Vesten / Islam - problemets kerne

Ikke alle muslimer er fjendtlige, men islam er.

Igen og igen står der i islams hellige skrifter, at vantro og deres samfund skal bekæmpes. Dermed er fjendtligheden en religiøs pligt. Et påbud.

Mange muslimer ignorerer heldigvis det fjendtlige i islam, mens andre tolker sig fra det. Dette er imidlertid ilde set af mange imamer, og i brede muslimske kredse. De betragtes som dårlige muslimer, der svigter deres religiøse pligt - den fjendtlige indstilling.

Det er et problem, når vi nu er blevet påtvunget at leve sammen, at det er forbudt muslimer at acceptere og adoptere de vestlige værdier, for det gør integration forbudt. I andre ord, påtager muslimen sig ikke fjendtligheden, så er muslimen ulydig og risikerer sociale sanktioner og udstødelse, og stemples måske ligefrem som frafalden. Det er en alvorlig stopklods for integrationen.

Den stopklods er også urokkelig, for det fundament som islam er bygget op på, er oppositionen til vantro. Fundamentet er defineret i Allahs ord og i Muhammeds eksempel, og at ændre noget her vil ikke bare være stærkt krænkende, men blasfemisk.

I praksis betyder det, at islam ikke kan reformeres, og dermed kan man heller ikke modificere den indbyggede fjendtlighed. Når velmenende pædagoger, lærere og socialarbejdere i Vesten prøver at integrere muslimer med oplysning, uddannelse og alverdens integrationsprojekter, så piller de ved den religiøse selvforståelse, ved identiteten og noget strukturelt i personligheden. De indser ikke, at det er islam de er oppe imod. De indser ikke, at islam ikke bare er en religion.

Islam er skabt som modpol til kristendommen, og det er i det modsætningsforhold årsagen til fjendtligheden skal findes og forstås. Den er indlejret som en uadskillelig del af islam, og systemet er konstrueret sådan, at det kan der ikke ændres ved.

Man kan heller ikke ad omveje tæmme eller civilisere islam ved, at dele den op i en god moderat del og en dårlig islamistisk del. Der findes hverken moderat islam, radikal islam eller fundamentalistisk islam. Kun islam. Bare islam. Bare islam som den står skrevet i de hellige ukrænkelige islamiske skrifter, og her er fjendtligheden en væsentlig, en grundlæggende og uadskillelig del af islam. Islam er en samlet pakkeløsning. Det er det blandt mange andre Lars Hedegaard har prøvet på at advare om de sidste 20 år, men ingen af dem der bestemmer har lyttet.

Den terror vi nu ser rundt omkring i Europa er islamisk jihad. Det er den omtalte hellige islamiske fjendtlige pligt der kommer til udtryk. Dør muslimen mens vedkommende er i færd med jihad - islamisk terror - så ryger han direkte i Paradis. Således er en stor del af islam baseret på fjendtlighed, og det er en del af planen, først at forvandle de vantros samfund til krigens hus. Dernæst følger religiøs katarsis - fred i en muslimsk verdensumma. 

Det er problemets kerne.

Steffen Wernberg-Møller