05.05.2008

Åbent brev til de 138 lærde muslimer.

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Islamkritisk Netværk har stillet nødvendige spørgsmål til de 138 lærde muslimer.

 

I de 21 år, hvor debatten om multietniseringen af Danmark har fyldt ganske meget i det offentlige rum, har jeg i meget lang tid efterlyst en stillingtagen til de store udfordringer det danske samfund er blevet udsat for. 

 Jeg har gået i den tro, at kredse fra den store grundtvigske lejr, ville være i stand til at give et begavet bidrag til den ånds-debat der er tvingende nødvendig.

 Nemlig debatten om, hvorvidt det er muligt at rumme et islamisk samfund i det kristne Danmark.

Her har jeg været for optimistisk. 

 Kun ganske få af de mange grundtvigske præster, højskoleforstandere, lærere, meningsdannere o.m.a. har vovet sig ud i dette politiske, åndelige minefelt.

 Men der har til gengæld været en del, der  ukritisk har plæderet for en omfattende dialog med islamiske kredse, - uden at stille noget krav om præcise svar på, hvordan man har tænk sig at indpasse en totalitær lovreligion, i et sekulært demokrati og folkestyre som det danske.

  Dette spørgsmål er blevet et varmt emne i forbindelse med at Danske Kirkers Råd, for kort tid siden har sendt et brev til 138 muslimske lærde som tak for deres opfordring af 13. oktober 2007 om religions dialog. De 138 islamisk lærde, har bl.a. sendt deres opfordring til pave Benedikt XVI samt en lang række kirkesamfund i Europa

Danske Kirkers Råd , der bl.a. omfatter Folkekirken, og hvis formand er domprovst Anders Gadegaard har herved åbnet op for en debat, der vil skille Folkekirken i to lejre.

 

 Teologen Katrine Winkel Holm, og sognepræst Jesper Bacher, der begge er kendte medlemmer af Islamkritisk Netværk har taget initiativ til et nyt åbent brev, der viser, at der er forskelligt syn på sameksistensen mellem kristendom og islam blandt danske teologer. 

 I det nye åbne brev til 138 lærde, stiller man følgende klare fremstilling: 

Åndeligt set kan kristendom og islam aldrig leve i fred, for de står hinanden imod.

Men kristne og muslimer bør leve i fred, og anerkendelsen af hinandens frihed, også friheden til gensidig kritik.

Forudsætningen for fredelig sameksistens må være viljen til at afstå fra vold mod anderledes troende.

Vi forventer derfor, at de 138 lærde klart og tydeligt erklærer Koranens opfordringer til fysisk bekæmpelse af ”Skriftens folk”, det vil sige af kristne og jøder , og Koranens opfordring til vold mod ”vantro” (blandt andet sura 9,5) ugyldige som handlings-og lovgrundlag i enhver sammenhæng.

Vi forventer derfor, at de 138 skriftlærde fordømmer Den Islamiske Republik Irans nye lov, der kræver dødsstraf for konvertitter fra islam, og i øvrigt støtter den samme grad af religionsfrihed for kristne og andre religiøse minoriteter i muslimske lande, som muslimerne nyder, hvor kristne udgør flertallet, herunder retten til missionerende aktivitet og til at forlade islam, uden hvilken der ikke er nogen reel respekt for andres religionsfrihed. 

Vi må understrege, at enhver tale om dialog og fredelig sameksistens fra de islamiske lærdes side kommer til at fremstå hul og meningsløs uden en krystalklar afstandtagen fra den vold og de trusler mod ikke-muslimer, der finder sted i islamiske lande på baggrund af Koranen og Hadith.

Fred være med jer til at leve og tro frit i håbet om, at den samme fred og frihed må overgå vores kristne brødre og søstre i den muslimske verden.”

 

 Man kan roligt hævde, at de 138 lærde muslimer har fået noget at tænke over.

 Det bliver ikke mindre, når de skal mødes med pave Benedikt XVI, der helt sikkert, er på linje med det der står i det åbne brev fra Islamkritisk Netværk

 Om domprovst Anders Gadegaard, København der i udenlandsk presse bl.a. Ecumenical News International, fremstår som talsmand for Danske Kirkers Råd, fremover vil hævde, at det er muligt at skabe en dialog med Islam, -uden de væsentlige og altafgørende betingelser, som Islamkritisk Netværk fremfører i sit åbne brev, -ja, det må tiden vise. 

 Men der er en del danske sognepræster og teologer, der offentligt har tilsluttet sig, og underskrevet  det åbne brev fra Islamkritisk Netværk.

 Bl.a. talsmand for Evangelisk-Luthersk Netværk, sognepræst Henrik Højlund, sognepræsterne Katrine Lilleør og Edith Thingstrup, der begge er medlem af partiet Venstre.

 Den tidligere Askov-forstander, nu grundtvigsk valgmenighedspræst Mortan Kvist, der samtidig er medlem af Det Etiske Råd. Og lektor ved Menighedsfakultetet i Århus, Carsten Vang.

 

Dertil en lang række sognepræster og teologer fra hele landet. 

 Sognepræst Hans Erik Apelgren, Asferg-Fårup. Sognepræst Henrik Bach,Fårevejle. Sognepræst Jesper Bacher, Tirsted-Vejleby-Hilsted-Skørringe. Sognepræst Henrik Bang-Møller,Skagen. Sognepræst Carsten Barløse, Holbæk. Sognepræst Thomas Beck, Sandager-Holevad. Provst Benedicte Hvidt Breengaard, Store Merløse. Sognepræst Lars Rasmussen Brinth,Ræhr-Vigsø.

 Dr.Theol. Lektor Carsten Breengaard, Store Merløse. Sognepræst Morten Brøgger, Kirke Stillinge-Hejninge. Pastor emeritus Johannes Bundgaard, Sorø. Teolog Hans-Ole Bækgaard, Jerusalem. Sognepræst Stig Christensen, Sct. Marie, Sønderborg. Sognepræst Johannes H. Christensen, Skovshoved. Sognepræst Karsten Christensen, Harboøre-Engbjerg. Teolog Jette Gøjsen Christensen, Harboøre. Sognepræst Visti Christensen, Slangerup-Ulvelse. Sognepræst Martin Corfix, Lynge. Sognepræst Esper Dalgaard, Harridslev-Albæk-Støvring .Sognepræst Tine Junker Dalgaard, Nibe-Vokslev. Sognepræst Torsten Dam-Jensen, Osted-Allerslev. Sognepræst Olav Degn-Andersen, Stenløse-Fangel. Sognepræst Michael Fagerlund, Hunseby. Teolog, ph.d. Thomas Frank, Thorning. Teolog Henrik Frost, Vanløse. Pastor emerita Majken Frost,Horsens. Sognepræst Hans Graversen, Vejleby. Sognepræst Niels Hjort, Hørsholm. Teolog  

Katrine Winkel Holm,  Haslev. Teolog Margrethe Horstmann, Tårs. Sognepræst Christian Hyttel, Olsker. Dr.theol professor Jesper Høgenhaven, Frederiksberg. Teolog Niels Højlund Pastor emeritus John W. Hørbo, Nykøbing Sjælland. Sognepræst Brian Krüger Iversen, Skorup-Tvillum. Sognepræst Dennie Jelstrup, Lindehøj. Sognepræst Frits Erik Jensen, Harring-Stagstrup. Domprovst Steffen Ravn Jørgensen, Helsingør. Sognepræst Jens Kaltoft, Knudsker.

 Pastor emeritus Villy Klit-Johansen, Brabrand. Pastor emeritus Kjeld K. L. Kristensen, Svendborg. Sognepræst Erik Kjær-Petersen, Brøndbyøster. Sognepræst Benedicht Mader, Tårs.

 Provst Bjarne Madsen, Fejø. Sognepræst Finn Malthe Madsen, Malling. Pastor emeritus Bjørn Moe, Horsens, Sognepræst Aage Møller, Bolbro. Sognepræst Claus Thomas Nielsen, Stauning. Valgmenighedspræst Mikkel Crone Nielsen, Ryslinge. Stud theol Jens Kristian Bech Pedersen,  Oksbøl. Sognepræst Ulrik Pilemand Ulbjerg, Lynderup-Låstrup. Teolog Erik Jakob Petersen.

 Pastor emeritus Hartvig Poulsen, Frederiksberg. Sognepræst Anders Lundbeck Rasmussen,Dreslette-Helnæs. Sognepræst Kaj Ross-Hansen, Skrydstrup. Sognepræst Morten Rydal, Hem-Hindborg-Dølby. Sognepræst Robert Landeværn  Ryholt, Tostrup-Roum. Sognepræst Agnete Raahauge, Hørup. Teolog Kirsten  Sarauw, København. Sognepræst Jørgen Sejergaard, Karlebo. Teolog Knud W. Skov, Tjørring. Sognepræst Troels Bak Stensgaard, Vestervang. Sognepræst Stefan Klit Søndergaard, Broager. Sognepræst Lars Zederkof-Christoffersen, Hee-No. Peter Østerby-Jørgensen, Galtrup, Øster-Jølby, Erslev. Rolf Sloth-Henriksen, Bredballe. Sognepræst Mads Mønsted, Egernførde. Provst Hans-Henrik Nissen, Rungsted. Sognepræst Jens Kvist, Skt. Jørgens, Åbenrå. Konstitueret sognepræst Helge Maagaard, Ørum-Ørslevkloster. Sognepræst Bo Gimm, Fredens Kirke, Herning. Sognepræst Thomas Reinholdt Rasmussen, Tversted-Uggerby. Sognepræst Elisabeth K. Jensen, Augustenborg. Provst Jens Lose, Aastrup. Domprovst Ole Opstrup, Maribo. Sognepræst Christian Langballe, Tjele-Nr.Vinge. Sognepræst Michael Lerche Nygaard, Kristkirken, Kolding. Sognepræst Leif Pedersen, Kristkirken, Kolding. Provst Lars Erich-Stephensen, Hjørring. Sognepræst Carsten Møller-Christensen, Allinge-Sandvig. Sognepræst Scot Christensen, Skt. Johannes Kirke, Herning. Sognepræst Orla Villekjær, Sdr. Felding-Trolhede. Teolog Solveig Bøye, Århus. Sognepræst Lea Norup, Harlev-Framlev. Sognepræst Brian Christensen. Sognepræst Brian Christensen, Elling. Provst emeritus Erling Albinus, Åbenrå. Sognepræst Peter Worup Bertelsen, Løsning-Korning.

 

 

Kilde: Kristeligt Dagblad den 30. april 2008.

           Claus Vincents

           Fremhævelse: PVJ.    

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810