Friheden er det æble en muslim ikke må bide i. Frihed under ansvar er et tilbud som en muslim ikke kan benytte sig af. Ikke hvis han eller hun vil være en god muslim.

Smages der på friheden, er det ofte med livet som indsats

Tages der alligevel en bid - det være sig smarte jeans, frit hår, popmusik i ørerne eller måske en skive flæskesteg med sprød svær, så er sanktionerne hårde. Man risikerer ikke bare den kolde skulder og udstødelse, men livet. Stemples man som frafalden, er man lovløs. Dermed er det en god gerning at slå vedkommende ihjel, og ofte pålægges det familien at gøre det.

Skam og ære er islams tyranniske redskab

Men det er i islam ikke altid nok. Selvom den nærmeste familie har fulgt de barbariske regler til punkt og prikke, så er tavlen alligevel ikke altid visket ren. Man har bragt skam over resten af familien - familiens navn - og man har bragt skam over det muslimske samfund. Forældrene har fejlet i deres opdragelse.

Det erobringsideologiske er en uadskillelig del af islam

Det er sådan islams kæder ser ud. Det er sådan det system holder så mange mennesker fanget. Man kan sige, at de voldsomme sanktioner er denne hærs disciplin, for deserterer alt for mange, så forsvinder hovedårsagen til, at den politiske ideologiske del af systemet blev skabt, og så kollapser islam. Denne hovedårsag kan sammenfattes i et eneste ord : Takbir ! Det er arabisk for erobring, og uden det mål er Muhammed nærmest overflødiggjort. For husk på, at det først var på Muhammeds Medina-færd at islam kompletteredes, og islamisk tid satte i gang.         

Islam er en medfødt pligt

Det er derfor, at islam er skruet sammen på en sådan måde, at folk ikke forlader denne såkaldte religion. Man er født bastet og bundet af et ubrydeligt bånd - kæder - og hvis man gør det utænkelige - gør sig fri - og sprænger de religiøse kæder, så er man stærk og modig som kun meget få.   

En rollemodel som viser vejen

Tror man, at integration bare er et spørgsmål om "carpe diem" og pædagogiske input, så ved man intet om islam. Siden Latifa Ljørring for længe siden i Den Korte Avis fortalte om, at hun elsker flæskesteg har jeg følt stor sympati og respekt. Det var dengang hun stadigvæk var muslim.

Lys i mørket

Nu har Latifa Ljørring definitivt sprængt lænkerne. Hun er blevet døbt, og er nu kristen og fri. Tillykke !

Et andet lys der viser vejen

Ayaan Hirsi Ali der lige som Latifa er sluppet fri, skelner mellem Mekka-muslimer og Medina-muslimer. Hvis bare alverdens muslimer kunne nøjes med Mekka-delen, der ligger før Muhammeds krigeriske færd mod Medina - der samtidig forvandlede islam til en politisk ideologi og et krigsstrategisk system - så var problemet løst. 

Islam er et reformationssikret system

Men netop det, at muslimer er så religiøst oversensitive og let stødelige, er bare en af islams mange strategier. Det sikrer "religionen" mod ændringer. Det sikrer mod reformation af enhver art, og det virker. At bortviske en stor del af Muhammeds gøren og laden, og dermed samtidig ændre i islams tidsregning, vil med sikkerhed gøre mange muslimer afsindige af raseri, og den vrede - den hellige vrede - vil ikke blive mindre af at fortælle, at det faktisk var Muhammed der afsporede islam væk fra fred - væk fra livets frugt - væk fra friheden.         

Steffen Wernberg-Møller