23.10.2007

Al Gore, fredsprisen

Forfatter: Bent Jacobsen

og den menneskeskabte befolkningseksplosion

»Fred« for enhver pris

Som bekendt har den norske nobelpriskomité tildelt FN’s såkaldte klimapanel, IPCC og Al Gore Nobels fredspris! Så kan man spørge, hvad i alverden har klimaet med »fred« at gøre? Med mindre det virkelige formål er at få os til at opgive al modstand mod ulandenes formeringskrig og demografiske aggression imod os, og få os til at »skamme os« over, at vi ikke »integrerer« tilstrækkeligt mange fremmede – specielt her i Danmark, som ifølge den »moralske« inkvisions folkeudskiftere ligger helt i bunden i Europa ¼

Så kommer vi til det officielle grundlag for denne tildeling: FN’s såkaldte klimapanel består af 2611 personer, hvoraf højst een procent besidder ægte fagkundskab – resten består af supportere! Her over for står hele 17.000 virkelige klimaforskere, som alle har skrevet under på, at der ikke er noget virkeligt bevis for CO2‑teorien, den om de såkaldte »klimagasser«! De hævder faktisk, at Al Gore er en uvederhæftig demagog. Og nogle eksperter har påvist, at der er hele ni grundlæggende fejloplysninger i hr. Gores film ¼

Hvis der overhovedet er tale om menneskeskabte klimaændringer, skyldes det langt mere sandsynligt forøgelser! Den kolossale forøgelse i antallet af byboere (fire milliarder flere end i 1945!) og deraf følgende forøgelse af varmeudledningen. Forøgelsen af jordoverfladens varmeopsugning som følge af den enorme regnskovsafbrænding. Forøgelsen af den globale fordampning, forøgelse af vanddampmængden i troposfæren, forøgelse af det globale skydække og deraf den iagttagne forøgelse af regnmængderne!

I det hele taget har klodens regnskove sandsynligvis en kolossal betydning for dens klima. Vi har måske nu fået en forsmag på det, hvis de afbrændte regnskove har betydet regnens flytning til tempererede områder i verden, der druknes i regn og oversvømmelser. For det skal jo ned – vanddamp‑dynen i troposfæren udskiftes jo i løbet af cirka seks uger. Når det ikke længere regner over regnskovene, kommer det ned andre steder. Desto mere, jo mere fordampningen – og dermed vanddampen deroppe – er blevet forøget.

Derfor kan vi heller ikke nøjes med, at naturbeskyttelsesorganisationer kun vil sikre fredning af f.eks. 12% af verdens regnskove i fremtiden, som i Brasilien. Det, vi må og skal kræve, er at al regnskov i verden totalfredes, og at al befolkningsvækst i tropiske lande bringes til ophør ved at afskaffe den stupide kvindeundertrykkelsesbaserede overformering under patriarkernes junglelov ¼

Når en af disse organisationer beskriver regnskovsfældningens omfang, bruger de mystisk nok kvadratkilometer, mens de, når de beskriver deres mål for fredningen, bruger hektar, der kun udgør en hundreddel af en kvadratkilometer. Hvorfor? Er det for at narre os til at tro, at de udretter langt mere, end de gør? Er de – som alle andre politisk korrekte – blot ude efter at bagatellisere den eneste virkelige trussel mod naturen – den forrykte befolkningsvækst???

Og hvorfor støtter de allesammen FN’s sandsynligvis falske klimateori om CO2 – og ikke ét ord om befolkningseksplosionerne?

Og så er der FN’s rolle i disse. Det kan vist desværre blive svært at afvise, at FN lige fra begyndelsen var et redskab for Stalins og Roosevelts ondsindede planer fra 1943 om at multietnisere Europa efter krigen. Og at FN derfor siden har holdt hånden over patriarkernes junglelov, der skabte befolkningseksplosionerne! Og hvem har gjort mere for at fremme demografisk aggression mod Europa end netop FN ved brug af ulandenes overformering? Men hvilken ret har kosmopolit‑mafiaen haft til at kræve os multietniserede? Hævder det islamofile FN, at formeringskrig og en reelt racistisk kolonisering af vore fædrelande er en ret? Er de splittergale i FN? Men det er helt typisk, at FN vil forbyde kritik af »religioner«!

Alle europæere har i virkeligheden grund til at afsky den pseudomoralske inkvisitions hyklere – disse ideologiske gangstere, der skabte befolkningseksplosionernes fire milliarders forøgelse i ulandene til at få Europas folkeslag rendt over ende og ombragt i en smeltedigels absolutte kaos – med Europas islamisering til følge – for det vil, hvis dette ikke stoppes af en bred repatriering, gå fuldstændigt, som Libyens Gadaffi har proklameret over TV‑stationen Al‑Jazeera i Mellemøsten 10. april 2006. Muhammedanernes overtagelse af Europa i løbet af få årtier! Og for at sandsynliggøre dette behøver vi blot at fortælle, at endnu en fire‑milliarders forøgelse i ulandene er på vej i løbet af højst 50 år – godt hjulpet af den humanitære sektor og FN, der kun er ivrig efter at sænke dødeligheden! Man vil have langt flere end de nu 65 millioner hertil – derfor disse påstande om »klimagasser«, der skal fylde os med skamfølelse.

Seneste INDSIGT-UDSYN

Den seneste udgave af INDSIGT-UDSYN er sendt ud til vores abonnementer og medlemmer. Du kan læse den forrige.
 

Læs Danskeren INDSIGT-UDSYN

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller få alene INDSIGT-UDSYN tilsendt.

Du kan også vælge at støtte vores arbejde økonomisk.

Du tegner abonnement her

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810

OPGØRET >>>


BESTIL BØGER HER>>>