31.03.2006

Vi modtager gerne bidrag til nyhedsspalten,

Forfatter: Redaktionen

men husk, at datamediet kræver en anden skriveform end den, der bruges i papirtrykte tekster:

Vi modtager gerne bidrag. Men husk, at datamediet kræver en anden skriveform end den, der bruges i papirtrykte tekster:

1) Skriv klart og gå lige til sagens kerne – ikke mindst i overskrifter, mellemrubrikker og resuméer. Skærmlæsere har travlt.

2) Skriv kort – kun ganske få procent "scroller" ned under den tekst, der er synlig på skærmen.

2) Skriv så at teksten kan "skannes" af læseren. Folk læser helst ikke i på en skærm, men skanner i stedet. Det, de har brug for, bør derfor falde i øjnene, når disse glider ned over teksten. Brug f.eks. punktopstillinger og fremhæv kerneord med fed eller på anden måde.

4) Sæt altid det væsentligste først i hele teksten såvel som i den enkelte sætning.

5) Skriv neutralt. Ladede formuleringer tilgodeser ikke de fleste læseres ønske om at få brugbare informationer her og nu.

6) Skriv personligt, ukunstlet og umiddelbart tilgængeligt, dynamisk og enkelt (på en måde som lyder godt, når man læser den op). Sproget er svært at overskue på en skærm og bør ikke gøres sværere end nødvendigt.

7) Skriv kun én idé ind i hver sætning. Læseren kan ikke overskue mange budskaber og tanker i den samme sætning.

8) Sæt konklusionen først. Læseren gennemgår alligevel ikke hele teksten, og hvis han ikke rammer konklusionen straks, mister han lysten til at læse videre. Kort sagt: Det nye og vigtige først og først dernæst detaljer og uddybninger.

9) Skriv informativt og undgå sprogblomster, som læseren ikke har tid til at glæde sig over alligevel.

 

Og hvis du ikke vil have dit indlæg afvist husk følgende:

- Tjek at det forholder sig nøjagtig, som du skriver (ofte husker man forkert!).

- Faktaoplysninger (med dokumentation, altså angivelse af kilder) er langt vigtigere end meningstilkendegivelser, udokumenterede udsagn, påstande og lignende.  Meningsindlæg uden nyhedsværdi er fyld, der højst tjener til markering af, at sådanne synspunkter altså også er på banen. Overdrevent voldsomme, dårligt systematiserede eller meget indlæg kan slet ikke viderebringes.

- Husk, at læseren er en normalt, interesseret, læsende dansker, ofte ung. Tænk på en konkret person i denne gruppe og forklar ham/hende så det, det forklare, i hans/hendes eget sprog.

- Brug eksempler - bring derigennem dit budskab så tæt på læserens hverdag som muligt.

- Lad være med at blande forskellige ting sammen. I kortere indlæg gælder det som regel, at der kun bør være ét budskab.

- Sørg for at systematisere større indlæg, således at der er hoved og hale i dem, og således at gentagelser og andet overflødigt stof filtreres fra.

 

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810