06.05.2004

Holger K. Nielsen og hans uladsiggørlige planer

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Ny bog om Holger K. Nielsens opgør med venstrefløjens opfattelse af etniske minoriteter.

I forsiden af dagbladet Information 4.maj kan man se, at SF formanden Holger K. Nielsen har skrevet en ny bog, der ifølge Information er en selvkritisk bog, der lægger op til et omfattende opgør med venstrefløjens traditionelle opfattelse af etniske minoriteter.

Hvad der er det omfattende, er svært at se.

Det, der står i Information, er blot nogle urealiserbare slag i den blå luft, som ikke vil ændre noget  som helst! 

Holger K Nielsen skriver bl.a.: 

”For at undgå ghettoer og ghetto-skoler skal indvandrere fremover spredes ud efter en bevidst strategi. Alternativet er, at danskerne i stigende omfang stemmer med fødderne og forlader kvarterer og skoler med stor koncentration af etniske borgere”.

Det er en gammel metode, som er forsøgt op til flere steder uden at opnå det tilsigtede resultat.

Resultaterne kender alle, ghettodannelser og isolerede parallelsamfund.

Selvom politikere i snart to årtier har hævdet, at det er ”stærkt berigende” med multietniseringen, så er virkelighedens verden en ganske anden!!

Der har aldrig været nogen folkelig accept til dette vanvittige og umodne projekt.

Men politikerne i de gamle partier har tilladt sig at lukke øjne og ører overfor enhver advarsel.

Dette gælder i særdeleshed partierne Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet.

Så det er ganske enkelt for sent, at Holger K Nielsen begynder at få øje på de store opløsningstendenser, der er i gang i det danske samfund.

En udvikling, der får et skub i den forkerte retning hver eneste dag.

Vi bevæger os støt og sikkert mod et stærkt opdelt samfund, hvor den ringest stillede fjerdedel af vore landsmænd kommer til at leve i et socialt og etnisk fremmed parallelsamfund. Her er den danske tradition og dagsorden ikke synlig!

Og det står ikke til at ændre - med mindre et flertal i Folketinget tager sig sammen og begynder en omfattende repatriering af de fremmede, der aldrig burde ha’ haft permanent ophold i Danmark.

Det kræver dog, at de samme politikere erkender, at deres politik på fremmedområdet er godt og grundig blevet underkendt af den danske befolkning!

Det er frugten af 20 års svig og svigt fra politisk hold.

Dette gælder også SF-formanden Holger K. Nielsen.

Det kunne være undgået, hvis der havde været en national ansvarlighed tilstede.

Der har i de seneste 15 år været rigeligt med kvalificeret oplysningsmateriale.

Her fortælles der om, hvilken udvikling og hvilke problemer det danske samfund ville løbe ind i. 

Ved at læse  bøger og artikler af bl.a. professorerne  Poul Christian Matthissen og Ole Hasselbalch og af cand. mag. Peter Neerup Buhl vil man opdage, at alle faktuelle oplysninger har været tilstede meget længe.

Dette har man fra politisk side arrogant tilsidesat, som værende underlødig fremmedfjendsk og racistisk propaganda.

I stedet har man søgt ly og dækning i den forfængelige ideologiske holdning, den, der i mange år har danset om konventionerne som den rene guddommelighed. 

Holger K. Nielsens tanker om etniske kvoter af både danske og fremmede i såvel skoler som boligområder er naturligvis umulige at gennemføre.

Det er umodent politisk skrivebordsarbejde fra en politiker, der er ved at blive nervøs over konsekvenserne af sin og sit partis skalten og valten med den forankrede nation Danmark!!

Det får også en ublid medfart hos Det Radikale Venstre, der ellers plejer at være med på ethvert projekt, der kommer fra SF i fremmedpolitikken.

Her udtaler integrationsordfører Elsebeth Gerner Nielsen følgende:

”Etniske kvoter er uladsiggørligt. Man må simpelt hen ikke sortere efter hudfarve i dansk lov. Men det kan da lyde godt, når Holger stiller sig op og siger den slags. Jeg spørger bare - hvordan?”. 

Ja, hvordan Holger K Nielsen ???

Det klares ikke ved at føre værdikamp i de muslimske kredse, som Holger K. Nielsen foreslår for at rette op på den forældede kvindeopfattelse, der hersker der.

Det hjælper heller ikke, som der er foreslået i bogen, ”at belastede kvarterer skal have en mere ligelig fordeling af danskerne og etniske minoriteter, og kombineret med et kvarterløft i de ghettolignende områder”. 

Den recept er anvendt før! Flere millionbevillinger og atter millionbevillinger oven i de i forvejen 33000 millioner kroner, der ifølge finansministeriet anvendes årligt på fremmedområdet. Det sker i et land, hvor man offentligt taler om ’ældrebyrden’.

Det er som bekendt prøvet adskillige gange.

Vollsmoseplanen i Odense,

Gjellerup-planen i Århus,

Nørrebro og andre steder i hovedstadsområdet, hvor kæmpe millionbevillinger ikke har ændret noget som helst.

Tværtimod!

Virkeligheden er den, Holger K Nielsen, at dine landsmænd ikke vil bruges som forsøgsmateriale i dit og andres multietniske projekt!

Derfor stemmer danskerne stadig med fødderne og multietniseringstilhængerne er sat skakmat.

Jeres hule argumenter om det berigende og nødvendige ved indvandring har for længst udlevet sig selv, og ligger i dag som udbrændte slagger!

Den dag du og dine meningsfæller erkender dette, er der en mulighed for at undgå det store sammenbrud.

Det kræver så din og andres støtte til massive repatrieringer!!!  

Kilde : Dagbladet Information den 4. maj. 2004 

Holger K Nielsens bog udkommer 10. maj

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810