03.03.2007

Flere muslimer konverterer til kristendommen

Forfatter: HVDer er forholdsvis flere indvandrede muslimer, der konverterer til kristendommen, end der er danske kristne, der konverterer til islam

Hvor mange det drejer sig om

Medierne har på det seneste haft fokus på det faktum, at mange danskere konverterer til islam. Både DR-tv og TV 2 har berettet om fænomenet, og senest har imam Abdul Wahid Pedersen meddelt, at der skal oprettes en moske, hvor alt skal foregå på dansk.

Der er betydeligt mindre fokus på de muslimer, som konverterer til kristendommen, selv om det i virkeligheden drejer sig om et forholdsmæssigt meget større antal. Årsagen er, at de går betydeligt mere stille med dørene. Dels er kristendom et personligt anliggende, som ikke udbasuneres i det offentlige rum, dels foreskriver islam dødsstraf for frafald. Der kendes ikke eksempler på, at frafaldne er blevet slået ihjel i Danmark, men de udsættes for udstødelse og en voldsom chikane fra deres tidligere trosfæller.

Religionsforsker Mogens S. Mogensen har studeret kristne konvertitter fra islam. Han hævder, at antallet af muslimer, der konverterer til kristendommen, har været stærkt stigende i de seneste år. Alene i årene fra 2000 til 2004 konverterede 307 personer til kristendommen. Over en 30-årig periode drejer det sig i alt om 700-900, der er konverteret, - men for 30 år siden var antallet af muslimer i Danmark ganske beskedent. Op imod halvdelen af de konverterede er iranere og farsitalende afghanere

I Mogensens bog ”Når danskere skifter tro” fra november 2005 hævdes det, at mellem 3000 og 3500 danskere har konverteret til islam. Forskere ved Københavns Universitet mener, at dette tal er for højt sat, og at det næppe drejer sig om flere end 2500.

Hvis vi accepterer det tal på 3000, som DR TV-avisen bragte 22/2 2007 og sætter det i forhold til anslået 5 millioner danskere, så drejer det sig om 0,6 promille af den danske befolkning, som har konverteret til islam.

Hvis vi forsigtigt antager, at der bor 250.000 muslimer i Danmark og at 800 af disse har konverteret, så er det 3,2 promille af muslimerne, der har forladt islam til fordel for kristendommen.

Der er altså forholdsvis fem gange så mange, der har konverteret fra islam til kristendom end fra kristendom til islam.

Det skal ses i lyset af de alvorlige konsekvenser, som frafald fra islam indebærer for de frafaldne.

Vi skal samtidig erindre os, at der er mange både kristne og muslimer, der forlader deres religion uden at tilslutte sig en anden.

 

Islams frafaldne

Frafaldne fra islam har dannet netværk for at støtte hinanden. Et sådant kan studeres på den meget seriøse hjemmeside ”Apostates of Islam” (islams frafaldne): http://www.apostatesofislam.com/

Her beretter mange frafaldne, hvorfor de forlod islam.

På hjemmesiden kan man ligeledes læse argumenter for, at Muhammed ikke kan have været en profet. En så ondsindet, voldelig og seksuelt perverteret person kan ganske enkelt ikke være repræsentant for nogen gud, hævdes det.

Ligeledes opremses en lang række eksempler på absurditeter og selvmodsigelser i Koranen. Koranens forfattere har f. eks. viderebragt et tankespind fra en gammel græsk filosof, som påstod, at mandens sæd kommer fra rygsøjlen.

 

Centralrådet af ex-muslimer i Tyskland

I Tyskland har den iranskfødte kvinde Mina Ahadi taget initiativ til dannelsen af en forening, som har til formål at hjælpe folk, som ønsker at forlade islam. Det gælder især kvinder, som flygter fra den undertrykkelse, de udsættes for i det muslimske miljø. Mina Ahadi har siden modtaget dødstrusler og lever under politibeskyttelse. I et interview i Der Spiegel 27. februar forklarer Mina Ahadi, at foreningen blandt andet har til formål at virke som en modvægt overfor de muslimske organisationer, som ikke repræsenterer sekulært indstillede muslimske indvandrere. ”De er fjendtligt indstillede overfor mennesker i almindelighed og kvinder i særdeleshed”, forklarer hun.

Ahadi fortæller, at hun håber, at foreningen kan hjælpe kvinder, som undertrykkes af islams regelsæt.

”De ønsker at tvinge kvinder til at bære tørklæde. De skaber et klima, i hvilket piger ikke har lov til at have en kæreste eller at gå på diskotek, og i hvilket homoseksuelle dæmoniseres. Jeg kender islam, og for mig betyder islam død og smerte.”

”Det er ikke muligt at reformere islam”, fortæller Ahadi til sidst i interviewet. ”Vi vil danne en modvægt til de islamiske organisationer. At vi er nødt til at gøre det under politibeskyttelse viser, hvor vigtigt vort initiativ er.”

 

Kilder:

DR-tv-avisen 22. og 23. februar 2007

Fyens Stiftstidende, 20. februar 2007

Der Spiegel, 27. februar 2007: http://www.spiegel.de/international/spiegel/0,1518,468828,00.html

http://www.udfordringen.dk/art.php?ID=7276

http://www.apostatesofislam.com/

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810