15.03.2006

"Mohammed-sagen" RA.s Pressemeddelelse

Forfatter:

Rigsadvokatens pressemeddelelse af 15.03.2006 Afgørelse i sagen om Jyllands-Postens artikel "Muhammeds ansigt"

Pressemeddelelse                                                                 RIGSADVOKATEN

Den 15. marts 2006                                                              FREDERIKSHOLMS KANAL 16

                                                                                          1220 KØBENHAVN K

                                                                                          TELEFON 33 12 72 00 

                                                                                          FAX 33 43 67 10

Rigsadvokatens afgørelse i sagen

om Jyllands-Postens artikel ”Muhammeds ansigt”

Jeg har i dag besluttet, at der ikke skal indledes straffor­følgning i sagen om Jyllands-Postens artikel ”Muhammeds ansigt”, der blev offentliggjort den 30. september 2005, og hvor der var indgivet anmeldelse mod Jyllands-Posten for overtrædelse af straffelovens § 140 og § 266 b.

Min afgørelse er, at der ikke foreligger en overtrædelse af de nævnte regler i straffeloven. Afgørelsen er samtidig hermed offentliggjort på Rigsadvokatens hjemmeside.

Selv om der ikke er grundlag for at rejse tiltale i sagen, bemærkes dog, at begge de nævnte bestemmelser i straffeloven indeholder en begrænsning i ytringsfriheden. Bestemmelsen i straffelovens § 140 omfatter religiøse fø­lelser, der beskyttes mod spot og forhånelse, og straffelo-vens § 266 b omfatter grupper af personer, der beskyttes mod hån og nedværdigelse bl.a. på grund af deres tro. I det omfang, offentligt fremsatte tilkendegivelser er omfat-tet af disse bestemmelser, er der derfor ikke en fri og ubegrænset adgang til at ytre sig om religiøse emner.

Det er således ikke en rigtig gengivelse af gældende ret, når det i artiklen i Jyllands-Posten anføres, at det er uforeneligt med ytringsfriheden at gøre krav på hensynta‑


gen til religiøse følelser, og at man må være rede til at finde sig i ”hån, spot og latterliggørelse”.

Min afgørelse i sagen kan ikke påklages til højere admini­strativ myndighed. Det følger af retsplejelovens § 99, stk. 3.

På Rigsadvokatens hjemmeside www.rigsadvokaten.dk   der også er en engelsk udgave af denne pressemed‑

delelse og min afgørelse, findes endvidere to bilag (om RIGSADVOKATEN relevante retsregler og om islam), der har dannet baggrund for rigsadvokaturens vurdering af sagen.

Henning Fode

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810