28.10.2017

Forbudt viden

Forfatter: Steffen Wernberg-Møller 
Forbudt viden

 

Den politiske korrekthed er samfundsskadelig på mange andre måder, end på det udlændingepolitiske område, der har banet vejen for islam.  

 

Denne lille tekst er skrevet for at give et andet eksempel, og samtidig minde om, at viden ikke bare kan saboteres i formidlingen på vejen ud til borgere og samfund, som de korrekte journalister ved mainstream medierne gør det. Viden kan også saboteres i sin udvikling, ved at kvæle den i sin vugge, hvorved man hindrer, at en bestemt viden overhovedet kommer til at eksistere. 

 
De politisk korrekte på Århus Universitet fyrede tilbage i 2006 professor Helmuth Nyborg efter 35 års ansættelse, fordi hans forskning ikke nåede frem til det "rigtige facit". Han kom nemlig frem til, at der er en kønsspecifik og en racespecifik intelligensforskel. Der er ifølge professorens forskning forskel på mænds og kvinders tænkning, og der er forskel på asiaters, afrikaneres og vesteuropæeres intelligens.
 
Intelligensforskelle menneskeracerne imellem har siden 2. Verdenskrig været "no go zones" - også selvom ens forskning peger i den retning - sort på hvidt. Det er tabu. Det er forbudt viden. Men professoren valgte den objektive faglige indstilling, at være tro overfor sine forskingsresultater - tro overfor sandheden. Den ærlighed resulterede i, at man ud over fyringen vil kassere professorens arbejde/videnskabelige artikler, fordi et udvalg UVVU (Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed) har dømt hans arbejde som uredeligt.  
 
Den ødelæggende heksejagt som Helmuth Nyborg har været ude for, viser tydeligt hvor farligt viden kan være. Hvis resultaterne ikke er politisk korrekte, så risikerer man forfølgelse, fordi nogle vidensområder er forbudt/tabu. Der er således tydeligvis områder på landets højeste læreanstalt, i dette tilfælde Psykologisk Institut i Århus, som man hverken må tale om, eller forske i.
 
Selvom det ville være mærkeligt, så kan det da godt være, at mennesket uanset hvor vi har levet i Verden de sidste tusinder af år, er lige intelligente ? Det kan da også godt være, at mænd og kvinder er præcis lige intelligente, og vi bare har vore forcer på forskellige områder ? Utvivlsomt er dette følsomme områder, men vil det ikke være en god ide, om vi kan tale om det, og undersøge det på landets fremmeste skole, uden at risikere helbred og karriere ? 
 
Forløbet minder i uhyggelig grad om middelalderens inkvisition med heksejagter og 

bogafbrændinger. Parallellen er, at ikke blot fyrer man en mand som har været anset som kæmpe kapacitet, ikke bare i Danmark men i hele Verden, (og mange forskere fra bl.a U.S.A har indædt forsvaret Helmuth Nyborg), men man "brænder" også det arbejde, som dette meget vidende menneske er kommet frem til. Det gør man ved at stemple hans forskning uredelig, og dermed dømme hans videnskabelige artikler ude.      
 
Selvom det er godt og vel 10 år siden, så må dette her ikke gå i glemmebogen. Dels er forløbet kynisk og uetisk, og dels går tabt viden ud over samfundet og alle de mennesker der lever i det. At der disponeres politisk frem for fagligt, virker som en stopklods i forhold til, at nå højere erkendelse og indsigt. Det er skadeligt for samfundet og dyrt for Danmark.

 

Mørklagt viden burde høre fortiden til, og hører slet ikke hjemme på et Universitet i et moderne vestligt land, hvis formål og højeste mål er, at nå frem til den sande viden. Når politisk korrekthed, fremfor empiri og efterviselighed, får lov at danne basis for den pulje af viden som borgerne har adgang til, så har man - helt bevidst - ikke optimeret det fundament samfundet står på.      

 

Den politiske korrekthed har også været filter for, hvilken viden fra islamforskningen samfundet har fået adgang til. Dette kan dels tilskrives korrektheden, og dels at Universiteterne generelt i den vestlige verden er købt for petrodollars - købt af islam. Ifølge Robert Spencer er der talrige beviser på dette pengeflow, der samtidigt forpligter til tavshed og skævvridning. Man kunne sige, at pengene kommer i en mundkurv.

 

Hvor skadeligt det har været, kan vi alle sammen godt både se og mærke nu. Konsekvensen må være, at man i Danmark fremover bestræber sig på, at få smidt politik ud af skolerne, ikke mindst Universiteterne. Det bør naturligvis ske overalt i den vestlige verden, hvis samfund trods alt stadig kan påberåbe sig, at tilhøre de højest civiliserede - i hvert fald en tid endnu - så lad os starte med, at feje for vor egen dør først.    


Steffen Wernberg-Møller
        
 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810