08.05.2005

Udtalelse fra nordisk møde i Sverige

Forfatter: Plenum

Svenskerne har brug for hjælp til at genindføre demokratiske tilstande

Pressemeddelelse

Norske, danske og svenske modstandere af masseindvandringen mødtes i Sverige d. 6. maj og udsender følgende fælles udtalelse:

60 år efter befrielsen fra nazismen er en ny besættelse af vore lande i fuld gang.

Islam er en magt, der er lige så fjendtlig over for vor samfundsorden, som nazismen var. Men mens vi alle er imod nazismen, bydes islamiseringen velkommen af politikere og opinionsdannere.

Særlig i Sverige sætter landsforrædere tonen og kriminaliserer kritikere. Demokratiet er sat ud af kraft, og svenskerne tvinges snart til uparlamentariske metoder for overhovedet at kunne hævde deres rettigheder.

Vi opfordrer norske og danske politikere til at lægge pres på det svenske regime for at genindføre demokratiske tilstande.

Sverige er en multikulturel tikkende bombe, hvis politik truer nabolandene.

Indvandringsmodstandere i Danmark og Norge vil fremover bidrage mere til at støtte svenske dissidenter, som vil afmontere denne bombe.

Indvandringsstop og dernæst massive hjemsendelser er vort fælles mål.

NORDISK FRIHEDSRÅD

Tlf. (0045) 61381629

 

Pressmeddelande

Norska, danska och svenska motståndare till massinvandringen möttes i Sverige den 6 maj, och utsänder följande uttalande:

60 år efter befrielsen från nazismen pågår med full kraft en ny ockupation i våra länder.

Islam är en makt, som är lika fientlig mot vår samhällsordning, som nazismen var. Medan vi alla är mot nazismen, bjuds islamiseringen välkommen av politiker och opinionsbildare.

I synnerhet i Sverige är landsförrädare tongivande och kriminaliserar kritikerna. Demokratin är satt ur funktion, och svenskarna tvingas snart till oparlamentariska metoder för att över huvud taget kunna hävda sina rättigheter.

Vi uppmanar norska och danska politiker att sätta press på den svenska regimen för att återinföra demokratiska förhållanden.

Sverige är en mångkulturell tickande bomb, vars politik hotar grannländerna.

Invandringsmotståndare i Danmark och Norge kommer fortsättningsvis att öka sitt stöd till svenska dissidenter, som önskar oskadliggöra denna bomb. Invandringsstopp och ett omfattande hemsändande är vårt gemensamma mål.

NORDISKA FRIHETSRÅDET

NORDISK FRIHEDSRÅD

Tlf. (0045) 61381629

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810