11.09.2006

GLOBALISERINGENS FUNDAMENT

Forfatter: Anders Bruun-Laursen

Illuminati. Fup eller fakta? Læs og døm selv..

Globaliseringen er over os. Den betyder stræben efter én-verdensstaten med EU og Euro-Mediterranien [1] ,[2] som mellemstadier [3] .

Bagved synes at ligge en alliance mellem fire ideologier: 1. Den Nye Verdensorden  2. Leninismen  3. Neoliberalismen 4. Milieuideologien.

Det følgende er et dokumenteret bud på, hvad der binder disse fire sammen.

Så længe vore politikere og medier opretholder absolut tavshed om Euro-Mediterranien og dens tyveri af vor identitet og konsekvent ikke optager læserbreve eller materiale derom, må man mene, at Den Nye Verdensordens ”Verdensstyrelse”  [4]  med fuld mediekontrol manipulerer os hen mod én-verdensstaten via voksende og åbne regionale blokke.

 

1. DEN NYE VERDENSORDEN – CITATER [5] ,[6]

Udtrykket stammer angiveligt fra Vergils Ecloge 4.5: ”magnus ab integro saeclorum nascitur novus ordo...”: Ses på USAs Great Seal (1-dollarsedlerne).

Under Golfkrigen i 1990-91 talte præs. Bush sen. 5 gange om Den Nye Verdensorden, som nu dukkede op og ville revolutionere vore sjæle samt indlede en ny tidsalder. Endvidere sagde G. Bush sen. i sin tale om ”Unionens Tilstand” 1991, at denne orden var ”illuminationen af 1000 lyspunkter”. Dvs. af deltagerne fra de højeste grader i York Rite og Scottish Rite frimurerordenerne i Illuminatis ”Store Værk” [7], [8] : opbygningen af en udemokratisk èn-verdensstat. Udtalelsen stempler  præsident Bush sen. som illuminatus . Gorbatjov talte om Den Nye Verdensorden allerede fra 1988.

Præs. G. Bush sen. skal om ordenen have sagt: ”Hvis det amerikanske folk vidste, hvad vi har gjort, ville det klynge os op i lygtepælene!”

Edgar Hoover, tidligere FBI-chef, talte om Den Nye Verdensorden som et sammensværgelsesuhyre så monstrøst, at folk ikke kunne tro det. Churchill sagde noget lignende.

 Figur 1.

Folkehavets pyramide adskiller sig fra Fig 3: Toppen er nu på plads. En stjerne, Illuminatis Messias, er faldet ned på den (Esajas 14:12) og illuminerer 1000 skjulte lyspunkter på himlen . Illuminatis ”Store Værk”- én-verdensstaten - er fuldendt. Fodnote 8.

Illuminatis Nye Verdensorden [9], [10], [11], [12],[13]

 

a. Program

 I 1785-86 optrævledes af retsvæsenet i Bayern en sammensværgelse , der havde eksisteret siden 1. maj 1776. Den kaldte sig ”Die Alten Illuminierten Seher von Bayern”, eller kort Illuminatis Nye Verdensorden. Grunden til afsløringen var, at en illuminatus-kurér, Lanze, undervejs var ramt af lynet. På sig havde han planer for den franske revolution. Oplysningerne om ordenen fra dokumenter og bekendelser fra frafaldne sammenfattedes i bogen ”Einige Originalschriften des Illuminaten Ordens ” , München 1787, der blev sendt til hver eneste regering i Europa som advarsel.

Program: 1. Fjernelse af alle regeringer 2. Fjernelse af privat ejendomsret 3. Fjernelse af arveret 4. afskaffelse af patriotisme 5. Fjernelse af familien. I stedet kvinde- og børnefællesskab. 6. Fjernelse af al hidtidig religion. 

Formål: Én-verdensrepubliken med styrkelse af  den uddrevne Adams frihed for social, moralsk og religiøs tvang og med absolut lighed og broderskab. Ordenen var grundlagt af den frafaldne jødisk-katolske tyske præst, rationalisten Adam Weishaupt. Iflg. Weishaupt betyder Illuminati Lucifers Lysholdere. Egentlig de oplyste. Weishaupt flygtede efter optrævlingen til Gotha. 1787 lavede han en hemmeligere udgave af ordenen. Omkr. 1790 forlagdes ordenens hovedkvarter til London. Ordenen havde da efter Wilhelmsbad-kongressen 1782 infiltreret de tyske frimurere, bredte sig derigennem til det meste af Europa og talte så fremtrædende tilhængere som Goethe, kong Christian VII af Danmark samt Gustav d. III. af Sverige.

 Figur 2.

Adam Weishaupt 1748 – 1830 ?

 

b.Midler

Hovedmidlet var manipulation i dybeste hemmelighed hen imod kaos, så at folkene, som elsker ro og flokmentalitet, ville ønske én-verdensstaten som det mindste onde. Det skulle efter Hegels dialektik ske ved indførelse af ideologier, som skulle bekæmpe hinanden: Skab problemer og kom så med løsninger, som fremmer én-verdensstatsudviklingen. For at vinde kvinderne prædikedes kvindefrigørelse. Internationalister skulle uddannes på særlige skoler. De højere grader skulle tragte efter rigdom og magt – de lavere grader efter idealisme!

 

Finansmanden Mayer Rothschild bad Weishaupt lave en organisation, der kunne sikre Rothschild verdensherredømmet.

”Giv mig magt over pengene, så har jeg magten”, sagde illuminatus Mayer Rothschild. Den fik han over Bank of England, Den Franske Nationalbank og bankvæsenet i Frankfurt foruden i Napoli ved grove spekulationer. Nathan Rothschild blandede sig i Wienerkongressen og var tæt på at bestemme dets udfald – men det kiksede i sidste øjeblik p.g.a. Rusland [14].

The Grand Lodge of British Columbia and Yukon (frimurere) hævder i dag , at illuminatus-kuréren slet ikke var illuminatus og gør Weishaupt til helgen. Logen påstår at ”Illuminati var helt ude af Verden efter 1790” [15]. Skønt ordenen da bevisligt var gået op i frimurerordener i Europa og Amerika!

 

c.Illuminati styrer den franske revolution [16], [17]. Ordenen infiltrerede via bl.a. grev de Mirabeau fra 1787 og ”encyclopedister” frimurerordenerne i Frankrig , hvorpå de tog navneforandring til ”Den Franske Revolutionsklub” og senere til Jacobinerklubben. Robespierre , Danton etc. var medlemmer af klubben. De Mirabeau blev Frankrigs leder. Man opkøbte først korn med knaphed til følge [18] - så folket troede, at kongen ville sulte det. Hvorpå man halshuggede de unyttige spisere, først kongen, dronningen og adelen for at kunne bespise de produktive . Man nåede vist at myrde ca. 300.000 unyttige spisere– meget færre end planlagt!! Nogle mener at den franske revolution og Illuminati blot var indbyrdes uafhængige børn af rationalismen [19]. Men ”Frihed, Lighed , Broderskab ” er illuminati-slagordet.

 

d. Illuminati spredes til Amerika [20]:

Thomas Jefferson – forfatter af uafhængighedserklæringen 1776, senere USA-præsident og stifter af USAs Demokratiske Parti - beundrede den blodige franske revolution og håbede, at den ville brede sig til hele verden. Han menes sammen med Franklin under Frankrigsophold at være indtrådt i Illuminati. Men i 1785 var  The Columbian Lodge of the Order of the Illuminati etableret i New York, bl.a. med senere præsident Franklin D. Roosevelts stamfader. Illuminati bragte Philadelfia på oprørets rand.

 

e.Illuminatis Eliterekrutering [21] ,[22] ,[23]

Ved de amerikanske universiteter dannedes illuminatibroderskaber for den kommende elite.

Phi Beta Kappa startede 1776 som diskussionsklub men blev infiltreret af Illuminati. Angiveligt hørte illuminati-aktiviteten op omkring 1830 . Men nedenstående medlemmer var/er svorne én-verdensstatstilhængere: Franklin D.Roosevelt, Woodrow WilsonJohn D. Rockefeller, Nelson Rockefeller , Dean Rusk, Caspar Weinberger, Præs. Bush sen., Bill Clinton, Jimmy Carter, Jeb Bush. Det anses for en særlig ære at være medlem her.

Skull and Bones grundlagdes 1832 ved Yale Universitetet af general William Russell, der i Tyskland havde knyttet en varig tæt forbindelse med en hemmelig organisation, ”Dødens Broderskab”, som mentes at være Illuminati. Hans familie var blevet rig på omfattende narkotikasmugleri. På Yales campus er en gigantisk gravhvælvning, der fungerer som tempel med kranier, knogler og mange tyske skrifter. Heri  er der et nazikapel! Gravtemplet blev fremvist af en ”dissident” [24]. Jolly Roger[25] - dødningehovedet er både Russell-familiens logo og kendetegnet på grad IV/V i svensk frimurersystems Andreasloge – Fodnote 31. Skotten John Robinson, fik tilbudt illuminati-optagelse, men afslog. I stedet skrev han en bog, ”Proofs of a Conspiracy” . Heri beskriver han optagelsesceremoniellet til ”Regentgraden”. Den minder utroligt om optagelsesceremonien til ”Skull and Bones” på Yale [26].

Til ”Skull and Bones” hører præs. kandidat John Kerry, præsident G. Bush jun., Mc George Bundy (Kennedy-rådgiver) o.m.a. [27]. Præs. Bush jr. hentede folk til sin administration fra Skull and Bones. Og præsident Bush jr. kan ikke lukke munden op uden at nævne illuminati-slagordet ”Freedom”.

 

f. Frimurerne [28], [29], [30],[31], er et verdensomspændende broderskab . Ordenerne bygger på hemmeligheder og grader. Kun de øverste grader ved, hvad det hele går ud på. For at optages i det engelske system skal man på deistisk vis tro på ”Et højeste Væsen”! Men ellers er Gud, hvad den enkelte gør ham til. Kristus betragtes ikke som mere guddommelig end Muhammed og må ikke tilbedes i logerne. I Skandinavien gælder det svenske system, der kun optager kristne.

Fra 1717 sluttede Londons frimurerloger sig sammen i en Grand Lodge og begyndte at kooperere med kirken for indefra i oplysningstidens ånd at rationalisere og afmystificere Kristi lære. Ikke desto mindre fyldte de anden mysticisme i ordenen ved at tage fra den gammelægyptiske Isis-religion, mithraismen, pythagoræerne, kabbalisterne, essenerne, druiderne, hemmelige arabiske selskaber og ridderordenerne – især fra tempelherrerne. Systemet spredte sig til hele Verden fra 1725. Scottish og York Rites  kom til de amerikanske kolonier, hvor bl.a. Benjamin Franklin , George Washington og Thomas Jefferson, som også senere blev præsident, blev frimurere lige som de mest betydende i den amerikanske revolution. USA er bygget af og for frimurere. Principperne i the Constitution fra 1789 er vidtgående overtaget fra Andersons  frimurerlovgivning [32], og frimurersystemet blev indpodet i samfundet gennem frimurernes statsbetalte public schools  [33]. Capitol Hill er fra grundlæggelsen gennemsyret af frimurersymboler [34].

George Washington svor på en frimurerbibel. På den svor også Eisenhower, Carter, Reagan og Bush sen. angiveligt embedseden.

               Figur 3.

 

The Great Seal Of The United States ses på dollars og er frimurersymbolik [35]-

angiveligt lavet på bestilling af illuminatus Rothschild [36]

 

21 eller flere USA-præsidenter har angiveligt været frimurere.

Fra 1785 infiltreredes frimurerne af Illuminati, som angiveligt helt tog over. Men i 1826 bevirkede et bestialsk mord på en frafalden, at ca halvdelen af frimurerlogerne i Nordøst-USA gjorde sig fri af Illuminati. I 1828 holdtes et statskonvent, der fastslog tæt forbindelse mellem USA-frimureriet og fransk illuminatisme [37].

 

g. De 300s komité [38] ,[39]

er ifølge 2 vidner en frimurerparaplyorganisation for den vestlige verdens ledere.

En afhopper, John Todd, var druidepræst af ”De 13” for inderkredsen. Han fortæller, at kommiteen er renlivet illuminati og dyrker Rothschild. Mayer Rotschild havde jo af Weishaupt forlangt en organisation til at styre Verden med (kap. 1c). Målet er én-verdensstaten uden grænser.

Ledelsesgruppen med Verdens ranghøjeste frimurere kaldes De 33s Komité og synes at udgøre ”World Governance”/Verdensstyrelsen. De 300s Komité stiftedes 1729 af The British East India Company – med henblik på én-verdensstaten under det britiske imperium og for at sikre opiumshandelen. Det medførte opiumskrigen 1840-42, hvor Kina måtte lukke op for indførelse britisk opium og afstå Hong Kong!

Midlet er er at nedbryde de bestående samfundsværdier med pop og narkotika og skabe kontrolleret kaos med alle midler – herunder islamisk terror . Først så lader én-verdensstaten sig indføre. Drastisk befolkningsreduktion er planlagt! [40]

Nulevende medlemmer er angiveligt bl.a. David Rockefeller, Præs. Bush sen., Henry Kissinger og Dronning Elizabeth II. Her hører Council On Foreign Relations , Trilateral Commission og Skull and Bones hjemme [41] ,[42] (kap. 5).

 

2. MARXISMEN-LENINISMEN

Illuminatis program ligner i den grad Karl Marx´, at en sammenhæng er uomgængelig. Marx og Engels var  medlemmer af en gruppe eksiltyskere i London, som ifølge Engels [43] hed ”De Retfærdiges Mænds Liga” , der tog navneforandring til ”Den Kommunistiske Liga”. Den havde sit udspring i ”Outlaws ´ League”, der iflg Engels havde sine rødder i babouvismen, som var grundlagt af illuminatus og revolutionskommunisten Babeuf på grundlag af hans  ”Lighedsmanifest” fra 1796 [44] , fodnote 17. De tidlige boshevikker adskilte sig lidet fra babouvisterne og kaldte sig spartakister – Weishaupts dæknavn var Spartakus. Marx og Engels skriver i forordet til “Det kommunistiske Manifests “ tyske 1872-udgave [45], at de på kongressen i London 1847 af Den hemmelige Kommunistiske Liga fik overdraget at udfærdige et partiprogram.

Og det blev så efter Weishaupts illuminati-program. Valget af 1. maj - Illuminatis stiftelsesdag – som socialisternes internationale kampdag taler også for Marx´ illuminatitilhørsforhold.

 Efter fiaskoen på Wienerkongressen svor illuministen Nathan Rotschild, at det skulle hævnes. Det skete med zarens fald 1917. Lenin fik hjælp fra New York finansfolk til at styrte den russiske zar og udtalte : ”Der er også en anden alliance – en ved første blik sær og overraskende, som dog er let at forstå. Det er alliancen mellem os kommunistledere og jer kapitalister” [46]. Der er adskilligt, som tyder på, at Lenin var frimurer og fik sin revolutionære aktivitet betalt af frimurere [47] ,[48].

 

3. NEOLIBERALISMEN

Frimurernes drøm var jo frihed på alle områder. Derfor tog man i USA også gerne den skotske frimurer Adam Smiths [49] liberalisme og frihandel til sig , som udtrykt i ”Wealth of Nations” [50].

 

Kapitalstrømmene kræver globalisering I 1970´erne og 80´erne voksede multinationale selskabers (MNS) antal, idet firmaerne investerede overskudskapital i lavomkostningslande [51]. MNS og finanssektoren fik brug for at lade deres kapitaler og halvfabrikata bevæge sig frit over grænserne til egne og andres filialer. Derfor blev i 1980´erne nationale restriktioner mod valutastrømninger stort set afskaffet. Euroen blev til i den ånd. Taberne blev de udviklingslande, som ikke har noget profitabelt at tilbyde. Organisationer som GATT og OECD har ikke kunnet løse problemerne. Og WTO hjælper iflg Council On Foreign Relations !! angiveligt de rigeste lande mod de fattigste [52].

Der er flere bud på løsning: 1: Theodore Levitt: Betragt verden som ét stort marked. Forlæg produktionen til det billigste sted [53].2: Fukuyama: Intet alternativ til den vestlige idé, liberalismen [54]. 3: Senghaas: Udviklingslandene skal lære af Vesten og så komme ind i et globalt fællesskab. 4: Ken´ichi Ohmae, triadist: USA, Vesteuropa og Japan skal af hensyn til MNS og finansmarkedet fjerne deres indbyrdes grænser [55]. 5: Den geo-økonomiske tese : Imod klassisk liberalisme. For en vestlig konføderation . Sikring af nationale arbejdspladser [56].

Sådan fungerede neoliberalismens broderskab d. 30.01.06: 1:Jyllands Postens morgenudgave nægter undskyldning for Muhammed-tegningerne. 2: DI og Arlas direktører kræver regeringsindgreb. 3: Bilderbergeren Bill Clinton fra én-verdensstatsforkæmperen Council On Foreign Relations skammer JP og Danmark ud .4: statsministeren tager rystet personlig afstand fra tegningerne.5: Uforbeholden undskyldning fra Jyllands Posten til de krænkede muslimer !!

 

4. MILIEUIDEOLOGIEN

Her er der adskillige, som udøver pres i retning af stærk overnational styring. F.eks. Green Peace [57] ,[58] og Gorbatjovs Green Cross [59] under henvisning til frivillige nationale aftalers utilstrækkelighed. Gorbatjovs Earth Charter (kap 5) er milieurelateret.

 

5. SAMMENSMELTNING AF DEN NYE VERDENSORDEN, NEOLIBERALISMEN, LENINISMEN OG MILIEUIDEOLOGIEN

foregår allerede . Jeg har andetsteds [60] redegjort for den amerikanske David Rockefellers [61] vilje til at indføre Den Nye Verdensorden , én-verdensstaten, ved at fjerne nationalstaternes økonomiske manøvredygtighed og derved undergrave deres selvstændighed ved hjælp af Concil On Foreign Relations og Trilateral Commission. Endvidere for deres alliance med leninisten Mikhail Gorbatjovs World Political Forum [62] m.h.p. at gennemføre én-verdensstaten. Og for Gorbatjovs og Steven Rockefellers leninistiske Earth Charter [63], som de ser som Den Nye Verdensordens 10 bud [64]. Den er pseudo-religiøs kult for Moder Jord [65].  Medforfatter til Charteret er frimureren Maurice Strong, der også var drivende kraft i Gorbatjovs ”World State Forum”. Strong frekventeres af illuminati-frimurerne G. Bush sen., Henry Kissinger og David Rockefeller [66]. Nogle angiver, at Gorbatjov selv er 33 grads frimurer i Scottish Rite [67].

 

6. KONKLUSION

Globaliseringen er et paradoks, der baserer sig på historiens 2., måske 3. alliance mellem liberalisme og kommunisme. Midlet er manipulation af uvidende. Målet er en udemokratisk én-verdensstat med EU og Euro-Mediterranien

som mellemled [68]fodnote 3.

At kapitalismen og kommunismen, som i koldkrigstiden stod på randen af en atomkrig om verdensherredømmet, kan alliere sig om én-verdensstaten er forunderligt. Hvilken fællesnævner har disse systemer ?

Under mine studier dukker ustandseligt frimurere op som bærere af fælles arvegods. USA er bygget og gennemsyret af frimurersystemet, især på lederniveau. Liberalismens ophavsmand , Smith, var frimurer. Marx´ kommunistiske manifest indeholder Illuminatis program. Både Lenin og Gorbatjov var/er nært knyttet til frimureriet , formentlig som medlemmer.

Huntingtons ”clash of the cultures” [69]synes omhyggeligt planlagt som vejen til én-verdensstaten.

 

 Ovenstående kan og bør diskuteres. Men kun religiøs/ideologisk fanatisme, tvang, beregning og en Verdensstyrelse kan forklare det internationale samfunds politikeres og mediers ellers uforståeligt enige og energiske bestræbelser på at globalisere på trods af voksende kaos som følge af uforenelige parallelsamfund.

Se David Rockefellers  tak til medierne for at skjule Verdensstyrelsens
planer [70].

 

 [3] http://www.nyteuropa.org/. Se bud på en helt ny dagsorden for Centrum-Venstre s.12-13.

[4] ”De Binder Os På Mund Og Hånd”. Dansk Kultur. Forlaget Rafael 2006

[24] M.L. Aronson, Fame Magazine 2:2, aug. 1989.

[31] Frimureri. Sverre Dag Mogstad. Universitetsforlaget, Oslo. 1994.

[60] ”De binder os på mund og hånd”, udgivet af Dansk Kultur juni 2006. Rafaels Forlag.

[68] ”De binder Os På Mund Og Hånd”. Udgivet af Dansk Kultur, Rafaels Forlag 2006

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810