På grundlag af de erfaringer, har han som psykolog analyseret opdragelse og muslimsk tænkning. Det resulterede blandt andet i de to opdragelsesmekanismer, der er beskrevet nedenfor. Det har i løbet af de senere år også resulteret i nogle bud på, hvorfor islam skaber så mange uhyrer ?
 
Indledningsvis skal det lige understreges, at ikke alle islams repræsentanter er afstumpede og voldeligt indstillet, men "religionen" indeholder plantning af kim, som kan spire og udvikle mennesker, som er i stand til de forfærdeligste ting. Det kan de, når de ad hoc i opvæksten plantes i en personlighed, der samtidig ad hoc amputeres og afstumpes. Des bedre vi lærer muslimerne at kende, des tydeligere bliver det, at der sammenlignet med andre religioner er en overrepræsentation af psykopater og sociopater, som er fuldstændig blottet for samvittighed og empati.

Hvordan kan det være, at så mange muslimske mænd, tilsyneladende har så let ved vold ? Mange har nok undret sig over, hvordan det kan være, at så stor en del er i stand til at overfalde, voldtage, skyde eller stikke en kniv i et andet menneske, og spurgt sig selv ; "måske indeholder den muslimske kultur mekanismer som skader menneskets udvikling og leder til udvikling af potentielle monstre ? Måske indeholder den muslimske opdragelse særlige elementer som er yderst skadelige for et barns udvikling" ?
 
De spørgsmål har Nicolai Sennels på grundlag af sin erfaring og faglighed et bud på. Han peger på to forskellige psykologiske mekanismer, som fremmer skabelse af mennesker med fremtidig potentielt voldsom adfærd.

Den ene mekanisme skal forstås på baggrund af, hvor katastrofalt det ville være, hvis de muslimske forældres barn senere hen vælger en anden religion. Det vil være forbundet med dødsstraf og tab af hele familiens ære.

Mekanisme (1)(Vold) : Fordi forældrene i så høj grad i religiøs forstand bekymrer sig om barnet, så gælder det om, med alle midler, såsom advarsler(fra Koranen), trusler og vold, at grundfæste islam i barnet - rædslen i barnet.

Den anden mekanisme skal forstås på baggrund af, at den psykiske modstandskraft nedsættes, når et menneske udsættes for smerte og lidelse kombineret med gentagelser/hjernevask som fx når man skal skabe særligt hensynsløse soldater eller bødler.

Mekanisme (2)(Gentagelser) : Om hvorvidt der er tale om lidelse i form af sult under ramadanen, voldelig afstraffelse eller ikke voldelige sanktioner, så er disse lidelser eller afsavn, kombineret med gentagne recitationer af Koranen, med til at forme et ensporet menneske, hvor der kun er en religiøs mulighed i livet, og som er psykologisk afstumpet med stærkt reducerede empatiske evner. Egenskaber som humor er også stærkt begrænset.
 
Kombineres disse to mekanismer med  påbud fra Koranen om, at det er en god gerning at slå kristne, jøder, homoseksuelle og andre vantro ihjel, så er fundamentet lagt til potentielt meget farlige mennesker. Mennesker som er i stand til uhyrligheder som kun fantasien sætter grænser for, jf. IS som mange vestlige muslimske unge mænd er klar til indgå i fra dag et. Den parathed er tankevækkende. Det er tankevækkende, at næsten enhver bror synes at være i stand til at slå sin søster ihjel.

Det er som benzin på bålet, at drengene er opdraget med, at vrede (hellig vrede) er en dyd. Den er udtryk for maskulin manifestation. Intimidering er så at sige et legitimt middel til at nå målet. Hvis den muslimske mand udsættes for kritik vil dette ofte udløse et voldsomt vredesudbrud. Det tjener dels til oprejsning og dels til at skræmme til tavshed.

I vestlig kultur er det helt modsat. Et ukontrolleret vredesudbrud vil her være forbundet med skam og øjeblikkelig tab af ansigt.
 
Det går heldigvis op for flere og flere, at islam ikke bare er en religion på linje med de andre verdensreligioner. Det er heller ikke bare en livsvejledning, en måde at indrette familien på og en  samfundsmodel, men så sandelig også en metode. På individplan er systemet et redskab til udformning af muslimens psyke, der gør dem i stand til, at realisere den invasionsideologiske del af islam. Gøre dem til soldater - islams soldater. I takt med systematisk afmontering af bestemte personlighedstrukturer, så implanteres der en helt skæv moralopfattelse lige fra starten. Tænk engang hvad det gør ved et barn at lære, at nogle mennesker godt må slås ihjel. Og ikke nok med det. Det er tilmed en god gerning. Jihad er en pligt og en god gerning ! 

 Bag islam gemmer der sig derfor ikke en fredelig kultur, men derimod en meget mørk side. Alligevel lykkes det en del muslimer, at leve fredeligt sammen med os vesterlændinge, trods Koranens påbud om det modsatte. Desværre bliver den del der ignorerer pligten om jihad i forskellige udformninger stadigt mindre. De udgør nu kun cirka 25 %, mens resten ønsker sharia helt eller delvist implementeret i Grundloven. Man har smagt på friheden, og de fleste siger nej tak.    

Nu er sammenhængskraft og tryghed hurtigt på vej ned ad bakke i Danmark. Virkeligheden idag afspejler desværre det faktum, at des flere muslimer der kommer til vores land, des mere utrygt og farligt bliver det at være "vantro". Danmark bliver i tiltagende grad et dårligere land at leve i for alle parter.

Overalt har muslimerne ødelagt de samfund som de har slået sig ned i. Landene ødelægges som kæmpegræshopper ødelægger en mark. Syrien og Irak hed tidligere Mesopotaminen, og var dengang velstående og velfungerende. Se området nu. Sådan er det overalt hvor islam hærger. Snart er hele verden ødelagt, og den ødelæggelse begynder ved ødelæggelsen af børnenes sind.   
 
Steffen Wernberg-Møller   
  
          

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810