08.10.2017

Pinligt, pinligt …

Forfatter:

En statsminister, der ikke har læst Grundloven(!)

I TV 2 News 8/10, presselogen, optrådte statsminister Lars Løkke Rasmussen. Han henviste til, at muslimer ifølge Grundloven har religionsfrihed her i landet.

Ifølge Grundlovens § 4 er statsreligionen den luthersk/evangeliske folkekirke. Denne virker på grundlag af den Augsburgske Trosbekendelse. Forholdet specielt til islam er specifikt taget op her, idet trosbekendelsen udtrykkeligt fordømmer ”muhamedanerne og alle deres lige”.  I præsteløftet, som efter loven skal aflægges inden udnævnelsen til præst,  forpligter man sig til at ”bekæmpe sådanne lærdomme, som strider mod folkekirkens trosbekendelse”.

I Grundlovens § 67 siges endvidere, at: ”Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.” Der tales altså om ”Gud” og ikke om Allah.

Muslimerne nyder de politiske frihedsrettigheder, Grundloven hjemler. Men de er ikke omfattet af dens regler om religionsfriheden.

Statsminisiteren bør genlæse Grundloven, inden han en anden gang gengiver indvandringslobbyens referat af den.

Noter:

Grundloven, se http://www.grundloven.dk/

Den Augsburgske Trosbekendelse, se http://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/c/5/0/0/c5006c22676a446f3a2d8ed5b7827e2acd3cc9af/Den%20augsburgske%20bekendelse.pdf

Ansættelse som præst, se lovbekendtgørelse om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., nr. 864 af 25/06/2013 § 5, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152549

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810