18.09.2017

EU-elitens løsningsmodel er blevet en eksistentiel trussel

Forfatter: Steffen Wernberg-MøllerAfrikansk indvandring vigtig for Europas velstand   

Først på året var EU's udenrigskommissær Federica Mogherini til europæisk-afrikansk topmøde på Malta. I sin åbningstale sagde hun, at europæerne må forstå, at vi af hensyn til vores økonomi og velstand har behov for indvandring. Tidligere, i en anden sammenhæng har hun udtalt, at europæerne må indstille sig på, at sharia fremover gradvist vil blive implementeret i Europa. Ingen af disse udtalelser er blevet korrigeret af den øvrige ledelse i EU. Der har ikke lydt nogen protester. Udtalelserne er end ikke forsøgt modificeret. Det stille samtykke er vidnesbyrd om, hvilken uhyggelig kurs EU har sat.       

 Elitens løsning ser europæerne som problemet 

Imidlertid, så er der mildt sagt uoverenstemmelse mellem det EU ser som løsningen, og det den europæiske befolkning generelt ser. Den tankegang - EU-toppens og den EU glade elites tankegang - der ligger bag, at man kan komme frem til en så ulogisk løsning som den Mogherini foreslår, det forstår de fleste almindelige europæerne ikke, for de oplever i hverdagen en helt anden virkelighed. I den er migrationen ikke en ressource, men en trussel. Det mærker borgerne, det ser borgerne. Det der bliver sagt oppefra, står i dyb kontrast til de konsekvenser der opleves i dagligdagen. Eksempelvis så er koranklodser, et stigende antal soldater i gaderne og en mere og mere presset økonomi vidnesbyrd om uoverensstemmelserne. Virkeligheden bliver i tiltagende grad vidnesbyrd om farlige idealistiske vrangforestiller, og det omvendt logiske i måden eliten ræsonnerer på. Flere og flere ser deres kurs som forræderi. Politikernes forræderi. Mediernes forræderi. EU's forræderi. Alligevel vil EU-toppen og deres idealistiske tilhængere ikke bare have mere af det samme, men siger oven i købet, at det er gavnligt og øger velstanden. Det Mogherini og den øvrige EU-top ser som en løsningsmodel, det ser majoriteten af europæerne generelt som kernen i problemet.

 Det skriger til himlen

Selv er jeg et almindeligt rationelt tænkende realistisk menneske, og ser den elitære tankegang som lige så langt fra virkeligheden og den øvrige befolkning, som den Marie Antoinette stod for op til den franske revolution : "jamen, hvis der ikke er mere brød, hvorfor kan de så ikke bare spise kage" ? Det vidner om fuldstændig mangel på viden og jordforbindelse, og meget tyder på, at mange ikke har lært noget af historien. Faktisk matcher Angela Merkel Antoinette med sin udtalelse om, at truslen fra islam da bare kan imødegås ved, at begynde og spille noget mere blokfløjte.  

 Gerne at ville overleve som menneske og som folk er ikke egoistisk   

Når bekymrede borgere gør opmærksom på den dødelige løsningsmodel, så er indstillingen hos EU-eliten, at europæerne ikke vil dele. De er optaget af national millimeterretfærdighed og reduceret levestandard. Man er i andre ord kun sig selv nærmest. Egoistiske. Men det er en urimelig opstilling. Det er uretfærdigt at tegne et billede af folk som egoistiske, når det handler om overlevelse. At ville overleve er ikke egoistisk, men naturligt.  

 Nu handler det om overlevelse  

Det handler ikke længere "kun" om frihed, demokrati, tryghed og sikkerhed, ligestilling etc., men slet og ret om overlevelse. Det handler heller ikke "kun" om den vestlige civilisations overlevelse, men helt enkelt om overlevelse som individer. Det handler om, at vesterlændingene som individer og folk ikke på sigt vil udryddes som det sker for de kristne i Mellemøsten lige nu. Islams indtog i Europa er blevet langt mere end en dyr besværlighed. Det er blevet en livstruende trussel, og løsningen af problemet er nu blevet et eksistentielt spørgsmål.

 Problemets sande kerne 

Virkeligheden er nu, at europæerne angribes i deres hjem - indefra. Folk angribes og slås ihjel når de går fredeligt i gaderne eller når de er på indkøb i supermarkedet, og det er islam der angriber. Det der angriber, er den islamisme der ligger indlejret som en uadskillelig del af islam. Den politiske del. Den erobringsideologiske del. Det der i medierne kaldes terror, er i virkeligheden islamisk jihad. Man har prøvet at adskille islam i en fredelig del og en ufredelig islamistisk del, men sandheden er, at de ikke kan adskilles. Fjendtligheden mod "vantro" og deres samfund er en religiøs ordre, og en accept af fjendtligheden hører med til det at være en god muslim.   

 EU sømmer sin egen kiste

Hvis EU-eliten ikke snart lytter til de mange, der nu i mange år har forsøgt at advare mod de farlige ideologiske dele der ligger indlejret i islam, så vil EU snart falde til jorden med et brag. Så vil EU-elitens manglende vilje til at beskytte sine egne befolkninger blive EU's endeligt. Så vil Fedrica Mogherini's  løsningsmodel sammen med udtalelser om, at europæerne må forberede sig på, at sharia i fremtiden gradvist bliver implementeret i europæisk politik, blive søm i EU's kiste.

 Steffen Wernberg-Møller       

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810