19.06.2009

Et muslimsk syn på bandekonflikten

Forfatter: Red

I Allahs navn, Den Nådige, Den Barmhjertige

I Allahs navn, Den Nådige, Den Barmhjertige

Håndteringen af bandekonflikten

Tydeliggør ansvarsløsheden og varsler yderligere uorden

 

I den seneste tid har vi bevidnet en eskalerende konflikt i Københavns bydele mellem forskellige bander. Konflikten, som skyldes rivalisering i kriminalitetsmiljøet, har krævet flere tilfældige ofre, efter at have udviklet sig til nedskydninger på åbne gader i tætbefolkede bydele, nær børnehaver, sportshaller og caféer. Nogle af de boligkvarterer, med stor koncentration af muslimske familier, har været skueplads for flere skud-episoder, hvor sagesløse muslimer er blevet ramt og nogle endda dræbt! Trods myndighedernes løfter om indgriben overfor de rivaliserende parter, fortsatte skudepisoderne, med flere uskyldige ofre til følge. Af denne grund er der mange blandt beboerne i de udsatte boligkvarterer, som føler sig utrygge og flere børnefamilier frygter at deres børn kan blive de næste ofre.

Midt i denne tragiske udvikling erfarer vi nogle medier og politikere, som forsøger at udnytte konflikten til at tjene deres Islam-fjendtlige dagsorden. Med ensidig fokus på de bander, hvis medlemsskarer primært består af 2. generations udlændinge, farer de frem med stigmatiserende erklæringer og absurde beskyldninger om at muslimernes kulturelle baggrund er årsagen til kriminalitet! I spidsen af de stigmatiserende erklæringer står udtalelsen fra den danske justitsminister, der fremstillede bandekonflikten som et angreb på Danmark fra udlændinge, idet han sagde: "Vi har ret til at beskytte vores land mod udlændinge, som bærer skarpladte våben. Det her lyder meget nationalistisk, men jeg siger: Ud af vores land" Desuden benytter politikerne denne udvikling til at overbyde hinanden med krav om vedtagelsen af diskriminerende lovstramninger mod muslimerne som helhed! Lovstramninger som ifølge flere eksperter, herunder formanden for det Kriminalpræventive Råd, kan ende med at optrappe konflikten!

Dertil vælger disse medier og politikere at negligere alle advarsler om de fatale konsekvenser, som deres stigmatiserende beskyldninger samt hadefulde udsagn og tiltag kan medføre. De har negligeret flere advarsler om at deres hadefulde etniskbaserede retorik kan få konflikten til at eskalere ude af kontrol og forvandle den til raceuroligheder. De har ligeledes ignoreret adskillige advarsler om at deres udfald mod muslimerne giver næring til konflikten, idet de skaber fordomme, der avler mere vold, og idet de skaber stigmatiseringer og frustrationer, der giver grobund for hvervning af nogle unge til konflikten. Dermed fremviser disse politikere og medier en ansvarsløshed overfor de udsatte bydele og en ligegyldighed overfor muslimernes sikkerhed!

Endvidere kan det kun skabe forundring, når politikere i denne forbindelse vælger at negligere rapporter udgivet af europæiske organisationer og efterretningstjenester. Blandt de europæiske organisationer er der OSCE (Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa), som i 2005 advarede om et stigende antal overfald og trusler rettet mod muslimerne i Europa. Ifølge OSCE skyldtes dette en diskriminerende europæisk politik, som forøger hadet til muslimerne. Desuden har danske efterretningsrapporter advaret mod "højt aktivitetsniveau" og "potentiale for yderligere radikalisering og voldelig konflikt" i det højreekstremistiske miljø i Danmark.

I lyset af disse advarsler og i lyset af mediernes rapportering om hvervning blandt højreekstremistiske miljøer i den igangværende konflikt, så kan man kun undre sig over de politikere og endda ministrer, der fortsætter den hadefulde etniskbaserede retorik under den eskalerende konflikt. Spørgsmålet er om det blot er naiv populisme, grundet manglende indblik i risiciene ved denne retorik, eller om det ikke snarere skyldes en helt anden uerklæret agenda?!

Derudover har de vestlige politikere, gennem deres stigmatiserende erklæringer og absurde beskyldninger mod muslimerne, fremvist et enormt hykleri, idet de har fordrejet sandheden og fjernet fokus fra deres eget ansvar og skyld i konflikten. Deres skyld er indiskutabel, eftersom de har skabt flere af de vilkår, der har bidraget til dannelsen af disse bander og dermed opståen af konflikten.

Disse politikere har nemlig skabt belastende forhold for muslimerne, gennem flere års diskrimination på juridisk, politisk og økonomisk plan. Denne diskrimination bekræftes af flere rapporter. Blandt disse er rapporten vedtaget af Europarådets Ministerkommission i december 2005, som konkluderede at: "En stærk fornemmelse af intolerance observeres i det danske samfund, frem for alt i den politiske arena og i nogle medier". En anden rapport fra Europarådets kommission mod racisme og intolerance, udsendt den 16. maj 2006, kunne fortælle at muslimerne i Danmark får en slem behandling, når det gælder lovgivning og omtalen fra nogle medier og politikeres side. Ifølge rapporten er rettigheder ulige fordelt, og nogle politikere og medier tegner konstant et negativt billede af muslimer. Og i 2007 konkluderede OSCE i en rapport om Danmark at: "Muslimers situation er blevet forværret gennem de sidste år". Ifølge rapporten udsættes muslimerne for begrænsninger der er ude af proportioner og for en retsbeskyttelse der ikke lever op til racismekonventionerne. Dertil konkluderer rapporten at hovedansvaret for situationen ligger hos den danske regering.

Grundet denne systematiske diskrimination, er muslimerne i Danmark forvandlet til andenrangsborgere, og ofte isoleret, under belastende forhold, i boligkvarterer, hvor kriminalitet og fordærv florerer. Disse ringe vilkår bidrager uden tvivl til bandedannelser, der medfører konflikter, som den vi lider under for tiden, hvor et basalt behov som sikkerhed mangler.

Foruden den diskriminerende politik, så er der en yderligere ugerning, som politikerne er skyldige i.Det er integrationspolitikken, som tilsigter at assimilere muslimerne i de vestlige værdier og distancere dem fra den rene forståelse af Islam. Den forståelse, som skaber immunitet mod en fordærvende livsstil med kriminalitet og bandekonflikter. Denne adopterede assimilationspolitik, som ifølge politikernes proklamationer er løsningen på bandekonflikten, udgør i virkeligheden en grundlæggende årsag bag den udvikling vi lider under, hvor 2. generations udlændinge deltager i bandevirksomhed. Kendsgerningen er at organiseret kriminalitet og bandedannelser er ukendt blandt 1. generations muslimer og blandt de 2. generations muslimer, hvis adfærd dirigeres af den islamiske kultur. Når kriminalitetsproblemet er til at finde blandt 2. generations udlændinge, som er vokset op i vestlige institutioner med vestlige værdier, referencer og forbilleder, så er problemet knyttet til den vestlige kultur.

Assimilationen i denne kultur kan derfor drive mennesket mod uislamiske bedrifter. Denne assimilation kan drive nogle muslimer, i henhold til de vestlige frihedsidealer, til ikke at underkaste sig nogen autoritet, ikke engang deres Skaber! Den kan forvandle nogle mennesker til kriminelle, som i henhold til den vestlige nyttemoral ikke tager hensyn til andet end profit. Kriminelle, der tiltrækker væbnede konflikter til de områder, hvor deres egne mødre og søstre færdes, velvidende at konflikter som disse medfører krænkelser og udgydelse af uskyldiges blod!

 

O Muslimer

Gennem årtier har mange muslimer i Vesten set passivt til, mens assimilationspolitikken har distanceret nogle muslimer fra den islamiske livsstil og fordærvet deres adfærd og smag. Dét for ikke at nævne de muslimer som assisterer de vestlige regeringer i integrations- og assimilationspolitikken! I stedet for at kalde vesterlændinge til Islam samt dens livsstil og opfattelser, således at de indser Islams sandhed, så har de engageret sig i integrations- og assimilationsprojekter, som tilsigter at skabe loyalitet til vestlige værdier og udbrede den vestlige livsstil blandt muslimerne!

Vi er pålagt at holde fast i Islam, beskytte vores islamiske identitet og afværge at muslimerne påvirkes af den uislamiske livsstil, der kan medføre kriminalitet og fordærv. Islam pålægger os at kalde til Islam samt påbyde det rette og forbyde det slette for således at skabe bevidsthed om de islamiske værdier og sikre overholdelsen af Islams love blandt muslimerne. Islam befaler os ligeledes at irettesætte enhver muslim, som er impliceret i bandevirksomhed eller anden kriminalitet. Og ifald de ikke føjer sig, bør de forhindres i at tiltrække deres konflikter til tætbefolkede bydele, ved at udelukke dem fra muslimernes fællesskab og kræve dem fjernet fra de boligkvarterer hvor muslimerne bor.

I den anledning appellerer vi, Hizb ut-Tahrir i Danmark, til jer muslimer om, at modarbejde denne fatale udvikling ved at tage del i vores islamiske Dawa (kald) og aktiviteter, som tilsigter at beskytte muslimernes identitet i de vestlige lande. Vi kalder jer til at studere den islamiske kultur, med henblik på at levere det islamiske budskab på en påvirkende måde, der skaber immunitet overfor fordærv.

Og vi appellerer ligeledes til enhver muslim, som er bekymret for denne udvikling, om at modstå ssimilationspolitikken og skandalisere diskriminationen mod muslimerne. I bør vide at den igangværende konflikt samt politikerne og mediernes håndtering af den varsler yderligere uorden. Vi har i andre lande set hvordan en lignende udvikling har bevirket fatale konsekvenser, såsom raceuroligheder eller dannelsen af ghettoområder med farlig lovløshed og alvorlig mangel på sikkerhed. Tilstanden i de franske ghettoer vidner om dette.

Hvis ikke I bærer kaldet til Islam og modstår integrations- og assimilationspolitikken samt diskriminationen mod muslimerne, så er der ingen hindring for at vi havner i samme tilstand! Og tag jer i agt for ikke at være blandt dem, som Allah advarer når Han swt siger: 

"Og tag jer i agt for en straf, som ikke udelukkende rammer dem af jer, som er uretfærdige, og vid, at Allah straffer hårdt" (OQM. Al-Anfal 08:25)

Endvidere står vi, Hizb ut-Tahrir i Danmark, sammen med alle de muslimer, som lider under den igangværende konflikt samt under stigmatiseringen og dæmoniseringen af muslimerne. Og vi anmoder muslimerne om at stå fast, som en forenet række, over for de planer,  der lægges mod muslimerne. Men bekymringen over den manglende sikkerhed og sorgen over vores sårede eller tabte kære, må ikke drive jer til handling uden omtanke. Frustrationen over dæmoniseringen, de krænkende lovstramninger og diskriminationen, som I oplever i skyggen af de vestlige systemer, må ikke drive jer til følelsesladede og skadelige tiltag. Og tro ikke at denne udvikling kan vendes gennem kortsigtede bestræbelser eller lappeløsninger. Der skal derimod en omfattende indsats til, nemlig at holde fast i Islam, at påbyde det rette og forbyde det slette samt beskytte muslimernes identitet, og dette er hvad vi kalder jer til, for dét alene er jeres frelse og udvej:

"Og for den, som udviser gudsfrygt, vil Han (swt) sikre en udvej" (OQM. Al-Talaq 65:02)

Endelig bør ethvert objektivt og sagligt menneske i Vesten modstå den dæmonisering og stigmatisering, som muslimerne er genstand for i de vestlige medier og fra politikernes side. Samt modstå den diskrimination, som muslimerne oplever i Vesten. For de fatale konsekvenser af den ansvarsløse og hykleriske politik som føres i Vesten, vil uundgåeligt ramme alle og enhver!

 

                                                                                                                                          Hizb ut-Tahrir

                                                                                                                                          Danmark

05. Djamaada Al-Thaani 1430 e.H.

29. maj 2009 e.Kr.

 

-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Kilde: http://www.hizb-ut-tahrir.dk/pdffiles/0509_bandekonflikten.pdf

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810