22.11.2005

PVJs EU-brev nr. 1

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Forfatningstraktaten

Ved topmødet i Bruxelles den 17. – 18. juni 2004 besluttede EUs stats og regeringsledere at, at de to nuværende traktater i EU, nemlig EF-traktaten og EU-traktaten skulle afløses af en ny Traktat om en forfatning for Europa.

Det var meningen, at traktaten skulle træde i kraft den 1. november 2006.

Det sker nok ikke til aftalt tid.

Men om et par år eller tre vil en traktat være en realitet - en traktat, der ikke afviger ret meget fra den, der blev nedstemt i Holland og Frankrig.

Selve forfatningstraktaten består af fire dele med 448 artikler og fylder tæt ved 300 sider.

Dertil en præambel og en lang række protokoller og erklæringer.

Del 1. består af 60 artikler. Del 2 (artiklerne 61-114) består af charteret om grundlæggende rettigheder, en samling og en tydeliggørelse af EU-borgernes rettigheder.  

Det nye er, at charteret bliver juridisk bindende. I dag er det blot politisk bindende!!

Del 3. (artiklerne 115-436) er i høj grad en sammenskrivning af de eksisterende traktater.

Det vil sige regler om, hvordan EU kan træffe beslutninger, og hvordan EUs politiske beslutninger skal føres ud i livet.

Som noget nyt vil EU blive ”en juridisk person”. Det vil sige, at EU kan indgå aftaler, tiltræde konventioner eller deltage i internationale organisationer, hvis det er på områder, som ligger inden for EUs kompetence!!!

Det er som bekendt medlemslandene, der tildeler EU kompetence. Derefter opdeles de politiske områder efter kompetence i henhold til forfatningstraktaten:

1.      Enekompetence. 2. Delt kompetence. 3. Koordinerende eller supplerende tiltag.

 

Under området ”Enekompetence” er følgende tiltag:

Toldunionen.

Fastlæggelse af konkurrenceregler, der er nødvendige for det indre markeds funktion.

Den monetære politik for de medlemslande, der har euroen som valuta.

Bevarelse af havets biologiske ressourcer inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik.

Den fælles handelspolitik.

Derudover har EU enekompetence til at indgå internationale aftaler, når det sker i henhold til en EU-retsakt eller såfremt internationale aftaler vedrører EU-regler.

 

Under området ”delt kompetence” er følgende tiltag:

Det indre marked.

Social og arbejdsmarkedspolitik, som omhandlet i forfatningstraktatens del 3.

Økonomisk, social og territorial samhørighed.

Landbrug og fiskeri, undtagen bevarelse af havets biologiske ressourcer.

Miljø.

Forbrugerbeskyttelse. Transport. Transeuropæiske net. Energi.

Området med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Fælles sikkerhedsudfordringer på folkesundhedsområdet for så vidt angår aspekterne i del 3.

 

 Under området ”med understøttende, koordinerende eller supplerende tiltag”.

Beskyttelse og forbedring af menneskers sundhed.

Industri. Kultur. Turisme.

Uddannelse, ungdom, sport og erhversuddannelse.

Civilbeskyttelse. Administrativ samarbejde.

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810