24.11.2006

En hilsen til Jürgen Habermas

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Historien om en filosof, der mistede overblikket.

  

Dagbladet Information, bringer i sin weekend-udgave 11.-12. november et essay  af den tyske filosof og sociolog Jürgen  Habermas.

J.Habermas har igennem mange år været en ledende person inden for Frankfurterskolen og den såkaldte kritiske teori.

 I sit essay kommer J.Habermas grundigt ind på Europa´s fortid og fremtid. Her især den forandring Europa har undergået de seneste 40 år, hvor den store muslimske indvandring har fundet sted.

Han retter samtidig en stærk kritik imod europæerne, for en tiltagende indadvendthed, og stiller det spørgsmål, hvad der blev af det europæiske projekt og fornuftens universelle appel.

 Hertil siger Jürgen Habermas bl.a: 

" Integrationsproblemet rammer lige præcis de europæiske nationalstater på et ømt punkt. Disse har nemlig udviklet sig til demokratiske retsstater igennem forceret fremmaning af en romantisk ispireret nationalbevistheds opsugning af ældre loyaliteter."

 Habermas hævder, at jo mere de tætte væv i de enkelte nationale kulturer åbner for inddragelse af borgere af anden etnisk og religiøs herkomst, jo bedre vil den europæiske identitet udvikle sig.

 Trods de barske erfaringer som Europa indtil nu har høstet af den muslimske indvandring, er Jürgen Habermas stadig tilhænger af stor indvandring til Europa, og fremsætter i den forbindelse følgende betingelser.

 "Den liberale stat kræver af alle trosfællesskaber uden undtagelse, at de anerkender tre forhold:

At den religiøse pluralisme er en kendsgerning, at de institutionaliserede videnskaber er indrettet med henblik på at tilvejebringe sekulær viden, og at den moderne retsstat bygger på et universelt grundlag"

 Habermas forsætter med følgende:

 "Den indbildte `islamofascisme`er lige så lidt en håndgribelig modstander som `krigen mod terrorisme`er en `krig`. For os europæere er de forfatningsmæssige normers uindskænkende gyldighed en så ubestridt præmis for sameksistens, at de hysteriske opråb om forsvar vore ´værdier´ fremstår som semantisk oprustning imod en ubestemt indre fjende."

 Man kan stille det spørgsmål.

Læser Jürgen Habermas ikke om de mange tiltag der sker i de muslimske samfund, for netop at bevare en islamisk kultur og dagligdag i Europa.

Det gælder i særdeleshed i Tyskland.

Hvad nu, hvis ikke Frankfurterskolens "universielle fornufts-projekt"  slår til overfor den store udfordring som Islam er i Europas midte?

 Hvad med de meget synlige opløsningstendenser der er i Frankrig.

Hvad med de utallige terrortrusler og terror-celler der findes på europæisk grund idag.

Hvad med den danske Muhammed-sag, o.m.a.

Hvad med London, Madrid, Amsterdam,- og nu på det seneste et ministermord i Beirut.

Her er der i stærk grad tale om en bestemt indre fjende, - nemlig Islam.

 

Jeg vil anbefale Jürgen Habermas, at besinde sig på den konkrete virkelighed og dagligdag i Europa anno 2006.

  

 

Kilde: Dagbladet Information/weekend  den 11.-12. november 2006., ifølge aftale  med

        

         Leonhardt & Høyer Literay Agency. Oversættelse Niels Ivar Larsen.

        

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste INDSIGT-UDSYN

Den seneste udgave af INDSIGT-UDSYN er sendt ud til vores abonnementer og medlemmer. Du kan læse den forrige.

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller få alene INDSIGT-UDSYN tilsendt.

Du kan også vælge at støtte vores arbejde økonomisk.

Du tegner abonnement her

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810