09.02.2005

En vindersag for Socialdemokraterne:

Forfatter: Poul Vinther Jensen

pres ministeriet Fogh Rasmussen til at påbegynde de stærkt tiltrængte repatrieringer!

Socialdemokraternes svage valgresultat ved folketingsvalget den 8. februar må give anledning til selvransagelse:

Det må ryste det gamle arbejderparti, når kun tre ud af ti arbejdervælgere stemmer på Socialdemokraterne !!!

I morgen torsdag mødes Socialdemokraternes ledelse for at drøfte valgets udfald og for at tage stilling til Mogens Lykketofts afgang fra formandsposten i partiet.

Socialdemokraterne skal nok finde en egnet formand for partiet. Det er ikke noget problem. Men det skal være én, der er i samklang med vælgerne, - så må inderkredsen   rette ind efter det.

Men det store gamle arbejderparti har nogle vanskeligheder med vælgerbaglandet, som ikke lader sig løse ved et møde.

Det er endda mildt sagt.

Situationen er den, at partiet er sat ud på et sidespor i dansk politik.

Det er til dels selvforskyldt!!!

Det er den socialdemokratiske ledelses overlegne måde at håndtere de store problemer på, som deres egne vælgere møder i dagligdagen omkring multietniseringen af Danmark.

Ghettoisering af Danmark, som enhver kan få øje på, har ikke nået partitoppen hos Socialdemokraterne.

Al kritik er blevet afvist med beskyldninger om fremmedhad og racisme igennem snart mange år. Kløgtige personer som Mogens Camre og Karen Jespersen er blevet dømt ude af det gode selskab i partiet.

Hvor galt det er gået, kan parties ledelse læse i en dugfrisk undersøgelse.

Ifølge en undersøgelse, AIM har lavet for Ugebrevet Mandag Morgen, flygter arbejdervælgerne fra Socialdemokraterne til Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.

Ifølge undersøgelsen vil seks ud af 10 faglærte og ufaglærte arbejdere stemme på Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti, mens kun tre ud af 10 stemmer socialdemokratisk.

Professor Jørgen Goul Andersen fra Aalborg Universitet har været med til at udforme undersøgelsen blandt 1100 vælgere.

Fire ud af 10 arbejdere stemmer på Venstre og Det Konservative Folkeparti, og to ud af 10 stemmer på Dansk Folkeparti.

Blandt ledige, pensionister og efterlønsmodtagere stemmer 40 procent på V og K, mod 26 procent på Socialdemokraterne.

Det må være drøj læsning, når man sidder inde med viden om, at for blot 15 år siden stemte to ud af tre arbejdere på socialistiske partier.

Det er ikke fordi Socialdemokraterne har manglet begavede folk på Christiansborg.

Dem er der mange af.

Men de har ikke villet lytte til fodfolket, når det har drejet sig om udlændingespørgsmålet.

Det er det spørgsmål, der har ændret Socialdemokraternes parlamentariske situation.

Kun 47 mandater kunne det blive til på valgdagen. 

Jeg kan og skal ikke blande mig i, hvordan Socialdemokraterne vil agere for at vinde det tabte tilbage.

Men der en  mulighed - - - -, hvis Socialdemokraterne vender Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten ryggen i udlændingespørgsmålet - og tager kontakt til Dansk Folkeparti.

Da vil der være en mulighed for at presse ministeriet Fogh Rasmussen til at påbegynde de stærkt tiltrængte repatrieringer af de mange tusinde fremmede i Danmark, der har opholdt sig alt for længe her i landet.

Dansk Folkeparti har brug for støtte til denne svære opgave.

Bertel Haarder har klart tilkendegivet, at der ikke sker yderligere stramninger omkring udlændingepolitikken.

Men denne holdning kan den gode Haarder jo komme til at revidere.

Trods de påståede ”stramninger” i udlændingeloven er virkeligheden den, at der pr. 1.1 2005 er 41.354 flere fremmede personer fra ikke vestlige lande i Danmark, end da ministeriet Fogh Rasmussen tiltrådte i 2001.

Det er et problem for Danmark.

Men det er også et politisk problem for Socialdemokraterne, Venstre, Det konservative Folkeparti og ikke mindst Dansk Folkeparti!!! 

Fortsætter ovennævnte partier med at  skøjte uden om den nødvendige repatriering, da vil nye partidannelser være en nødvendighed i fremtiden!!

 

Kilder: Ritzau / Kristeligt Dagblad  mandag den 7. februar 2005

Udlændingestyrelsen/ Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810