16.03.2008

Det danske sprog:

Forfatter: Ole Blente

Langsomt, men sikkert tvinges dansk ud på sidelinjen

Flere af den danske guldalders store digtere har i deres værk lovprist det danske modersmål. Eksempler herpå er Edvard Lembckes "Vort modersmål er dejligt", H.C. Andersens "I Danmark er jeg født" og Grundtvigs "Langt højere Bjerge" og "Moders Navn er en himmelsk Lyd".

I 1887 satte øjenlægen fra Warszawa, L.L. Zamenhof, det kunstige sprog Esperanto ud i livet. Hans mål var at skabe et sprog, som alle kunne lære sig ved siden af sit modersmål, og som skulle sikre, at alle mennesker skulle kunne tale med alle. Det, mente Zamenhof, ville bidrage væsentligt til at forhindre nye krige.
Esperanto blev nok en konkurrent til spansk og engelsk, men ikke værre end at Kalergi i 1925 ikke vidste, om det blev engelsk eller esperanto, der løb af med sejren. Det stod imidlertid klart for ham, at den kommende verdensregering var afhængig et eet sprog.
Kalergi fik sin vilje: "Verden" bestemte sig for et af de to; Zamenhofs ønsker blev derimod ikke indfriet: Engelsk blev det foretrukne verdenssprog OG - ikke at forglemme - hans tro på, at eet fælles sprog skulle bringe fred til verden, slog grusomt fejl. Den amerikanske imperialisme, som bærer af det engelske sprog, har vist sig grusommere end tusinde Djengis Khaner.
I takt med, at Danmark afgiver suverænitet til EU, FN m.m. afgiver Danmarks Radio sproglig suverænitet til verdenssproget: Vi tudes ørerne fulde af meningsløs, indholdsløs amerikansk musik og film. Det samme gør sig naturligvis gældende i vore nabolande: Norge, Sverige, Tyskland m.m.
Samtidig bliver tekst på vejskilte, DSB og offentlig information stadig oftere skrevet både på dansk og på engelsk, eller BARE PÅ ENGELSK! Et eksempel er Badstuen i Odense. Se dens hjemmeside: www.badstuen.dk med dens: "Welcome to Badstuen".

UDE AF SYNE, UDE AF SIND!

Eller skulle man i denne sammenhæng snarere sige:

UDE AF ØRE, UDE AF MUND!

Langsomt, men sikkert tvinges det danske sprog ud på sidelinjen. De mest almindeligste ord erstattes med engelske. Det hedder BRAND i stedet for MÆRKE, LOVE i stedet for KÆRLIGHED.

Men kan det ene da ikke være lige så godt som det andet, vil du måske indvende. Jo, det kan det. Men hvis vi ønsker os et rigt og varieret europæiske kulturliv, da må de enkelte folk, med sine kulturbærende elementer (byggeskikke, mad, sprog, klædedragter osv.) tillades at leve.

Vi kan sætte himmel og jord i bevægelse for at redde pandabjørne på den anden side af kloden, men vor egen kultur, vort eget folk ... tja.

Hvordan kan vi så bidrage til opretholdelsen af et levende sprog?
- Bruge det, men ikke udvande det. Under er en liste over almindelige engelske ord, som bruges af os almindelige danskere. Ord, som udmærket kunne undværes.
- Send listen til skoler, virksomheder eller offentlig forvaltning hvis de bruger engelsk i stedet for dansk.
- Send besked om, hvem listen sendes til (ikke privatpersoner!). Måske vi efterhånden kan lave et arkiv over virksomheder, der følger en dansk profil, og en over dem, der kaster det danske sprog i grams.
- Kom med forslag til listen, så vi kan få indarbejdet gode, præcise ord.

DANSK - rigtig - DANSK

access                          tilgang
address                        adresse
address book                adressebog
a.s.o.p.                         snarest mulig
big deal                        god handel/ingen b.d: spiller ingen rolle
brand                           mærke/mærkevare
center/centrum             midte, midtpunkt
chat                             pludring
chatroom                      pjatterum
classified                      stemplet/godkendt
cleared                         godkendt
confidential                   fortroligt
contact                         kontakt
controller                      kontrollør
copy                            kopi
cover                           omslag
coworker                     medarbejder
dance                           danse
dancing                         dans
date                             aftale/stævnemøde
down                            ned
download                     nedlast/last ned
email                            epost
executive                      udførende, handlende
FAQ                              SOS (spørsmål og svar)
flirte                              kokettere
fuck                              voldtage
harddisk                       pladelager
home                            hjem
hot                               varm
hotline                          varm linje
ikon                              billede (religiøst)
inbox                            indbakke
isp                                netleverandør
kiss                              kys
label/labels                    mærke/klistermærke
level                             trin
link                               henvisning
love                              kærlighed, elske
mail                              post
maile v.                         sende
mate                             mage
meeting                         møde
monitorering                 styring
network                        samarbejde
news/newsroom            nyheder
newsgroup                    nyhedsgruppe
online                           på net
opening hours               åbningstid
out                               ud
outbox                          udbakke
overall                          i sin helhed
password                      passord
pict/picture                   billede
ram                              hukommelse
rating                            plassering/vurdering/poeng
scanne                          afphotografere
shop                             butik
shopping                       se på butikker, handle, købe ind
single                            alene
site                               netsted
soul                              sjæl
story                             fortælling
tag                                mærke
team                             gruppe
up                                op
upload                          oplast
valid                             korrekt/fungerende
website                         netside/netsted
wire                              tråd/kabel
workshop                     arbejdsgruppe
zoom ind                      fokuser
zoom ud                       udvid billedet       

Læserne er velkomne til at kontakte forfatteren på adressen oblente@gmail.com

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810