23.05.2006

EU-gyser (fortsat)

Forfatter: Anders Bruun Laursen

EU-kommisær kunne ikke svare på essentielle spørgsmål.

 

Fredag 19/5 2006 havde Konservative Studerende arrangeret et møde på Kbh.s Universitet, hvor EU- kommissæren for kommunikation og institutionelle forhold, Margot Wallström, skulle holde foredrag med efterfølgende debat under ordstyring af chef for DI’s Europapolitiske funktion, Lykke Friis.

Får EU en forfatning? lød det. Der var kun afsat en sølle time til det store emne, så det blev ret overfladisk, men foredragsholder og flertallet af de 200 fremmødte syntes ret enige på forhånd. Ikke så sært, eftersom publikum tydelig nok kom fra konservative kredse, handel og industri, måske fra Arla eller andre firmaer, der lefler for islam af hensyn til deres handel og blæser EU´s oprindelige befolkninger en lang march.

Wallström gentog et kvarters snak fra tidligere svensk TV: EU var nu i gang med ”Plan D”. D stod for Dialog, Debat og Demokrati – noget som man efter forfatningsNejet har forstået er vigtigt.
Man ville skabe tillid.

Men der var åbenbart et par tilhørere, som vidste besked med noget, man ikke ville tale om.
Og det blev åbenbart en sjælelig rystelse for Wallström:

Tillid?
I ti år har I omhyggeligt fortiet alt om EU´s ”Euro-Mediterranien Projekt”, som Anna Lindh Fonden og Dansk Center for Kultur og Udvikling arbejder på: den afsluttende fysiske sammensmeltning af den islamiske og europæiske verden til en blok, så Middelhavet bliver et indhav. Officielt vil man lytte til folk, have åbenhed og demokrati, men Wallström nævnte ikke med et ord det største problem for Europas befolkninger. Hvorfor fortæller I ikke, at I på mødet i Napoli den 28. november 2003 har lovet de 9 islamiske deltagerlande foruden Israel EU-medlemsskab med EU´s 4 fundamentale rettigheder – herunder fri bevægelse for mennesker, altså for en øget islamisk folkevandring?


Margot Wallström holdt smilende og venlig en tale på et kvarter

Deri udtrykte hun, at EU efter det franske og hollandske nej har betydelige problemer og at man ikke i nær fremtid vil fremsende et nyt eller lappet traktatudkast. Og slet ikke det forkastede. "Det ville simpelt hen blive forkastet igen". Hun havde som årsag til EU-skepsisen ved rundspørger blandt EU-borgere fået anført frygt for sociale forringelser, tab af arbejdspladser og for, at man ikke ville tage sig nok af problemer som f.eks. milieu. Hun tilføjede, at man godt var klar over, at borgerne i EU er stærkt bekymrede for følgerne af indvandringen.

Hun fortalte, at man nu i EU satsede på at vinde borgernes tillid. "Derfor har vi nu en tænkepause, hvor vi lytter til borgerne. "Det danske "Borgernes Dagsorden" er det bedste initiativ, vi har set. Vi skal ikke først lave politik og så derpå gå i dialog med borgerne om denne politik. Vi skal lytte til borgerne først - og så lave politik. Derfor er vi efter afstemningsforkastelsen i Holland og Frankrig ikke gået over til plan B. Vi er gået over til plan D, som står for "Dialog, Debat og Demokrati"! Og så ville hun gerne høre auditoriets spørgsmål.

Jeg fik ordet som den første og sagde: "Dialog, debat og demokrati"! Det er jo alt det, som EU netop ikke står for." Wallströms pæne smil forsvandt og hun blev lang i ansigtet - og var det under resten af mit indlæg. "

De har i Deres tale ikke med et ord nævnt Euro-Mediterranien-projektet, skønt det nu har stået på i 10 år!
Og De er jo dog frem for nogen eksponenten for Euro-Mediteranien. Men heller ikke Deres politiske kolleger har fortalt os noget om Euro-Mediterranien. Og medierne er hermetisk tillukkede om emnet.

Så ingen i dag kender Euro-Mediterranien eller dets propagandaapparat, Anna Lindh Foundation og det danske udenrigsministerielle Dansk Center for Kultur og Udvikling, som er i fuld gang med at fjerne vores kultur og religion, som de kalder stereotypier og fordomme. Olaf G. Hansens tale i Rabat, 13. Juni 2005

Samtidig er man så gået i gang med gennem medierne at trække islamisk kultur ned over os - som I snart skal få at se igennem "Images of The Middle East", der er en gigantisk islamisk kulturfestival, hvor man i tiden 12. august til 20. september vil bombardere os med islamisk kultur i alle medier og i alle større danske byer."

Lykke Friis nikkede samtykkende til mig. Men pludselig råbte en kulturradikalt udseende mand fra salen: "Kom nu til spørgsmålet". Herved blev jeg naturligvis afbrudt i udviklingen og måtte sige til ham:" Da der er absolut tavshed om Euro-Mediterranien ved ingen - heller ikke her - noget derom. Derfor må jeg fortælle lidt derom. Ellers forstår man jo ikke mine spørgsmål". Ordstyrer Lykke Friis vinkede afværgende ad manden og sagde til mig : Fortsæt! Hvorpå jeg stillede min 2 spørgsmål:

1. Hvorfor hersker der blandt politikere og i medierne absolut tavshed om Euro-Mediterranien projektet ? Tror I, at en sådan fortielse er vejen til at vinde EU-borgernes tillid?
2. Hvad er formålet med Euro-Mediterranien?

Klare spørgsmål forblev ubesvaret
"Det var da klare spørgsmål", sagde Lykke Friis. Men Wallström stod blot himmelfalden - mens jeg ventede på hendes svar, som ikke kom!!! Hun stod blot dybt alvorligt og mumlede hen for sig :

Jeg forstår ikke, hvad spørgsmålsstilleren har imod Euro-Mediterranien projektet!

Hvorpå jeg tog ordet igen og sagde:

Jeg har det imod Euro-Mediterranien-projektet, at I på Napoli-mødet d. 28. november 2003 har lovet de 9 islamiske deltagerstater foruden Israel EU-medlemsskab med EUs 4 fundamentale rettigheder - herunder fri bevægelighed for mennesker!"

Hertil sagde Wallstrøm intet.

Man gik nu videre i spørgerunden. Næste spørger var manden, som havde afbrudt mig. Han præsenterede sig som redaktør for bladet "Nyt Europa" og kom nu med et indlæg, der var længere end mit, hvori han efterlyste mere EU-dynamik i retning af at få gennemført udvidelser af EU.

Da jeg kom hjem slog jeg "Nyt Europa" op på internettet. Det viser sig at være et blad , der tilsyneladende med Steen Gade som frontfiggur repræsenterer centrum-venstre synspunkter om EU inden for EU - i modsætning til Junibevægelsen og Jens Peter Bondes parti.

Man har følgende vision:

  • Vore forgængere skabte det nationale demokrati.
  • Vi skal skabe det grænseløse europæiske demokrati.
  • Vore børn og børnebørn skal skabe det globale demokrati!!
  • Altså globaliseringskongernes ønskedrøm, en-verdensstaten.

Man samarbejder meget tæt med Margot Wallström om dette - i øjeblikket med at skabe tæt samarbejde mellem centrum-venstrepartier på tværs af Europas grænser.
Det store mål er at vinde EU-parlamentsvalgene i 2009 for så at kunne gennemføre denne dagsorden. Idet man dog mener, at højre-partierne er så enige, at man sagtens kan samarbejde herom med dem.

Islams rolle i det fremtidige EU
De følgende spørgsmål gik på, om ikke EUs bureaukrati hindrede EU i at opnå de synlig resultater, som de så gerne vil præsentere borgerne for?
Et spørgsmål om service-direktivet blev betegnet som et eksempel på misinformation i medierne. En ønskede sammenfaldende datoer for fremtidige EU-afstemninger.Til sidst spurgte en om islams rolle i det fremtidige EU.


Ikke flere tyrkere i EU!

Hertil sagde Wallström, at vi jo allerede har taget imod mange flygtninge . Men hun var bekendt med, at der var stor bekymring herover i befolkningerne.

Tyrkiet skal komme med..
Hun håbede dog stærkt, at Tyrkiet kom ind i EU!!! Men der var store vanskeligheder - og det ville ikke ske de første 10-15 år!!! "Vi håber derved at kunne hjælpe de moderate kræfter til at dominere over de fundamentalistske, som ellers vil sejre og skabe konflikter" , sagde hun.

Der var stort bifald til Margot Wallström.

Efter mødet står det mig klart at Euro-Mediterranien-projektet virkelig er en kilden sag for EU. Samt at EU har krammet på medierne. Wallström havde her virkelig lejlighed til at informere os, men undlod - fuldstændig lamslået - at svare på stillede spørgsmål.
Hendes nære samarbejdspartner fra "Nyt Europa" forsøgte desperat mod al god skik at komme Wallström til hjælp og få fejet Euro-Mediterranien væk.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.1.392 / Virus Database: 268.6.1/344 - Release Date: 19-05-2006

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810