22.10.2008

Anledning til debat.

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Det burde være helt klart, at det eneste vi kan drøfte med muslimerne, er tidspunktet for repatriering!!!

  

Der er gang  i dialog- konferencerne i København i denne tid. 

På fredag mødes et stort antal kristne og muslimske ledere for som man udtrykker sig, "at fastholde dialogen efter Muhammed-krisen."

Mødet varer to dage, og finder sted i Fredens Kirke i København. Det samler 50 af de øverste og mest indflydelsesrige religiøse ledere fra begge religioner. 

Fra dansk side, møder der ikke mindre end fire af Folkekirkens biskopper.

Det var Folkekirken, som i 2006 tog initiativet til det første møde mellem kristne og muslimer, kort tid efter Muhammed-krisen. 

På mødet, skal der udarbejdes et såkaldt basisdokument, med det sigte, at formalisere samarbejdet yderligere. Dokumentet, som indtil videre holdes hemmeligt, skal udmunde i en formulering, som muslimer og kristne kan blive enige om.

Bl.a. retten til at bekende sig til en religion og praktisere den i det offentlige rum samt den gensidige respekt for troende, der ønsker at skifte religion

En af de største muslimske organisationer, Det Islamiske Trossamfund i Danmark, har uden nogen begrundelse, valgt ikke at deltage i mødet.

Det gør tilgengæld min gamle skole- og spejder kammerat Reino Pedersen, - nu imam Abdul Wahid-Pedersen

Biskop Erik Norman Svendsen indleder officielt mødet. 

Ifølge Kristeligt Dagblad den 22.10,  udtaler han bl.afølgende: " - Forudsætningen for konferencen er den religionsfrihed, vi har i Danmark. Den er ikke til debat.

Det er derimod mange andre spørgsmål mellem kristne og muslimer. Vi har brug for at lytte til hinanden og nuancere vores opfattelse, så falske modsætninger modsiges, og ægte uenighed får lov til at komme til orde, uden at man derfor fratager hinanden ordet eller friheden til at udtrykke sin tro." 

Abdul Wahid-Pedersen, der ikke just er dialogen´s mand, er meget opstemt over konferencen, og siger bl.a følgende: 

"Det er meget vigtigt at have en national platform mellem kristne og muslimer, og det formaliserede møde er udtryk for, at begge parter tager dialogen alvorligt. Det er også væsentligt, at folkekirken er repræsenteret med flere af sine øverste ledere blandt biskopperne.

Det er et meget stærkt signal at sende, og det vidner om, at dette samarbejde vil blive yderligere styrket og udvidet i fremtiden."

 

Ja, der er ikke noget at sige til, at Reino er en glad imam.

Men han regner forkert, hvis han tror at et fremmøde på konferencen af fire biskopper, kan henregnes til, at Den Danske Folkekirke er garant for, hvad der bliver vedtaget i det indtil nu hemmelige dokument. 

Det hjælper heller ikke, at domprovst Anders Gadegaard deltager som formand for den kristne paraplyorganisation Danske Kirkers Råd.

Det var herfra, man takkede ja tak til et fredsbrev fra de 138 muslimske lærde. 

Det medførte, en kraftig protest fra en  talrig kreds af lutherske sognepræster og teologer. Men trods denne store protest, skal brevet fra de 138 lærde muslimer indgå i konferencens drøftelser.

Det må give anledning til en kraftig debat om forskellen mellem en totalitær lovreligion, - Islam, og det der forkyndes i den evangelisk-lutherske Folkekirke i Danmark.

 

 

Kilde:Kristeligt Dagblad den 22. oktober 2008.

        Claus Vincents

        Fremhævelse:PVJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810