17.06.2018

JA eller NEJ til EU, så magten kan blive i Folketinget!

Forfatter: Erik Dagø

Vælgerne er blevet ført bag lyset af Folketinget og de skiftende regeringer siden 1972

 

Churchill og England frelste os fra at blive en del af Hitlers “Neuropa” og fælles mønt. Nu må vi igen sætte vores lid til England og Cameron!                                        

Og så bliver Danmark nødt til at få legaliseret sit medlemskab til EU. Vi er allerede nu fedtet godt ind i ulovligheden.

Historik: 25. marts 1957 blev i Rom indgået EØF-traktaten (kaldet Romtraktaten) for de Europæiske Økonomiske Fællesskaber, EØF.

2. okt. 1972 overlod Folketingets flertal magt til EØF i kraft af Grundlovens § 20, hvorefter der kunne overføres beføjelser til mellemfolkelige myndigheder.

Her blev begået en meget alvorlig fejl! Statsminister Jens Otto Kragh brugte professor, dr. jur. i Statsret, Max Sørensen, som sin vejleder, men her overså Max Sørensen, at § 20 i Grundloven fra 5. juni 1953 kun var møntet på FNs organisationer – ikke EU og noget, der var foreslået af organisationen Én Verden!

Det var ved den lejlighed, at vælgerne blev vildledt af Jens Otto Kragh!

I februar 1986 stemte vælgerne så JA til “EF-pakken” ved den vejledende afstemning om økonomiske fordele ved f.eks. eksport af flæsk og smør.

2. juni 1992 stemte vælgerne NEJ til Maastrich-traktaten, der var en forfatning for den Europæiske Union, fælles mønt, fælles politi og militær osv. - altså Europas Forenede Stater, som for tid og evighed ville have gjort Danmark til et Amt i Unionen!

18. maj 1993 stemte vælgerne JA til Det Nationale Kompromis – Edingbourgh-mødet med de 4 forbehold. Skylden for JAet kan tilskrives SF, der var gået hen og blevet et JA-parti! De fleste husker sikkert de voldsomme optøjer i København med politiskud osv.

Vælgerne er således ført bag lyset af Folketinget og de skiftende regeringer siden 1972, og Grundloven er sat ud af kraft, idet direktiver fra EU går uden om Folketinget. Højesteret er blevet en afdeling  af Europadomstolen og skal bare makke ret.

Regeringen har kun ét at gøre af hensyn til genskabelse af et parlamentarisk folkestyre: Udskrivelse af et § 88-Grundlovsvalg, hvor der skal stemmes om JA eller NEJ til EU, så magten kan forblive i Folketinget !

At stemme om en “Euro-pakke”  nu, er kun at fortsætte ulovligheden!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810