12.05.2005

Farlig udvikling

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Regeringen og folketinget ignorerer den muhamedanske trussel

I forrige uge var der en konference i København, der omhandlede terrorens rødder i Europa. 

Her talte den tyske forsker Thomas Scheffler, der er professor i statskundskab ved Freie Universität i Berlin og ekstern lektor ved Carsten Niebuhr Instituttet ved Københavns Universitet.

Ifølge Kristeligt Dagblad 6. maj hævder Thomas Scheffler, at ledere i islamiske terror-grupper nyder større autoritet end politiske ledere.

Scheffler siger endvidere, at religion skaber stærkere disciplin mellem mennesker end politiske ideologier, stærkere end politiske terrorgrupper.

Han ser en forskel mellem separatistiske terrororganisationer som den baskiske ETA og irsk-katolske IRA og islamiske grupper som Hizbollah og Hamas.

ETA og IRA er nationalistiske grupper, der kæmper for at løsrive sig for en statslig overmagt. Her Spanien og Storbritannien .

Thomas Scheffler forklarede, at den væbnede modstand i islamiske modstandsgrupper som Hamas og Hizbollah har helt andre kendetegn.

Scheffler siger følgende:

”Først og fremmest adskiller de to grupper sig ved at være i stand til at mobilisere flere sociale grupper og opretholde et bemærkelsesværdigt højt ideologisk engagement.

Efter min mening er der mindst to faktorer, der forklarer, hvorfor disse islamiske organisationer ikke synker ned i ideologisk og politisk forfald.

Den ene er den autoritet og disciplin, der præger det religiøse netværk.

Den anden er, at de bliver støttet af flere arabiske regeringer og derfor ikke står isoleret på den internationale scene som IRA og ETA.”

Under konferencen i København argumenterede Thomas Scheffler for, at det generelt gør en forskel om terrorister baserer deres modstand på en religion eller på politiske ideer.

Det skyldes ifølge Scheffler, at religioner er mere end bare ideer eller anskuelser dannet i individers sind. Det er også sociale handlinger, ideer og symboler, der kæder menneskelig adfærd sammen med overjordiske kræfter.

Dette mønster passer udmærket til det, Politiets Efterretningstjeneste (PET) har på organisationen Hizb-ut Tahrir.

På samme konference deltog også PET, der var repræsenteret ved chefen for PET’s operationsafdeling Hans Jørgen Bonnichsen.

Her fastslog H.J.Bonnichen, at omkring en procent af de danske muslimer tilhører ”radikale kredse”, hvor sympatisører og støtter af international terror findes. Og har forbindelser til personer som har forbindelser til terrornetværk, herunder AL_Quada.

PET chefen henviste her til Hizb-ut Tahrir !!!

Imam Ahmed Abu Laban, som også deltog i konferencen, manede til besindighed omkring Hizb-ut Tahrir, der ifølge hr. Laban blot består af et par hundreder frustrerede unge mænd.

Den købte PET-chefen ikke!!!

H. J. Bonnichsen gik skarpt imod hr. Labans udlægning af Hizb-ut Tahrir og sagde følgende.

”Uanset, hvad Abu Laban måtte sige om Hizb–ut Tahrir, udgør de en trussel.

De fører kampagner mod dårlige muslimer, hvilket i praksis er alle andre end dem selv. De ønsker en globaliseret islamisk stat, og deres nationale strategi går ud på at modarbejde, at muslimer bliver integreret i Danmark.”

Bonnichsen oplyste samtidig, at Hizb-ut Tahrir ikke er nogen ubetydelig faktor i det danske samfund og henviste til, at omkring 800 mennesker har deltaget i møder på Nørrebro i København arrangeret af Hizb-ut Tahrir.

I al stilfærdighed vil Den Danske Forening stille det spørgsmål:

Hvor længe vil Danmarks regering og folketing tillade sig at være passive tilskuere til en udvikling, som den netop afholdte konference har blotlagt? 

 

Kilde: Kristeligt Dagblad, den 4. og 6. maj 2005

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810