09.05.2006

Islam og menneskerettighederne!!!

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Pakistansk straffelov og Menneskerettigheder er modsat rettede størrelser.

  

Fredag den 5.maj bragte Dagbladet Politiken en kronik af lic.jur. Rubya Mehdi, der er ansat ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet.

 Kronikkens overskrift var "Blasfemi i muslimske lande"

 Krønikøren stiller det spørgsmål. "Hvad ville der være sket, hvis Jyllands-Postens blasfemiske tegninger var udgivet i et muslimsk land?" Rubya Mehdi skriver bl.a, at blasfemi i almindelighed er gudsbespottelse, og inden for islam omfatter det bl.a, at man ikke viser respekt for profeten Muhammed eller Koranen.

 Efter nogles opfattelse omfatter blasfemi også konvertering til anden tro, som kan opfattes som manglende respekt for islam!! Det er jo ikke just det, man i Vesten opfatter som religionsfrihed. I de muslimske lande kan det være en meget alvorlig sag. Som Rubya Mehdi skriver:

 "Den praksis, man i dag oplever i muslimske lande, giver ikke en større plads for religionsfriheden. Straffen for blasfemi er i Pakistan overtaget fra engelsk lov i kolonitiden og er blevet strengere med årene.

 Englænderne var interesserede i at holde fred mellem religionerne og bestemte derfor i den indiske straffelov (par.295), at den, som beskadiger eller tilsviner pladser for gudstjeneste med det formål at fornærme en religion, skal straffes. Tilsvarende straffes den, som ved udfordrende handling forsøger at håne folks religiøse følelser.

 Rubya Mehdi omtaler i kronikken tre nugældende paragraffer. De lyder som følger:

 Om at fornærme eller forhåne Koranen står der i (par.295 b):

 "Den, som forhåner, ødelægger eller tilsmudser en kopi af Koranen eller en del deraf eller bruger den på en nedvurderende måde, straffes med fængsel på livstid.

 Om at forhåne profeten står der i (par.295 c):

 "Den, som i skrift eller tale eller på synlig måde ( jævnfør Jyllands-Postens tegninger) direkte eller indirekte forhåner profeten Muhammeds hellige navn, straffes med døden eller fængsel på livstid og bøde"

 Om at forhåne hellige personer står der (par.298 a):

 "Den , som i skrift eller tale eller på anden måde direkte eller indirekte forhåner en række nærmere bestemte hellige mænd og kvinder, straffes med op til tre års fængsel eller bøde eller både fængsel og bøde." 

Man må stille det spørgsmål, - hvordan disse formørkede mulimske stater kan leve op til FN`s krav om menneskerettigheder?

 Det må være en sag for det Pakistanske samfund i Danmark.

  

Kilde: Dagbladet Politiken fredag den 5. maj 2006

 

         Kronikken: Rubya Mehdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810