07.10.2008

ÉN BLANDT MANGE HENVENDELSER ...

Forfatter: Ole Hasselbalch

Sørligt at måtte konstatere, at vi havde ret.


  Kære Ole Hasselbalch,

  Vi kan nu se, at de advarsler, vi i tidens løb har modtaget fra bl.andet dig, har
vist sig at holde stik. Jeg bor i Ishøj Landsby, ,og ude i ishøj planen var der
sidste week-end 21 påsatte brande. kriminaliteten  er enorm og folk føler sig i
allerhøjeste grad utrykke. Politiet kan ikke gøre noget, de er jo egentlig også
kun skrællemænd for politikerne, der ikke har villet gøre det nødvendige. Vi er
alle trætte af den indvandring fra den 3.verden, der har medført, at vi skal
betale, og de fremmede ellers kan brede sig efter forgodtbefindende.    Mit
spørgsmål til dig er, ,: Hvad kan vi almindelige borgere gøre for at få ændret
tingenes tilstand ?  Hvis Ikke politikere og myndigheder kan gøre det nødvendige,
vil det meget snart ende i selvtægt, nærmere betegnet: Borgerkrig. Hvem kan vi
samles om, hvem har så meget magt og position, at han ikke kan overhøres. Det er
på højeste tid, at der sker en radikal ændring.
  Jeg imødeser dine kommentarer!

  Med venlig hilsen       I J  


Kære I J,


Jeg forstår udmærket problemet.

Tingene er løbet af sporet - men det er de godt nok gjort, fordi der ikke i tide var
folk nok, som stod frem og hjalp med at få stoppet den vanvittige
indvandringspolitik, som indførtes med flygtningeloven af 1983. Hvad gjorde du selv dengang?

Problemet i dag er, at de politikere, der dominerer i Folketingssalen, ikke kan
indrømme, at de selv og deres forgængere ved letsindighed, herunder ved at negligere
oplysninger, der lå lige for (jeg har personligt sørget for, at alle
folketingspolitikere fik dem), har tilvejebragt en situation, der ikke mere kan
styres med de for hånden værende politimæssige midler. Derfor tager politikerne i de
gamle partier heller ikke de nødvendige skridt til at rulle udviklingen tilbage - i
første række ved simpelt hen at få hjemsendt de mennesker, som ikke vil og heller
ikke nogen sinde kan forventes at ville indrette sig efter dansk måde at leve på.

Der lader sig næppe skaffe ressourcer til at udvide den regulære politistyrke, så at
den effektivt kan sikre befolkningen i den nuværende situation - lige så lidt som
der i Libanon, Irak og tilsvarende steder kan skaffes sådanne ressourcer til at
sikre efter en dansk målestok rimelige forhold i disse lande. Den opgave, politiet
nu står over for herhjemme, kan derfor efter min opfattelse kun løses, såfremt der
indføres en ordning, hvorefter politiet i lokalområderne støttes af frivillige
hjælpebetjente, politihjemmeværn eller hvad man nu kalder det, som politiet lokalt
kan indkalde efter behov til øjeblikkelig indsats, når der er brug for det (ligesom
de frivillige brandmænd).

Men det ligger som sagt nok ikke for at få politikerne uden for Dansk Folkeparti til
at forstå, hvor langt vi er kommet ud, og hvad der nu skal til for at løse
problemerne. Så indtil videre kan jeg blot notere, at borgerne er overladt til sig
selv.

Dette gælder i øvrigt ikke blot i Ishøj, det gælder så sandelig også i min
hjemkommune Fredensborg, hvor Kokkedal som bekendt ligger.


Med venlig hilsen,


Ole Hasselbalch

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810