18.12.2005

Historiens største identitetstyveri

Forfatter: Anders Bruun Laursen

Danmark afgiver suverænitet til UNESCO og demokratiet sættes ud af kraft

UNESCOs nye Kulturkonvention blev vedtaget d. 20.10.2005. Den blev dagen efter rost som et stort fremskridt af kulturminister Brian Mikkelsen. Se hans pressemeddelelse På Dansk Center for Kultur og Udviklingshjemmeside www.dccd.dk/dccd/cku.nsf-38k.

Denne konvention udelukker fastholdelsen af en svag national kultur. For den forpligter til at støtte og fremme diversiteten – dvs. multikultur.

Det multikulturelle fremstilles som menneskehedens højeste produkt, der skal fremmes på alle måder - og som er lige så nødvendig som biodiversiteten! Ja, vi kan faktisk ikke leve i fred uden den!!!

 

UNESCO- KULTURKONVENSIONENSINDHOLD

I præamblen hedder det, at Kulturel Diversitet (KD) er en berigelse for os alle!! - og skal spredes gennem konstant udveksling. Formålet med Konventionen er at beskytte og fremme KD.

Minoritetsgruppers samt deres "practitioners" (vel bl.a. imamer) og "professionelle" har præferencestilling og fundamental ret til at sprede deres kulturelle goder på deres traditionelle vis.

Der skal skabes rammer, hvori KD kan udvikle sig, og al verdens kulturer i deres mangfoldighed frit kan udfolde sig. Derfor skal der skabes respekt for KD.

Alle kulturer er ligeværdige. Dog har landene ret til på passende måde at have et vist område til deres egen nationale kultur. Men alle kulturer skal have lige muligheder for udfoldelse. Det er nationalstatens ret og pligt. Ligesom der er pligt til at fremme befolkningens forståelse af KDs vigtighed og velsignelse. Visuelle og auditive ko-produktioner skal få os til at opleve fremmed kultur som vor egen.

Kulturen omfatter materielle og åndelige frembringelser: tro, sprog, m.m. Udvidelse af den offentlige styringssektor gennem udvekslinger forudses.

Medlemslandene skal hvert 2. år indrapportere om fremgang i beskyttelsen og udviklingen af KD til UNESCO, som så tager stilling til, om det gøres godt nok Endvidere indsamler UNESCO oplysninger om multikulturfremskridt og tilbageskridt. Medlemslandene konsulterer regelmæssigt hinanden, for at processen ikke skal køre af sporet - og for at styrke hinandens moral!

Øverste organ er UNESCOs "Conference of the Parties", som er en plenarforsamling hvert 4. år.

Her vil den Gamle Verden være i stort mindretal.

En "Intergovernmental Committee" udarbejder retningslinier for landenes kulturpolitik og gennemførelsen af dem. En stor international pengefond og medlemslandene sørger for midler til gennemførelse af multikulturen.

Ved uenighed forelægges stridsspørgsmålet en mæglingskomite, som landene dog kan fravælge allerede ved ratificeringen.

Hvorledes sagen så skal afgøres er uafklaret. Men formentlig satser man på gruppepres fra "det pæne selskab". Som Europarådets gruppepres på den danske multikulturdebat og krav om beskyttelse af muslimer (DR-Text-TV 17.12.05). Regeringens officielle integrations- og indvandringspolitik er i modsætning til Kulturkonventionens hensigter.

 

PRAKTISK OMSÆTNING AF KONVENTIONENS ÅND

Det muslimske mæglingsforslag i striden med JP om Muhammed-tegningerne (DR-TEXT-TV 17.12.05) er et typisk udtryk for ånden i Kulturkonventionen: JP skal holde op med at provokere islam, som til gengæld anerkendes officielt ved, at der på 5 universiteter afholdes Muhammed-festdage med forelæsninger om Muhammeds liv og velgerninger til almen oplysning.

Universiteterne er angiveligt velvillige. Og hvis JP ikke accepterer? Så tiltager gruppepresset. Og ingen holder til det i det lange løb.

Demokratiet har her ingen mening. Det enkelte medlemsland modtager sine kulturpolitiske retningslinier fra UNESCO. Det vil være interessant, om jurister mener, at denne suverænitetsafgivelse er i overensstemmelse med Danmarks Riges Grundlov.

 

KONVENTIONEN SET I SAMMENHÆNG

Konventionen skal ses i sammenhæng med etableringen af Euro-Mediterranien (Euro-Arabien) i Barcelona 1995. Samt dettes multikulturspreder, den nye Anna Lindh Foundation (ALF) - stiftet af 25 EU-lande og 9 af Den arabiske Ligas mellemøstlige og nordafrikanske lande + Israel til tæt parløb med UNESCO.

ALFs spydspids er det udenrigsministerielle Dansk Center for Kultur og Udvikling (CKU), der gennem effektiv genopdragelse af os vil afskaffe vores kultur og religion, der kaldes stereotype

Fordomme (www.dccd.dk/dccd/cku.nsf/print/8D9C37661C491CC12570210028C55B).

CKU arbejder iflg. egne oplysninger snævert sammen med UNESCO, ALECSO (Arabic League Organisation for Education, Science and Culture) samt ISESCO (Islamic Educatinal Scientific and Cultural Organisation), hvis Charter vil konsolidere den islamiske Ummas enhed og kultur og at gøre denne til basis for uddannelsesplaner på alle niveauer - samt sikre islamisk identitet hos muslimer i ikke islamiske lande. Og arbejde for udbredelse af islam til hele verden.

Og vore medier? De tier.

 

 

Kilder:

http://www.unesco.org/culture/culturaldiversity/convention_en.pdf

http://www.isesco.org.ma/English/presentation/ISESCO/Charter.asp

http://www.freeworldacademy.com/globalleader/europeanconstitution.htm#1

http://www.dccd.dk/DCCD/cku.nsf/doc/olafg.hansensspeechjune2005rabat?OpenDocument

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810