08.04.2006

Globalisering uden indvandring

Forfatter: Japan-korrespondent

Danmark kan lære meget af Japan

Japan: Danmark kan lære meget af Japan – også når det drejer sig om udlændingepolitik

Fra en dansker bosiddende i Japan har vi modtaget følgende rapport:

Det påstås fra tid til anden, at Danmark er et indvandrerfjendtligt land. Men hvorvidt Danmark er indvandrerfjendtlig eller ej, ses nu engang bedst i lyset af andre landes udlændinge- og indvandrerpolitik.

Har vi noget at være flove over? Se bare her, hvad et land som Japan præsterer uden at blive betegnet som et specielt indvandrerfjendtligt land. Japan undgår nemlig så vidt muligt at få nogen indvandrere.

Måske kunne vi lære noget at det? Det ser i hvert fald ud til, at japanerne har lært af vore fejltagelser.

Den statistiske opgørelse fra det japanske justitsministerium over udviklingen af antal udlændinge bosat i Japan pr. juni 2005 ser ud som flg.:

 

Graf 1: Udviklingen af antal udlændinge og antal japanere i Japan fra 1978 til 2004

Af tekniske årsager kan grafen ikke vises. Interesserede kan få den fulde artikel incl. grafer tilsendt ved henvendelse til danskeren@danskeren.dk

Kilde: The Immigration Bureau of Japan (http://www.immi-moj.go.jp)

 

Pr. 2004 var der registreret 1.973.747 udlændinge i Japan. Det svarer til 1.55 % af befolkningen og er det hidtil største antal udlændinge i Japan. Den forholdsmæssige andel af udlændinge stiger, ikke mindst fordi der ikke ligefrem bliver flere japanere, men det er i en størrelsesorden, der gør det nødvendigt at have to målestokke / to akser, for at stigningen i antallet af udlændinge overhovedet kan tydeliggøres i forhold til den samlede befolkningstilvækst.

 

Graf 2 Udviklingen i antallet af udlændinge i Japan fra 1995 til 2004 opdelt efter nationalitet

Af tekniske årsager kan grafen ikke vises. Interesserede kan få den fulde artikel incl. grafer tilsendt ved henvendelse til danskeren@danskeren.dk

Kilde: The Immigration Bureau of Japan (http://www.immi-moj.go.jp)

 

De cirka 2 mio. udlændinge i Japan kommer fra 188 forskellige lande, hvoraf koreanere udgør ca. 30 %. Den næststørste gruppe af udlændinge i Japan er kinesere. Korea og Kina er jo nabolande til Japan, hvilket giver dem et mere naturligt tilhørsforhold til Japan i forhold til, hvad en europæer eller en person fra for eksempel Mellemøsten vil have.

Japaneres, kineseres og koreaneres religion og tankesæt er ikke så fjernt fra hinanden, selv om de lærde jo nok vil kunne tærske langhalm på denne påstand meget længe. Det korte af det lange er, at japanerne i tidernes morgen fx. importerede de kinesiske tegn, den kinesiske måde at tænke på osv., som koreanerne også er påvirket af. Der har naturligvis været krige og mange andre forhold, der gør, at fx. koreanere og japanere ikke bryder sig særligt meget om hinanden, men kulturelt er de noget tættere på hinanden, end de er på os fra Europa eller personer fra Mellemøsten.

Det er en stor modsætning til Danmark, hvor størstedelen af udlændingene udgøres af nationaliteter, der på ingen måde er relateret til hverken dansk kultur eller historie. Historisk set har vi aldrig blot tilnærmelsesvis haft træk, som minder om et muslimsk samfund. Vi har et tankesæt, der er præget af frisind osv. Der er ganske enkelt så stor afstand mellem den danske og den islamiske tankegang, at islam kulturelt set på ingen måde hører hjemme i Danmark.

Størstedelen af udlændingene i Japan opholder sig der for at arbejde eller pga. uddannelse, eller fordi de er gift med en japaner. Størstedelen af udlændingene i Danmark er her, fordi de ikke bryder sig om deres hjemlande, vil nyde godt af de danske sociale goder, eller fordi de vil forkynde den islamiske tro til et folk, der ikke bryder sig om det.

Mens japanerne snusfornuftigt kun lukker personer med en brugbar uddannelse eller andet, der kan tilføre samfundet noget positivt, har man i Danmark valgt at lukke massevis af personer ind, som hverken har uddannelse eller intentioner om at integrere sig i det danske samfund.

I Japan skal der altså en eller anden form for kvalificering til, for at man kan få ophold i landet. I Japan gives der forskellige typer af opholds og arbejdstilladelser alt afhængig af formålet med opholdet i landet. Det kan fx. være almindelig permanent opholdstilladelse som følge af, at man har en japansk ægtefælle, deltager i uddannelse eller forskning, udfører kvalificeret arbejde eller andet.

Der gives også ophold i Japan, for personer der søger om asyl.

Fordelingen af de forskellige typer af opholdstilladelser ses af nedenstående graf.

 

Graf 3 Fordelingen af typer af tildelt opholdstilladelser i Japan fra 2000 til 2004

Af tekniske årsager kan grafen ikke vises. Interesserede kan få den fulde artikel incl. grafer tilsendt ved henvendelse til danskeren@danskeren.dk

Kilde: The Immigration Bureau of Japan (http://www.immi-moj.go.jp)

 

Man kan jo spørge sig selv, om hvad der er galt i ovenstående graf. ”Find fem fejl...” Den kvikke læser vil have opdaget, at der ikke figurerer en kategori indeholdende opholdstilladelser tildelt asylansøgere. Hvor bliver de mon af i statistikken?

Lidt granskning afslører, at der stort set ikke bliver givet asyl til udlændinge i Japan. Se blot nedenstående tal.

I 2005 var der 384 personer (!!!!), der søgte asyl i Japan. Man skulle jo tro at der manglede nogle nuller... men nej, det er de faktiske tal. Deraf fik 46 (!!!!) asyl. Det var tre gange flere end året før, hvilket jo så betyder, at man i 2004 kun gav asyl til omkring 15 personer. Resten af de 384 personer, altså 295, fik IKKE asyl.

Så er det jo straks lettere at forstå, at de ikke er til at få øje på i graferne. Tallene er ganske enkelt så små, at de slet ikke ville kunne ses i graferne, - selv om man så brugte en lup!

Det skal dog nævnes, at 97 personer af de personer, som ikke fik asyl, fik opholdstilladelse alligevel på anden vis. I alt fik altså 143 af de 384 personer, der søgte asyl i 2005, dermed ophold i Japan. Det er det største antal asylansøgere, man har givet opholdstilladelse til (ikke at forveksle med bevilget asyl - her er tallene for bevilget asyl og anden opholdstilladelse lagt sammen) på et år, siden man indførte en officiel flygtningepolitik I 1982.

For det tilfælde, at der er læsere, for hvem tallene ikke rigtigt siger noget, må vi hellere oplyse om de tilsvarende danske tal. De er som flg.:

Dette er tal fra den danske udlændingestyrelse. Det ses, at vi i 2001 havde 12.512 ansøgere. Hvis vi skal sammenligne dette med de japanske forhold, bliver vi nødt til at tilpasse tallene til befolkningstallet. I Japan er der ca. 125 mio. indbyggere, og i Danmark er vi ca. 5.5 mio. Dvs., at det danske tal for asylansøgere skal ganges med ca. 22, for at gøre tallene sammenlignelige.

Det vil svare til, at japanerne skulle have en tilstrømning af asylansøgere på over 275,000 personer på ét år! Og de har kun haft 384 og gav asyl til 46! Danmark gav asyl til 1600 mennesker i 2004, ud af de 3235 personer der søgte asyl. Det svarer til, at Japan skulle have taget imod over 35.000 mennesker, hvor de altså faktisk har tildelt 46 mennesker asyl. Forholdsmæssigt giver vi altså 760 gange så mange personer asyl i Danmark, som japanerne gør i Japan. Statistikken taler sit tydelige sprog. Danmark er et særdeles fremmedvenligt land. Langt mere end vi burde være. Det er jo skræmmende at tænke på, at dette er tallene efter at udlændingepolitikken er blevet strammet op flere gange. Det kunne i øvrigt være interessant at se, hvad der vil komme af kommentarer fra den japanske regering, hvis man forlangte, at de skulle tage 35.000 asylansøgere ind pr. år.

Man kan spørge sig selv om, hvad årsagen er til de få opholdstilladelser, der gives til asylansøgere i Japan. Nogle af svarene er indlysende. Der er slet ikke så mange, der søger asyl. Hvorfor er der mon den forskel? Jamen, det er jo fordi asylansøgere har undersøgt forholdene, og hellere vil til Danmark. Så elsket er vi af omverdenen, at vi bliver foretrukket frem for andre lande. Ganske enkelt.

I Japan giver man i øvrigt ikke ud til højre og til venstre med sociale goder. Det er derfor ikke noget paradis for udlændinge som Danmark er. Danmark er derfor vellidt af asylansøgere, og Japan er vel, med al respekt, knap så vellidt et rejsemål for asylansøgere, takket være en fornuftig politik på området, udfærdiget af ansvarlige politikere.

Vi kan dermed konkludere, at flygtninge og indvandrere elsker Danmark. Vi er et særdeles flygtninge og fremmed VENLIGT land. Der er mange andre grunde, men det behøver jeg vist ikke nævne.

For at få et totalbillede burde jeg behandle alle former for opholdstilladelser, men det må blive en anden gang. Debatten slutter jo ikke foreløbig. Det korte af det lange er, at der er langt mere logik i den japanske måde at håndtere asylansøgerne på end i den danske, hvor der stadig bliver givet alt for mange opholdstilladelser. Man kan jo ikke blive ved med at give opholdstilladelser, når vi nu har så stort et problem med udlændinge i landet, som vi har. Det er simpelthen uforsvarlig politik.

Japanernes måde at håndtere tingene på er væsentlig mere forsvarlig og langsigtet end den, man har præsteret i Danmark gennem årene. Retfærdigvis skal jeg måske også sige, at Japan måske burde tage lidt flere flygtninge, end tilfældet er i dag, hvis de vil være en del af det internationale samfund, og dermed også bære deres del af de byrder, som vi alle sammen bør være med til at bære.

Men stort bifald til japanernes foregangseksempel på, hvordan man bør takle tingene.

Gid danske politikere ville tage ved lære af japanerne, på samme måde som japanerne har taget ved lære af vores fejl gennem 80erne og 90erne.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Arbejdskraft fra andre lande vil føre til sociale gnidninger med den japanske befolkning pga. forskellige religioner, vaner og livsmønstre. Sådanne sociale omkostninger vil blive enorme.

Vice-arbejdsminister Kozo Okabe i Japan Economic Journal 1990

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810