16.02.2007

Regler for debat af islam

Forfatter: Anders Bruun Laursen

Åbent brev til BT

Kære Lasse Bastkjær Jensen. 
 

Vedr. dine islam-debatregler i B.T. d. 14.02.07. 


Hvad mener du egentlig? Er det danskernes sprogbrug om det, der står skrevet af Muhammed og fromme muslimer i Koran og hadith, du vil ændre? Ved du, at der for dhimmier (Bat Ye´or- Eurabia 2005) er dødsstraf for at fejlcitere Koranen? Tør du altså citere Koranen uden at skrive, hvad der faktisk står ? Hvis du ikke er tilfreds med Koranens og hadithens sprog og fremstillinger, skylder du os jo andre ord, som er lige så dækkende. Sådanne pænere ord indeholder dine retningslinier ikke. Hvordan vil du f.eks. omskrive sura 9:5:" ...så dræb afgudsdyrkerne, hvor I træffer dem, og grib dem og belejr dem. Og læg jer på lur efter dem i ethvert baghold. Men hvis de angrer, så gør deres vej fri. Sandelig, Allah er barmhjertig."  På almindeligt dansk kalder man det her for mord. Har du et pænere ord? Eller har du et pænere dansk ord end løgn og upålidelighed for sura 9:1s opfording til aftalebrud med de vantro? [1] Som du burde vide er man muslim qua islam, hvilket simpelthen vil sige koranindholdet. Enhver muslim er med sin ære (og liv) forpligtet over for hvert eneste koranord! (Sure 3:19 , 21:10 )

Eller er det selve islams rå sandhed, du vil fjerne fra dine spalter? Det indtryk efterlader du jo.

 

Jeg er ikke B.T. debattør, idet jeg for længst har indset, at begerebet "den frie presse" er et fortidigt begreb.

Åbenbart med Tony Blair som forbillede er I i Bat Ye´or-forstand blevet dhimmier: Folk, der frivilligt af frygt har underkastet sig islam, og som smigrer og logrer for islam og fremstiller den ideologi som den perfekte, mens vor religion og kultur er mindreværdig. Se denne skændige Tony Blair logren for Koranen i Muslim Weekly 24.03.2006 [2]. Og se her, hvordan han ønsker en muslim som premierminister i Stotbritannien foruden sine børn muslimsk gift [3]. Jo, I har sandelig nogle fine forbilleder.

 

Eller ligger I under for ECRIs diktater fra 16.10.2000 ? [4]

 

Eller for diktaterne fra det skandaløse euromediterranske møde i Wien 22.-23.05.2006 [5] arrangeret af EUs formandskab, Europa-kommissionen ved kommissær for udenrigs- og naboskabsanliggender Benita Ferrero Waldner, samt "racismeovervågningscentret EUMC" . Herfra fik I jo besked på at iagttage den selvcensur - som du nu kræver i din vejledning. Og hvis I ikke håndhævede den selvcensur til gavn for dialogen med muslimerne ville man lovgive imod ytringsfriheden [6]. Ærlig talt! Var det ikke ærligere at få den lovgivning, så alle kunne se, hvad der er galt: At diktaturet har holdt sit indtog? I stedet for jeres hule tale om demokratiske værdier.

 

Eller er det f rdi, I virkelig sympatiserer med det Euromediterranien, som blev til på Barcelona-konferencen i 1995 [7], som lover Israels og 9 muslimske landes integration i vor økonomi og indre marked fra 2010 foruden et fælleskulturelt område uden "dem" og "os" gennem ensidig fjernelse af  vore stereotypier og fordomme, som det udtrykkes af udenrigsministeriets "Dansk Center For Kultur Og Udvikling". Og med alle muligheder for at inddrage Europa i Mellemøstkonfliktens sandsynlige atomkrigsafslutning.

Skyldes jeres servilitet simpelthen diktat fra udenrigsministerie, hvis Dansk Center for Kultur og Udvikling jo har sat sig på Danmarks kulturliv efter Olaf G. Hansens dhimmi-tale i Rabat 13.06.2005 [8] og indgåelse pr. 27.05.2005 af samarbejdsaftale med ISESCO, hvis charter vil udbrede islam til hele verden og modarbejde muslimsk integration i ikke-muslimske lande?

 

 

 Eller sympatiserer I mere med  det katastrofale løfte på den euromediterranske udenrigsministerkonference i Napoli 2.-3.12.2003, hvor man lovede disse muslimske lande EUs 4 fundamentale rettigheder, herunder fri indvandring af muslimer til Europa.[9] Hvilket jo betyder muslimsk oversvømmelse af Europa og udslettelse af vor kultur og identitet i løbet af få år.

 

Eller ligger I under for Rockefeller-organisationerne Bilderberg  og Trilateral Commission, der jo begge er beærede med Tøger Seidenfadens medlemskab? Se flg direktiv fra verdens demokratiforagtende medie- og finanfyrste, David Rockefeller [10]

"We are grateful to the Washington Post, the New York Times, Time Magazine and other great publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost forty years." He went on to explain: "It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subjected to the lights of publicity during those years. But, the world is more sophisticated and prepared to march towards a world government. The supernational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the national autodetermination practiced in past centuries."
-attributed to David Rockefeller at the June 1991 Bilderberger meeting in Baden Baden, Germany (a meeting also attended by then-Governor Bill Clinton and by Dan Quayle Bill Clinton and by Dan Quayle).

V

H
--------------------------------------------------------------------------------

[1] http://mitglied.lycos.de/muslimmm/koran/derheiligekoran/000000923902e154d.htm

[2] http://www.themuslimweekly.com/fullstoryview.aspx?NewsID=2E55BC69EA7A593A9AEB68F6&MENUID=&DESCRIPTION=Search%20result

[3] http://www.thesun.co.uk:80/article/0,,2-2006570172,00.html 

[4] http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/2-european_conference/1-documents_adopted/02-general_conclusions.asp#P87_7188

[5] http://eumc.europa.eu/eumc/material/pub/general/euromed_conference_report_220506_en.pdf - især siderne 20-25

[6] http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/321&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

[7] http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/bd.htm

[8] http://www.dccd.dk/DCCD/cku.nsf/doc/olafg.hansensspeechjune2005rabat?OpenDocument

[8]http://www.dccd.dk/dccd/cku.nsf/doc/isescoaftale?OpenDocument

[8] http://www.isesco.org.ma/English/presentation/ISESCO/Charter.asp

[9] http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/conf/naples/index.htm

[10] http://www.mega.nu:8080/ampp/bilderberg.html

Delete | Reply | Reply to All | Forward | Redirect | Blacklist | Message Source | Save as | Print Back to INBOX  
 • Next Message
 • Move | Copy

  Læs INDSIGT-UDSYN her

  BESTIL BØGER HER

  Nyeste videoer -  herunder alle
  talerne fra Folkefesterne 2014-2019
  se dem i videoteket lige nedenunder

  Se flere i Audio- og videoteket

  Giv en hånd med

  Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

   

  Du melder dig ind her

  MobilePay betalingsnr.:
  34810