14.10.2017

Barbariet er over os !

Forfatter: Steffen Wernberg-MøllerBarbariet er over os !
 
Når muslimsk stammekultur holdes i hævd generation efter generation herhjemme, så går det ud over civilisationsniveauet i vores samfund.

 

Mit alarmberedskab blev tændt for længe siden, for næsten hver dag i diverse medier bliver man mindet om, at barbarerne er over os. Tænk, at knivstikkeri, skyderier og stenkast er blevet hverdagsbegivenheder i Danmark. Dengang jeg var ung, var stenkastende arabere noget man så i fjernsynet i rapportager fra Mellemøsten, og no-go-zoner var noget uvirkeligt fra en fjern verden -  vist nok fra noget der hed Harlem. Nu er det amerikanerne der taler om Europa med gru og gys i stemmen, og man advarer om at rejse hertil. Nu er stenkastende adfærd også blevet en del af dansk virkelighed, og man kan ikke lade være med at spekulere over, om det mon er noget arabisk nedarvet.

 

I Danmark holder en stor del af de fjendtlige horder sammen enten i indavlede fætter-kusine familie klaner eller i Bander, hvor dansk/vestlig civilisation er fjenden. Alt hvad der repræsenterer det danske samfund bekæmpes uanset om det er busser, ambulancer, brandvæsen eller politi. 

Socialvæsnet bekriges med socialt bedrageri, der ud over at være lidt af en sport, også er en pligt. Frihedsmuseet er for længst brændt ned. Sådan brændes danske institutioner jævnligt ned. Hærværk er metoden, og ild er det foretrukne ødelæggelses-værktøj overfor ting, mens de foretrukne værktøjer overfor mennesker, hvor trusler, vold og frygt er metoderne, er knive, skydevåben og sten. Sprængstof bruges mere alsidigt til både ting og mennesker.
 
Des større koncentrationen af muslimer bliver, des mere uciviliseret bliver samfundet, hvilket tydeligt kommer til udtryk i ghettoområderne. Internationale forpligtelser, asylregler,  familiesammenføringer og høj fertilitet kombineret med hostil børneopdragelse har udstukket Danmarks dødskurs. Regering efter regering undlader at gøre det fornødne som ændrer udviklingen, og lige så langsomt bliver Danmark mere og mere muslimsk. 

 

På sigt går dette ud over den civiliserede standard i det danske samfund. Desuden går det ud over vores gennemsnitlige levestandard og service, specielt nu i forhold til de ældre der eksempelvis alt for ofte tilbydes kedelig og usund mad, eller som nu kun genoptrænes minimalt efter sygehusophold, eller nu kun får et absolut minimum af hjælp i hjemmet etc. Sådan behandles de mennesker der har bygget dette samfund op. Yderligere bliver Danmark et mere og mere utrygt sted at være, og på længere sigt, er der nu en reel risiko for, at vore børnebørns børn bliver de nye flygtninge. De er de sande ofre. De er de sande nye jøder.

 

Ligesom de etniske danskere nu er presset ud af ghettoerne, sådan er planen at danskerne presses ud af Danmark. Det var en muslimsk frisør fra Holstebro, så venlig at oplyse en bekendt af mig om for nylig. Som han sagde, teknikken er den samme. (Faktisk blev det sagt hviskende som en venlig advarsel fra en der er lige så bange som mange af os kristent rodfæstede - nemlig en ahmadiyya muslim).  
   
Flere spørgeskemaundersøgelser har afsløret, at cirka 75 % af muslimerne i Danmark ønsker sharia helt eller delvist implementeret i Grundloven, og muslimsk ungdom har for nylig proklameret, at de ser det som deres ret, i fremtiden at omdefinere dansk kultur. Det vil indebære afgørende ændringer, der reelt betyder, at det er danskerne og det danske samfund der bliver integreret i muslimsk retning i danskernes land, og ikke omvendt. I andre ord - Danmark barbariseres. 
 
Heldigvis er der en del frihedselskende muslimer som ikke ønsker denne udvikling, men ikke mange vover at støtte op. Det er usympatisk og illoyalt, men forståeligt. De ved om nogen hvad islam er, og des bedre kendskab man får, des mere bange og forfærdet bliver man. Alligevel er det uforståeligt, at der ikke derindefra kan mobiliseres mod til noget anti-jihad, når der kan findes så meget til jihad. Så vi er mange der savner flere tydelige tilkendegivelser "indefra" om, at den uciviliserede barbariske adfærd er uacceptabel. 

 

Tillige savnes det, at dem der bestemmer snart indser, at muslimske menneskers værdigrundlag er så diametralt anderledes, end det som de vestlige samfund står på, at alle er bedst tjent med, at udviklingen vendes ved øjeblikkelig stop for asyl og familiesammenføringer til muslimer fra syd mod nord. Dernæst skal  ordentlige hjemsendelser/repatrieringer indledes snarest, fordi ; da integration/assimilation kun sker undtagelsesvist, så vil dette mareridt kun blive gradvist værre.   

 

Religiøs diskrimination er livsnødvendigt, fordi islam i så høj grad ikke er en religion. Det er overvejende en ideologi, der er komplementær til de vestlige værdier, og derfor inkompatibel. På grundlag af over 30 års erfaringer, kan vi nu konkludere, at muslimer generelt ikke kan "flettes sammen med" den vestlige verden. Derfor bør vi fremover overvejende modtage kristne kvoteflygtninge, der jo også pt. er de mest truede. Mennesker med en anden religion end kristen, kan naturligvis også komme på tale, bare de ikke har et fjendtligt program indlejret i hovedet - og det udelukker islam helt og aldeles. Det gælder også Ahmadiyya'er. Årsagen er, at enhver muslim der ændrer religiøs indgangsvinkel indenfor islam, kan pludseligt "overnight" blive farlig for vesterlændinge og deres samfund.

 

Fortsætter man islamiseringen, så vil Danmark langsomt dag for dag blive mere og mere barbarisk, og til sidst at ende i anarki og ragnarok. Det ser vi allerede glimtvis omkring ghettoerne, og i Sverige der er 20 år længere "fremme", har barbariet opslugt store dele af landet. Sådan går det i hele Europa. Det er retningen overalt hvor islam koloniserer. I Frankrig er undtagelsestilstanden permanent. Med islams indtog i Europa omdefineres militærets forsvarsopgave i samtlige af EU's medlemslande (undtagen Visegradlandene), hvilket også afspejles i de nye danske soldaters skoling. De 500 mand som forsvaret udbygges med, har anti-terror og bevogtningsopgaver øverst på skoleskemaet.   

 

Trods ufattelig træghed, så er der noget der tyder på, at også politikerne, selv dem i S og V, har fået øje på de sorte skyer i horisonten. Det er på den ene side godt, og en                                

kærkommen afveksling fra, i så mange år at have været fuldstændigt udenfor pædagogisk rækkevidde. På den anden side kan det være skidt, hvis de bare forbereder sig på en fremtid, som de stensikkert ved vil komme, fordi de også ved, at kursen ikke vil blive ændret væsentligt.       
 
Steffen Wernberg-Møller
  

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810