26.01.2009

Særrettigheder for muslimer

Forfatter: Red

i strid med Den Europæiske Erklæring om Menneskerettigheder

Den tyske forfatter Udo Ulfkotte har ved årsskiftet forfattet en artikel med titlen:

Årsoverblik 2008 over særrettigheder for muslimer - fra arbejdspladsen til enkepensionen. (1)

I artiklen opremses en hel række af sådanne særrettigheder i forskellige europæiske lande. Særrettigheder, der, ifølge Ulfkottes vurdering, må anses at være i modstrid med princippet om ligebehandling i Den Europæiske Erklæring om Menneskerettigheder.

Fra sit eget land medtager Ulfkotte bl.a. følgende eksempler fra tre områder af samfundslivet:

 

Socialloven:

Den tyske Forbundsdags videnskabelige tjeneste har, på vegne af forbundsdagsmedlemmerne, udfærdiget en folder med navnet:

Anvendelsen af Sharia i Tyskland (2)

Om polygami skrives der bl.a. følgende:

"Ifølge Sharia er polygami med op til fire kvinder tilladt. I Tyskland er det forbudt at indgå et polygamt ægteskab.

I socialretten er de anerkendt, i den udstrækning, at polygame ægteskaber, der er indgået med bindende virkning i udlandet, udløser enkepensioner efter den Sociale Lovsamling."

 

Ferieloven:

I Tyskland er det, ved lov og domspraksis, stadfæstet, at ferie, der afholdes af en lønmodtager, uden at dette er behørigt og regelret aftalt med vedkommendes arbejdsgiver, er gyldig afskedigelsesgrund.

F.eks. blev afskedigelsen af en kvinde i begyndelsen af 2008 stadfæstet som lovformelig, fordi hun havde forlænget en lovligt påbegyndt ferie ud over det aftalte. Retten afviste, at det skulle have betydning for sagens bedømmelse, at forlængelsen skyldtes, at hendes far, som hun havde besøgt i ferien, havde fået et alvorligt slagtilfælde.

Retsreglen tilsidesættes dog, når det drejer sig om muslimske ansatte:

I et andet tilfælde, hvor en kvindelig muslim, der var ansat ved sporvejene i Köln, udeblev fra arbejdet uden tilladelse, for at begive sig på pilgrimstur til Mekka, blev udfaldet nemlig det modsatte af ovennævnte.

Retten mente at hendes arbejdsgivers interesse, i at kunne råde over hendes arbejdskraft som aftalt, vejede mindre, end hendes interesse i at tage på pilgrimsfærd. Afskedigelsen blev derfor kendt ugyldig.

Dette skete uagtet, at kvinden arbejdede som ledsager for handikappede børn, hvorfor hun allerede ved ansættelsen var blevet gjort særligt opmærksom på, at ferie udelukkende kunne afholdes i skolernes ferieperioder.

 

Private foretagender:

Tyrkiske kunder, i Deutsche Banks filial Bankamiz (Tyrkisk for "Vores Bank") i Offenbach, kan årligt overføre penge til Tyrkiet fem gange, uden at skulle betale gebyr.

Alle andre kunder hos Deutsche Bank skal betale fuld pris fra første overførsel.(3)

 

(En mere uddybende artikel om emnet bringes i næste Nummer af Danskeren.)

 

Oversættelser og fremhævelser er forfatterens.

 

Kilder:

1. Udo Ulfkotte, Jahresüberblick Sonderrechte für Muslime - Vom Arbeitsplatz bis zur Witwenrente. (1) (DDF er i besiddelse af artiklen i elektronisk form.)

2. Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages, Die Anwendung der Sharia in Deutschland (2)  

http://www.bundestag.de/wissen/analysen/2008/scharia.pdf

3. F.A.Z., 03.04.2008, Nr. 78 / Side 52, Deutsche Bank ist in Offenbach "Bankamiz" - nur für Abonnenten im Internet. (3)

Seneste INDSIGT-UDSYN

Den seneste udgave af INDSIGT-UDSYN er sendt ud til vores abonnementer og medlemmer. Du kan læse den forrige.
 

Læs Danskeren INDSIGT-UDSYN

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller få alene INDSIGT-UDSYN tilsendt.

Du kan også vælge at støtte vores arbejde økonomisk.

Du tegner abonnement her

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810

OPGØRET >>>Reconquista>>>