18.01.2006

Åndsretninger er luftbårne!!!

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Ingen ved, hvordan dagens tilsyneladende fredelige og tilpassede muslimer vil agere i en fremtid med muslimsk flertal

Ved flere møder rundt om i landet har jeg som repræsentant for Den Danske Forening ofte været genstand for kritik fra tilhørere, der var af den mening, at Den Danske Forenings syn på islam og de muslimer, der opholdt sig i Danmark, er for negativt.

Det er især på gymnasier, jeg har mødt denne opfattelse.

Mit svar har altid været, at Den Danske Forening i princippet ikke opfatter Danmark som et indvandrerland. Vi har den holdning, at der skal være en begrundelse for at kunne få varigt ophold i Danmark.

Når det drejer sig om flygtninge, har Danmark naturligvis et ansvar på linje med andre nationer.

Men en flygtning er en person, der anmoder om asyl, - når begrundelsen for asylet ikke længere er til stede, skal vedkommende rejse hjem.

Det er det, de fleste opfatter som en hæderlig flygtningepolitik. Det har Danmark og danskerne - altid - været parate til.

Men den massive indvandring af over 23 millioner muslimer til Europa, der har fundet sted igennem de seneste 40 år, har intet med humanitær asyl at gøre.

Det er slet og ret indtrængning af en kulturkreds, som ikke hører hjemme i Europa.

At en del af disse muslimer falder til i Europa og skaber sig en tilværelse, er ikke ensbetydende med, at det er noget positivt.

Igennem de seneste år har Europa oplevet mange gnidninger med det muslimske samfund. At en del tilhører den såkaldte "moderate" af islam, skal man ikke falde til ro over.

Åndsretninger er "luftbårne - noget flygtigt. Der kan i løbet af et par årtier opstå en særdeles fundamentalistisk retning i islam, som også får vind i sejlene i det muslimske netværk i Europa.

Det kan føre til en uro i Europa, vi ikke har oplevet før.

Kan et tilfældigt slægtled tillade sig at pådrage kommende generationer disse dystre udsigter?

Jeg mener afgjort Nej.

Det er ud fra dette perspektiv, man skal vurdere den aktuelle situation.

Det betyder efter mit skøn, at Danmark og de øvrige europæiske lande har bragt sig selv i en særdeles farlig situation.

Vil der opstå et "euro-islam" i moderat udgave?

Eller forskanser de muslimske samfund sig som en stat i staten?

Ingen ved det!!

De tanker er der andre, der gør sig.

Den 9. januar skriver Jerusalem Post følgende:

"Det kan ofte være svært, især i vores del af verden, at skelne islam -religion og civilisationen - fra den trussel, der udgøres af dens militante tilhængere, islamisterne, som er i krig med Vesten, vores frihedsværdier og tolerance.

Islam er en missionerende religion, der vandt udbredelse ved sværdet. Men historien viser også, at den muslimske civilisation har favnet lange perioder af tolerance, hvor krigeriskhed var afløst af civil harmoni og stabilitet.

Vestens ”krig imod terror” er en krig imod muslimsk ekstremisme, ikke islam. I sidste ende er det dog op til muslimer selv at afgøre om deres tro, i det 21. århundrede, skal formes af typer som Irans præsident Mahmoud Ahmadinejad og al-Qaedas fanatikere, eller om moderate kræfter skal vinde større gehør."

 

Kilde: Dagbladet Information, den 10. januar 2006.

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810