28.04.2017

Kommission skal vurdere rammerne for ytringsfriheden

Forfatter: Justitsministeriet

Regeringen ønsker at værne om ytringsfriheden. Derfor vil regeringen nedsætte en ytringsfrihedskommission.

Regeringen ønsker at værne om ytringsfriheden. Derfor vil regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingets andre partier nedsætte en ytringsfrihedskommission, som skal vurdere ytringsfrihedens rammer og vilkår. Justitsministeren har i dag sendt udkastet til et kommissorium til partierne bag den politiske aftale.

Ytringsfrihedskommissionen skal beskrive de retlige rammer for ytringsfriheden i Danmark, den historiske udvikling af ytringsfriheden i Danmark og de samfundsforhold, som har væsentlig betydning for ytringsfrihedens generelle vilkår i landet.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Friheden til at ytre sig er en af de vigtigste forudsætninger for vores demokrati og samfund. Derfor skal vi sikre os, at rammerne for den frie debat er stærke nok.

Vi skal gøre, alt hvad vi kan for at værne om den frie politiske debat og den frie udveksling af idéer og holdninger, som vores samfund bygger på.”

Et bredt flertal i Folketinget besluttede den 31. maj 2016 at nedsætte en ytringsfrihedskommission i forbindelse med den politiske aftale om initiativer rettet mod religiøse forkyndere.

I udkastet til kommissoriet lægges der op til en bredt sammensat kommission med 8 medlemmer, herunder repræsentanter for universiteterne, medierne og Institut for Menneskerettigheder. Efter udpegning af medlemmer kan kommissionen gå i gang.

Kommissionen forventes at afslutte sit arbejde inden udgangen af 2018. Resultaterne skal danne grundlag for en politisk debat om ytringsfrihedens udfoldelse i Danmark.

Læs udkastet til kommissoriet her>>>.

Mosbjerg Folkefest 2021

Bestil bøger her - fra
Den Danske Forening

Antologien om
Ole Hasselbalch
  er udkommet>>>

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller få alene INDSIGT-UDSYN tilsendt.

Du kan også vælge at støtte vores arbejde økonomisk.

Du tegner abonnement her

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810

                   det frie ord>>>

OPGØRET >>>Reconquista>>>