Tidligere V-borgmester Flemming Jansen har i avisen Nordjyske stillet en række spørgsmål til statsminister L. Løkke Rasmussen. Jansen spørger bl.a. om, hvad Løkke egentlig mener med, at den igangværende masseindvandring af mennesker fra varme lande bedst løses i EU-regi. Og hvad er Løkkes syn på EU's opfattelse af, at islam hører hjemme i Europa?

Det er berettigede og påtrængende spørgsmål, den tidligere V-borgmester Flemming Jansen stiller statsministeren - og derfor vil han ikke få svar fra Lars Løkke, som ikke har anden politik end at traske videre i sporet efter Tysklands og EU-kommissionens katastrofekurs. Jeg har aldrig hørt Løkke sige andet end de sædvanlige floskler om, at ”vi” skal stå sammen, når der har været endnu et islamisk terroranslag mod uskyldige mennesker.

Svaret på spørgsmålene er for længst kommet fra Berlin og Bruxelles, hvor trekløveret A. Merkel, J.-C. Juncker og F. Mogherini insisterer på, at islam hører hjemme i Europa, og at EU-stater så at sige har pligt til at arbejde på deres egen undergang. For få dage siden fik vi en ny bekræftelse herpå.

Under det enorme pres fra flere hundrede tusinde illegale indtrængere har den italienske regering omsider besluttet at sende krigsskibe ind i den sammenbrudte libyske stats territorialfarvand for at dæmme op for invasionen. Initiativet støttes af andre EU-stater, dog naturligvis ikke af Danmark, fordi Berlin er imod.

Italien har også arresteret et tysk skib og indledt en retssag mod skibets ejer, en tysk organisation, som samarbejder med et afrikansk forbrydersyndikat, der mod betaling sender mennesker fra libyske havne ud på havet i synkefærdige både uden tilstrækkeligt brændstof.

Italiens initiativ har straks fået den tyske Forbundsdag (parlament) til i et notat at indskærpe, at alle EU-stater har pligt til at samarbejde med organisationer som de facto bistår menneskesmuglernes forbryderiske virksomhed. EU-kommisionens formand J.-C. Juncker har i en pause mellem champagneglassene i et interview med en tysk radiostation skarpt vendt sig imod Italiens beslutning om at bekæmpe uvæsenet inde på libysk territorialfarvand: " Man kan simpelthen ikke gøre det på den måde. Vi er ikke Verdens herrer. Og F. Mogherini - den tidligere kommunist, som nu er ansvarlig for EUs udenrigs- og sikkerhedspolitik - har understreget, at Italiens beslutning kun er lovlig, hvis der foreligger en anmodning fra den libyske regering og dertil en vedtagelse af en anvendelig resolution i FNs sikkerhedsråd .

Sådan er de faktiske forhold i EUs selvmordsindustri. Det er ansvarsløse typer som Merkel, Juncker og Mogherini samt deres villige bureaukrater, der bestemmer de europæiske nationalstaters skæbne. Og den skæbne er, at vi skal lade os overmande og ødelægge uden at gøre modstand.