20.07.2010

Ingen racisme i Vores land.

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Pakistaneren Bashy Quraishy er blandt ledende kræfter i ENAR.

Ingen racisme i Vores land.

Lige siden Den Danske Forening blev stiftet ved et turbulent møde i Virum Hallen den 18 marts 1987, har Foreningen været omgivet af beskyldningen som et ” et racistisk sammenrend”.

Det har været nogle triste beskyldninger, - som til tider har været svære at leve med.

Som en af dem, der har været i DDF.´s Styrelse, - næsten fra begyndelsen, kan jeg oplyse, at Race, Hudfarve eller Etnisk oprindelse og Fysiognomi, - aldrig - har haft nogen som helst indflydelse på Den Danske Forenings vurdering af det enkelte menneske.

Men DDF har fremdeles det standpunkt, at Danmark skal forblive som et dansk land for det danske Folk. Hvis man regner sig selv dertil, så er man velkommen i Danmark. Men det betinger, at man som sognepræst Vilhelm Krarup (Sørens Far) engang sagde til mig ” det drejer sig om at man tager Danmark til sig ”.

Jeg har personligt en dansk/jødisk svigersøn, og en svigersøn i Australien. Dem agter jeg højt.

De forsvarer hver især deres fædreland. De respekterer de sekulære vestlige værdinormer, og ville kunne indgå i det danske samfund uden nogen som helst problemer.

Men hvis man bevidst søger at etablere et parallelsamfund, med islamiske ældreråd, som tilfældet er i Vollsmose ved Odense, med en selvbestaltet juridisk instans, og træffer afgørelser, der tager udgangspunkt i religiøse betragtninger og fortolkninger af Koranen, så er man med til at underminere det danske retssamfund.

Så har man ikke forstået hvad det betyder at være en del af et sekulært samfund, hvor alle står lige overfor loven. Det er uden omsvøb landsskadelig virksomhed. Det er Gift for ethvert demokratisk samfund.

Det er en underminering af Politiets og Retsvæsnets virke.

Hvis ikke man kan efterleve disse grundfæstede demokratiske regler, så må man forlade Danmark, - for så hører man ikke til i Danmark.

Det har intet med racisme at gøre, men er nogle principper, som ikke er til debat. VI, - danske - fastholder fremdeles Charles de Secondat Montesquieus tredeling af magten, som det bærende grundlag for Vort Demokratiske Danmark.

I den seneste tid er Danmark blevet beskyldt for en racistisk tilgang til begrebet flygtninge- og indvandrerproblematikken.

Denne kritik kommer fra mange forskellige organisationer. Det har været tilfældet i snart en del år, - især efter de berømte Muhammed-tegninger med Kurt Westergaards tegning i spidsen blev verdenskendte.

En af de disse organisationer er ENAR, en uafhængig europæisk organisation, der med base i Bruxelles bekæmper racisme i EU_landene.

En af de ledende kræfter i ENAR, er pakistaneren Bashy Quraishy, der i en del år forpestede den danske debat med sin forkrøblede racetænkning, og chikane af bl.a. Den Danske Forenings lovlige møder skriver i en rapport bl.a.:

”Medierne og i stigende grad internettet bringer ikke blot information til offentligheden, men har magten til at påvirke den offentlige mening. Desværre har de fleste danske main-stream-medier været uansvarlige i deres dækning af etniske og religiøse minoriteter, især muslimske miljøer.

Sådan negativ dækning har haft ødelæggende effekt på forholdet mellem et flertal og mindretal. Et sørgeligt eksempel er bestillingen og offentliggørelsen af fornærmende karikaturer af Profeten Muhammed i avisen Morgenavisen Jyllands-Posten ” - Fremgår det af rapporten.

De voldelige angreb på de danske ambassader og konsulater i Mellemøsten nævnes kun en enkelt gang i en bisætning. Han hævder, at fredelige muslimske protester i Danmark blev mødt med danske myndigheders og mediers forsvar for avisens ytringsfrihed, hvilket ifølge Bashy Quraishy udløste ”skamfulde angreb på islam og muslimske miljøer i Danmark.”     ”ENAR Shadow Report:

Til andre kritikere, der er enig med Bashy Quraishy i. at Danmark er et racistisk land vil jeg sige:

Vi har taget imod flere tusinde Wienerbørn efter Første Verdenskrig,

Vi hjalp de danske jøder til Sverige under Anden Verdenskrig, og modtog flere hundrede tusinde flygtninge efter sammenbruddet i Tyskland i 1945.

I begyndelsen af tresserne åbnede VI Danmarks døre for tusindvis af gæstearbejdere. Efterfølgende kom mange familiesammenførte ægtefæller med børn.

Siden ca. 1980, har Danmark modtaget mange tusinde flygtninge fra alle verdensdele.

Alle, har de været under dansk retsbeskyttelse.

Økonomisk har det kostet Danmark utallige milliarder kroner. Så mange milliarder kr., at vi i dag her midt i en dyb og langvarig økonomisk krise, må til at lave økonomiske nedskæringer, for den svageste del af det danske samfund.

Det er efter DDF´s opfattelse for ringe. Havde det stået til Den Danske Forening, ville vi have anvendt en del af disse økonomiske midler i de nærområder hvor de fleste flygtninge kommer fra. Som fhv. integrationsminister Bertel har udtrykt sig, ”Så kan man hjælpe 10-15 personer i deres nærområde, for det beløb som en flygtning koster i Danmark.”

Vi vil godt være Os selv bekendt.

Poul Vinther Jensen

Kilde: Morgenavisen Jyllands-Posten. Den 22, 11, 2007.

             Fremhævelse: PVJ.

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810