10.01.2005

Hollandsk kortlægning af islamisk trussel

Forfatter:

Overdreven tolerance har negative konsekvenser

23. december 2004 offentliggjorde det hollandske Indenrigsministerium en 60 siders rapport med titlen FRA DAWA TIL DJIHAD. Rapporten er udarbejdet af AIVD, det hollandske efterretningsvæsen, og kortlægger den muslimske trussel mod det hollandske samfund. Konklusionen var, at imødegåelse af denne trussel vil kræve vidtgående juridiske og sociale ændringer af det hollandske samfund.

I den efterfølgende parlamentsdebat foreslog Maxime Verhagen, gruppeformand i CDA, de Kristelige Demokrater (Hollands største parti under ledelse af statsminister Jan Peter Balkenende), at domstolene burde kunne fratage muslimske ekstremister borgerlige rettigheder som ytringsfrihed og mødefrihed. De andre partier var imod.

Indenrigsminister Johan Remkes fastslog, at forebyggelse, isolation og begrænsing af tiltagende ekstremisme ville være et vigtigt skridt. Han mente, at dette skulle foregå "i alle samfundslag", omend der i den nuværende situation ikke var en realistisk mulighed.

 

Hollandsk samfundskultur

Samfundsudviklingen i Holland er præget af to nøglebegreber: Det første er “,” hvilket oprindeligt betyder tolerancekultur, men som nu er synonymt med at lukke øjnene for en række lovovertrædelser som narkotikamisbrug, indvandring og brud på industri- og markedssikkerhed. Gedoogcultuur afspejleren en antiautoritær holdning, som er meget udbredt i Holland.

Det andet begreb er “poldermodel,” der betyder bred nationalkonsensus i vigtige anliggender. Det er egentlig et økonomisk begreb, men opsummerer hollandsk kultur meget godt. Modellen er en historisk arv, der er opstået af et nødvendigt samarbejde mellem mennesker, der bor under vandoverfladeniveau og bag diger. Især i flodtider var samarbejde nødvendigt. Men både gedoogkultuur og poldermodellen er blevet udsat for voksende kritik.

AIVD-rapporten er forsøgt gjort så objektiv som muligt, og fremstår derfor som politisk ukorrekt, idet den udpeger én etno-religiøs gruppe som en samfundstrussel. Inden mordet på Theo van Gogh ville denne fremgangsmåde have været utænkelig.

 

Rapportens grundbegreber

Ifølge AIVD er de radikale islamistiske bevægelser gået til angreb på den vestlige levevis og udfordrer Vestens påståede kulturelle, økonomiske og politiske dominans. Disse bevægelser kan have en nationalistisk eller religiøs orientering. Rapporten påpeger, at

·        Blandt de næsten en million hollandske muslimer er ca. 95% moderate. Dette indebærer, at op mod 50.000 er potentelle ekstremister.

·        Rekrutering til væbnet muslimsk kamp - især blandt indvandrerefterkommere - er ikke tilfældig, men en trend. En tidligere AIVD rapport fra 2002 har påpeget, at mindst ti muslimer har udført hvervningsaktivitet, og at der sandsynligvis var adskillige snese muslimske unge involveret.

·        På det seneste og især siden 11. september 2001 har Holland været vidne til øget tilvækst af radikale grupper, polarisering mellem muslimer og det omgivende samfund, stigende integrationsproblemer og islamisk terrorisme.

·        Rapporten definerer otte kategorier af radikal/ekstremistisk islam på verdensplan, hvoraf fire har dawa (missionering og omvendelse) som mål. Disse fire arbejder på at underminere den demokratiske orden via misbrug af demokratiet. Fire andre har djihad for øje og viger ikke tilbage for vold. De fleste af disse bevægelser opererer i Holland.

·        Der findes dawa bevægelser flere steder: I den politiske Arabisk Europæisk Liga Bevægelse (AEL), salafi-moskéer, i islamiske missionscentre, hvoraf nogel er saudifinansieret, og blandt muslimske prædikanter. Andre typer dawa findes på hjemmesider og chatrooms, i fængsler, i visse muslimske skoler og moskéer.

·        Muslimske terrornetværk arbejder for djihad, og der er er også skjult opbakning til djihad fra Hizb ut Tahrir.

·        Holland har ringe mulighed for at imødegå denne trussel, omend der er stigende forsvarsvilje i befolkningen.

·        Modstand mod ekstremisme blandt moderate muslimer er ringe.

 

Foreslåede forholdsregler

Rapporten foreslår lovmedholdelig overvågning af radikale miliøer, men den slags er fremmed for den hollandske tradition. Der er også forslag om overvågning af pengeoverførsler. Rapporten er positiv overfor en forbedring af hollandske muslimers økonomi, som dog ikke synes at forhindre ekstremisme.

Andre forslag går ud på bedre efterretning, samarbejde med moderate muslimer og skabelse af bedre rollemodeller for unge muslimer. Kontakt med de islamiske lande, der udsender missionærer, er også en mulighed, siger rapporten, - uden at der foreslås noget konkret.

 

Hvorfor er rapporten vigtig?

AIVD-rapportene er et officielt dokument, der omhandler emner, som aldrig før er blevet omtalt. Dog er der uvilje mod at trække de naturlige konklusioner: øget overvågning og mindre personlig frihed for især hollandske muslimer plus opfording til moderate om at angive ekstremister. Der sættes heller ikke navn på de muslimske prædikanter og fremmede magter, der udgør en trussel.

 

Saudi-indflydelse

En tidligere AIVD rapport omtalte moské-organisationer med salafi (ekstremistiske) tendenser. Her spiller Saudi Arabien en rolle, idet Amsterdams Tawhid-moské - med en antisemitisk hjemmeside - støttes af den saudiske Al Haramain Foundation. Tre andre moskéer har forbindelse til den private saudiske mission Al Waqf Al Islami, der har rødder i det saudiske establishment. Der er også andre saudi-støttede moskéer, hvor det er imamen personligt, der får tilsendt penge. De fleste radikale imamer kommer fra Egypten, Syrien, Sudan eller Somalia - mange af dem efter uddannelse i Saudi Arabien. De ultraortodokse iblandt dem kan finde på at kalde socialister og demokrater for satans allierede og sige, at stening for hor er korrekt. Visse prædikener har opfordet til mord på "islams fjender" i Tjetjenien og Kashmir samt på Bush og Sharon.

 

Israel

Rapporten tilskriver ikke konflikten i Mellemøsten nogen rolle i muslimsk radikalisme, som er opstået uafhængigt af muslimernes had til Vesten.

 

Konklusion

Rapporten er en officiel hollandsk indrømmelse af, at en overdreven tolerancepolitik har negative konsekvenser.

 

Nogle baggrundsoplysninger:

"Van dawa tot jihad -

De diverse dreigingen van de radicale islam

tegen de democratische rechtsorde"

... er titlen på rapporten fra den hollandske efterretningstjeneste og betyder ordret på dansk: "Fra dawa til jihad - om forskellige trusler fra radikal islam mod den demokratiske retsorden". Ordet dawa er et islamisk begreb, der omhandler muhamedaneres pligt til opfordre ikke-rettroende til at godtage "islams sandhed".

Rapporten kan hentes ned direkte fra det hollandske indenrigsministeriums hjemmeside.

(Se: http://www.minbzk.nl/wwwaivdnl/actueel_publicaties/aivd_publicaties/nota_'van_dawa_tot).

AIVD står for "Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst" (den almindelige informations- og sikkerhedstjeneste).  Tjenesten blev oprettet i 2002 som afløser for BVD (indenlandsk sikkerhedstjeneste) og fik også efterretningsvirksomhed i udlandet som arbejdsfelt. Som følge heraf blev IDB, den udenlandske efterretningstjeneste, nedlagt i 1994.

Seneste INDSIGT-UDSYN

Den seneste udgave af INDSIGT-UDSYN er sendt ud til vores abonnementer og medlemmer. Du kan læse den forrige.

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller få alene INDSIGT-UDSYN tilsendt.

Du kan også vælge at støtte vores arbejde økonomisk.

Du tegner abonnement her

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810