12.12.2008

Verdensdiktatur i støbeskeen

Forfatter: Bent Jacobsen

Samtlige menneskerettighedskonventioner bør opsiges

Domstoles og juristers verdensdiktatur

De koloniserende røverfolks vigtigste allierede er det islamofascistiske FN! Det vises klart af denne såkaldte verdensorganisations holdninger overfor vanvittig overformering i forlængst overbefolkede lande, og en forlængst overbefolket verden. Og tillige af FN’s hykleri i forbindelse med klimaløgnene, som kædes sammen med forslaget om, at det forlængst overbefolkede Europa, som aldeles ikke er immigrantstatsområde, skulle modtage 200 millioner alene fra Nordafrika og Mellemøsten i løbet af 20 år – 40 % af disse formeringskrigende landes befolkningsvækst, den som sammen med fascist‑ideologien islam er den eneste årsag til disse landes nedtur!

Juridiske svindlere i amerikansk tjeneste, kosmofascistiske liberalister eller marxister, er de værste forrædere i Europas historie. De hævder frækt hele menneskehedens rettigheder i vort land, og forvrider dermed på det groveste vor i forvejen i 1953 amputerede Grundlov, som de fortolker som Fanden læser Biblen!

Hvis det danske folks særret til Danmark, fædrelandsretten, ikke er fuldt fastlagt i Grundloven, har Grundloven en grundlæggende fejl. Fremmedrettigheder kan ikke være i overensstemmelse med et fædrelandsfolks grundlov, som afgjort ikke må gøre dets land til hele menneskehedens land, idet det kun kan være danskernes!

Rettigheder uden pligter er juridisk svindel, og det samme gælder universelle rettigheder, hvor fremmede og udlændinge tildeles ophold og rettigheder i lande, hvori de intet har at gøre. Det er helt klart fædrelandsrøveri, skabt af juridiske svindlere, der vil skabe deres eget verdensdiktatur på grundlag af folketilintetgørelse, helt i overensstemmelse med den sjælløse verdensbedrager Karl Marx. Ham, der sandsynligvis var inpireret af tophykleren Lincoln.

Juristerne er i det hele taget kernen i de psykopat‑eliter, der har sammensværget sig over grænserne siden Stalins ven Roosevelt, og som Christoffer Lasch beskrev i sin bog: »Eliternes oprør og forræderiet mod demokratiet«. Og så præsterer de den enorme frækhed at spille moralsk og etisk overlegne ...

Domstols‑diktaturet hersker nu uindskrænket i hele den vestlige verdens skindemokratier, ikke mindst i Europa. Sammen med EU‑kommissionen tolker de lovgivningstyranniet udefra i de konventioner, som andre svindeljurister har udformet. Selv loyale politikere skal være magtesløse, som Europas folkeslag længe har været overfor deres egen udskiftning og tilintetgørelse. De politiske partier skal ifølge dette vanvidssystem absolut ikke være loyale mod det folk, de i hvert fald foregiver at repræsentere, men tværtimod blindt lystre de internationale domstole og juristerne, hvis opgave åbenbart er at skabe Roosevelts verden uden folkeslag og nationer.

Det skal naturligvis i stedet være de europæiske folkeslags flertal, der i et sandt og loyalt folkestyre bestemmer, om der skal være så meget som én eneste fremmed eller udlænding i deres samfund. Kun det kan være i fuld overensstemmelse med fædrelandsfolkets suverænitet, som skal være ukrænkelig. Dommere og jurister med deres syge utopisk‑forræderiske hjernespind skal intet have at sige i den slags sager. Det hører udelukkende ind under folkesuveræniteten, og derfor skal det nu fungerende domstols‑ og juristdiktatur fjernes fra magten. Den magt, som er baseret på de undergravende konventioner, der i rablende vanvid giver hele den totalt ansvarsløst overformerende menneskehed rettigheder i Liechtenstein! Det ville ikke engang russerne kunne overleve! De fra USA inspirerede konventioner, der alle er udarbejdet af andre korrupte jurister, der derved forsøger at udøve et skjult amerikansk verdensdiktatur.

Samtlige menneskerettighedskonventioner skal opsiges, da de krænker de hjemmehørende folkeslags suverænitet, hvortil fædrelandsretten hører. Uvedkommende fremmede kan ikke indebære rettigheder i fædrelandsfolkenes lande, da det undergraver disse folks eksistens. Og det gælder ikke blot afrikanske og asiatiske landes folk, men selvfølgelig helt klart også europæiske folk. Alt, der er udviklet af evolution, har ret til at bestå og blive videreført.

Endvidere: Da den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt ifølge demokratiets grundlæggende principper ikke må sammenblandes, bør der ikke sidde jurister i de politiske partier, og slet ikke i parlamenterne. De skal holdes uden for politik, da de ellers vil tilrive sig al magt, som de hjernespindsmagere de er.

Hvis et folk skal overleve, kan det ikke underkaste sig international lovgivning, hverken i form af konventioner eller traktater. For så bliver f.eks. rettigheder internationale, kommer altså til at gælde hele menneskeheden, og det kan intet folk i længden overleve ... 

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810