26.12.2007

Ja, jeg elsker dette landet ...

Forfatter: OH

En fortælling fra Norge

Ja, jeg elsker dette landet ...

En fortælling fra Norge

Det norske Arbeids- og Inkluderingsdepartement har nu udarbejdet en vejledning til nordmændene i det, der kaldes ”inkluderende sprog”.

I vejledningen kan læses, at ”inkludering går ut på å fjerne barrierer for deltakelse og å skape like muligheter på alle samfunnsområder for alle individer og grupper. Det er et bredere begrep enn integrering …, og det er derfor mulig å være integrert uten å være inkludert. Man er integrert uten å være inkludert dersom man behersker norsk, men ikke får jobbene man kvalifiserer for. Inkludering synliggjør i utgangspunktet ikke gjensidigheten i ansvaret for å skape et godt mangfoldig samfunn på samme måte som ’integrering’ gjør. Samtidig oppfattes det nok av mange som et mer positivt begrep.”

Det er derfor fremtidig i Norge fejlagtigt at bruge udtrykket ”ikke-vestlig” som synonym for mørkhudet eller muslim, idet betegnelsen kan rumme ”forestillinger” om afstand i kultur og udviklingsniveau. Ligeledes er det upassende at bruge et begreb, der tager udgangspunkt i, at ”vesten” er centrum.

Og de hidtidige nordmænds plads er i fremtidens Norge hedder det i vejledningen: ”Nordmænd er folk som er bosatt i Norge med plikter og rettigheter etter norsk lov, og som har en tilknytning til landet. Det kan være personer med røtter både i Norge og i andre land. … I et mangfoldig samfunn har folk flere identiteter. Hvorvidt man føler seg norsk er en subjektiv vurdering. Det er mange måter å være norsk på, og mange begreper brukes om ulike former for "norskhet". Endvidere: ”Ved å karakterisere noe som ’norske verdier’ kan man oppfattes dit hen at man samtidig sier at dette ikke er andres verdier. Uttrykket ’vestlige verdier’ blir av enkelte brukt på omtrent samme måte. Men verdiene det er snakk om er ofte verdier som finnes også andre steder i verden. Dette kan oppleves som ekskluderende.”

(Kilde: http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/veiledninger_brosjyrer/2007/Et-inkluderende-sprak.html?id=479767)

Om dette og andet fra Norge kan læses i Ole Hasselbalchs netop udkomne biografi over en veteran fra Norges frihedskamp 1940-45, Jan Høeg.

I bogen gennemgås de synssæt, den norske modstand mod indvandringspolitikken bygger. Beretningen er flettet samme med fortællingen om Høegs oplevelser gennem 60 år, herunder hans deltagelse i modstandsarbejdet under den tyske okkupation og hans senere deltagelse i det norske hjemmeværn. Undervejs fortælles også om den rystende behandling, den opposition, Jan Høeg repræsenterer, har været udsat for.

 

Ja, jeg elsker dette landet ... Fortællingen om nordmanden Jan Høeg

Den Danske Forenings Forlag, ISBN 87-90183-03-7 - ISBN 978-87-90183-03-5, 108 sider. D.Kr. 100 (inkl. forsendelse og moms), der indbetales forud via bank nr. 9173, konto 454 75 51,  SWIFT NR DABADKKK (Danske Bank). Bestilles direkte fra forlaget via danskeren@danskeren.dk

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810