11.04.2005

Sveriges justitsminister vil have flere muslimske domsmænd

Forfatter: G. Johnsen

En dommer mener, at det er en god ide, for "vi ved jo ikke så meget om, hvad de tænker".

Sverige gør, hvad de kan for at islamisere landet inden for alle sektorer. Nu

gælder det domsmændene. I Sverige udnævnes de af de politiske partier efter

partiernes størrelse. Der er ikke nogen aldersgrænse, sådan som der er for

dommere. De nuværende domsmænd er mellem 18 og 84 år med et gennemsnit

på 58 år, og...der er næsten ingen indvandrere! Det er jo slemt! Derfor foreslår

justitsminister Thomas Bodstrøm at man ændrer loven således, at en femtedel af

domsmandsjobbene besættes ved ansøgning.

"Det er ikke nok med et velfungerende retssystem. Det må også indgyde tillid",

siger justitsministeren.

Det lyder næsten som en vittighed. Svenskerne er meget frustrerede over, at

retsvæsenet ikke fungerer. Menigmand – hr. Svensson, som man siger - synes, at

der er altfor mange forbrydelser, bl.a. grove voldtægter, overfald og knivstikkeri,

og han synes, at forbryderne slipper alt for let. Hertil kommer de evindelige

undvigelser fra fængslerne og de psykiatriske anstalter.

Særlig bemærkelsesværdig er det måske, at netop retsvæsenets øverste

myndighed - justitsminister Thomas Bodstrøm - blev grebet i en lodret løgn i et

forsøg på manipulering med befolkningen i Småland. Efter 3-4 grove rovmord i

distriktet - udført af forskellige indvandrere – krævede de en forklaring fra

justitsministeren samt genoprettelse af ordnede forhold.

Justitsministerens grove løgn blev afsløret i pressen, men - som det er

almindeligt i Sveriges regering - skete der ham ingenting. Og han følte sig heller

ikke selv kaldet til nogen undskyldning eller bortforklaring af sin "vildfarelse".

Nyhedsudsendelsen "Rapport" omtalte justitsministerens forslag om domsmænd,

og dommer Jan Vilgeus udtalte strax, at det nok var en god idé med fremmede

som domsmænd, for "vi" ved jo ikke så meget om, hvordan de tænker..

.

Hm! Det er vel ikke bare politikernes pligt, men alle berørte myndigheders pligt

at sætte sig ind i, hvad der foregår i samfundet. Politikerne svigtede denne pligt,

ellers havde de forlængst kunnet indse, at de ville føre landet direkte i afgrunden

ved at overgive det til islam. Og givetvis har de fleste andre myndigheder ikke

gjort stort mere ved sagen.

Den nævnte dommer, Jan Vigelius, burde måske især studere det islamiske

begreb "taquia", som han givetvis møder gang på gang i retten. For den

rettroende islamist gælder det på alle måder at narre de vantro – altså alle os

ikke-muhammedanere, forvirre os, stikke os en løgn o.s.v. "Taquia" anvendes i

rigt mål over for alle myndigheder, som ikke underkaster sig islam, altså alle

myndigheder i vor vestlige verden.

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810