13.04.2006

Der må være en grænse

Forfatter: Poul Vinther Jensen

I de fattige lande må man løse problemerne i stedet for at løbe fra dem

En grænse kan - og skal - sikres!!!

I USA er der i øjeblikket stor debat om den illegale indvandring fra Sydamerika og her især fra nabolandet Mexico.

Det er et kæmpeproblem for USA, som i forvejen har store problemer med sin økonomi og et enormt og uholdbart betalingsbalanceunderskud.

Men nu begynder erkendelsen at brede sig i store dele af det amerikanske samfund.

Det er ganske enkelt nødvendigt at få bremset den store illegale indvandring.

Det kan selvfølgelig lade sig gøre, - hvis der er tilstrækkeligt med politisk vilje til at sætte de nødvendige foranstaltninger i værk!!!

En national grænse kan og skal kunne forsvares, både når det gælder det forsvarsmæssige og en folkevandring af fattige sydamerikanere uden nogen form for uddannelse.

Hvis ikke man fastholder dette princip, da vil de rige lande blive løbet over ende, i en verden hvor befolkningstallet i de ikke-industrialiserede lande vokser eksplosivt.

I USA er indbyggere med baggrund i den europæiske kulturkreds ikke længere et flertal i landet.

Derfor må amerikanske politikere handle nu og få stoppet indvandringen, hvis man vil undgå, at det USA, som vi kender, falder etnisk fra hinanden.

Ikke alle deler denne opfattelse.

Den 7.april skriver Le Temps i Geneve følgende:

"I runde kan problemet anskueliggøres.

En million udlændinge kommer hvert år illegalt ind i USA. En million bliver pågrebet og sendt hjem. Rio Bravo, som man siger på den mexicanske side, eller Rio Grande, som man siger på den amerikanske, udgør et så stort svælg mellem velstand og fattigdom, at migration mod nord er uundgåelig.

At tro, at det nytter at rejse en mur fra Den Mexicanske Golf til Californien, er en illusion.

Under beton kan der graves tunneller. Over have kan der sejle både. Folkevandringer i så stor skala kan ikke undgå at ængste modtagerlandene.

Men det, vi i disse dage ser i USA, er opsigtvækkende. Tusindvis af populistiske stemmer istemmer dette frygtelige refræn:

"De stjæler jeres job for at give dem til Kina og importerer latinoer for at overtage, hvad der bliver tilbage".

Tendensen er klar: Det land, som skulle forestille at nyde størst gunst af fri udveksling, er ved at lære frygten for globaliseringen at kende."

Den sikkert vellønnede redaktør på Le Temps, har ikke de store bekymringer for den menige amerikaner. Men det er der mange amerikanske politikere, der har.

Det er ikke en illusion at rejse en mur langs den amerikansk/mexikanske grænse. Det er også rent fysisk muligt at bevogte og sikre den.

Det er "kun" et spørgsmål om vilje.

Det samme er tilfældet i Europa!!

 

Kilde: Dagbladet Information/weekend 8.-9. april 2006

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810