04.09.2017

Justitsministerens bragesnak

Forfatter:

”Da vores justitsminister, Søren Pape Poulsen, forleden skulle vise handlekraft og tordnede frem på TV med nye tiltag mod banderne efter endnu et skyderi på Nørrebro, rystede jeg på hovedet"

 

Som tidligere politibetjent gennem 14 år havde jeg hørt det før. Tragikomisk« var det første ord, der dukkede op i mit hoved. Endnu et ligegyldigt populistisk tiltag fra en højtråbende politiker. Endnu en gang ineffektiv signalpolitik. Dundersnak. Og endnu en håbløs indblanding i politiets daglige drift fra systemets top.”

https://www.weekendavisen.dk/smarticle/view/1

Allerede i 2010 forudså Ole Hasselbalch problemet og anviste en løsning – som den daværende konservative justitsminister ikke ville bruge: three strikes out – dvs. efter tredje gang pilles de groft kriminelle ud af cirkulationen og kommer aldrig mere ud. Ifølge oplysninger fra ambassaden i USA virker det dér. Se http://jyllands-posten.dk/protected/debat/article4194177.ece : ” Justitsministeren opfordrer borgerne til at foreslå, hvorledes den voksende kriminalitet bedst kan begrænses. Forslagene skal vel imidlertid kunne bakkes op af et folketingsflertal. Og dette flertal har andre holdninger end dem, kriminaliteten fortrinsvis rammer, og som derfor givetvis vil være bedst til at finde på effektive løsninger. Så hvor meget, der kommer ud af det hele, er nok tvivlsomt.

USA har haft tilsvarende kriminalitetsproblemer. Dansk Folkeparti spurgte derfor i foråret ministeren om den amerikanske ”Three Strikes and You’re Out”-ordning. Den går ud på, at samfundet beskytter sig mod grove gentagelseskriminelle ved at sætte dem fast permanent. Det har ført til, at almindelige mennesker nu kan færdes frit steder, hvor de førhen kun kunne komme med livet som indsats.

Vi har i årene 1933-73 haft noget lignende herhjemme. Det kaldtes sikkerhedsforvaring og anvendtes over for farlige kriminelle, der havde vist sig upåvirkelige af almindelig straf. Ministeren bekræftede også over for Dansk Folkeparti, at flere stater i USA bruger systemet. Men ministeriet vil ikke indføre det herhjemme (justitsministerens svar på spørgsmål 465, Folketinget 2008-09). Det er således ”et rodfæstet princip i dansk strafferet, at der skal være proportionalitet mellem lovovertrædelsen og den idømte straf, herunder med hensyntagen til konkrete skærpende eller formildende omstændigheder. Det kan endvidere frygtes, at en sådan automatisk ordning kan svække forståelsen for retssystemet som følge af konkrete afgørelser, hvor der ikke opleves den fornødne sammenhæng mellem forbrydelsen og den idømte straf.”

Vi må altså regne med, at sagesløse mennesker også i de kommende år vil blive myrdet, lemlæstet, voldtaget, bestjålet og på alle mulige andre måder maroderet af kriminelle, som bare bliver ved. Lige indtil det går som i USA, der til sidst kom så langt ud, at man var tvunget til at pille de målbevidst kriminelle ud af cirkulation. Hensynet til beskyttelsen af borgerne og opretholdelsen af et ordnet samfund vejede trods alt i det lange løb tungere end fintænkte strafferetlige overvejelser. – Som naturligvis også forhindrer, at vi smider kriminelle uden dansk statsborgerskab ud af landet efter udstået straf i stedet for at betale deres ophold i Villa Tremmely næste gang, næste gang igen og næste …”…

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810