01.04.2006

Befolkningsstatistik:

Forfatter: Ebbe Vig

Seks gode grunde - til at alle de naturaliserede og deres efterkommere skal medregnes

Seks gode grunde - til at alle de naturaliserede og deres efterkommere skal medregnes:

Officielt var her 337.243 fremmede[1] og fremmede med statsborgerskab i Danmark pr. 1. januar 2006 svarende til godt 6 pct. af indbyggertallet. Fra lektor Hans Oluf Hansen på Københavns Universitet forlød i Berlingske Tidende den 20. august 2006[2], at de oprindelige danskere vil være i mindretal inden århundredet er omme, hvis det fortsætter som nu. Da derimod den officielle danske befolkningsprognose den 29. august 1999 præsenteredes i Jyllands-Posten (omtalt igen i JP den 21. august 2005[3]), og den viste 13,7 pct. indvandrere og efterkommere[4] alt i alt i 2020, blev professor P. C. Matthiessen, der kommenterede tallene, nærmest overfaldet i medierne.

Det er meget værre fat:

Information om Danmark oplyser:  Der var allerede mere end 690.000 fremmede, naturaliserede og deres børn pr. 1. januar 2006 svarende til mere end 13 pct., og at danskerne med sikkerhed bliver i mindretal mellem 2035-2045, hvis det fortsætter som nu: http://www.lilliput-information.com/edu/index.html

At kunne fastslå projektets størrelse er forudsætningen for vi kan vide, hvor vi er, og måske også for at vide noget om, hvor hurtigt vi bevæger os ind i en tilsyneladende temmelig uvis fremtid.

Når vi ser på, hvad der sker i samfundet, synes det hævet over enhver tvivl, at den såkaldte integrations-aktivitet ikke betyder ret meget.

 

De danske myndigheder har for nylig måttet indrømme:

Anden og tredje generation af immigranter og deres efterkommere begår endog en større andel af den kriminelle gerninger i forhold til deres indbyggerandel end forældrene – selv når denne opregning korrigeres for en fejlbehæftet befolkningsopgørelse, der officielt ganske paradoksalt overestimerer kriminaliteten blandt immigranterne. 82 pct. af kriminaliteten blandt unge under 18 år i København blev i 2004 begået af fremmede. [5] Og indvandrergruppen udgjorde altså ca. 28 pct. i denne aldersgruppe i København, jfr. Danmarks Statistiks matr. BEF3 anført med talangivelser i http://www.lilliput-information.com/domv.html

Anden og tredje generation fødte 10 pct. flere børn i gennemsnit pr. kvinde end forældrene over en 6-års periode i København i følge leder af kommunes statistikkontor Claus Woll, jfr. Søndagsavisen den 25. januar 2004.

Anden og tredje generation har en endog svagere tilknytning til arbejdsmarkedet end deres forældre.[6]

Antallet af indvandrere fra de nævnte områder er det eneste antal der er vokset – i perioder med en eksponentielt vækst – i hele 26 års-perioden fra 1979.  

I gennemsnit belastede indvandrere fra mindre udviklede lande den danske offentlige sektor 3 gange mere end danskerne i gennemsnit - i følge de seneste rapporter fra Velfærdskommissionen, suppleret med et par citater fra samme:"...at indvandring fra mindre udviklede lande til Danmark belaster de offentlige finanser betydeligt. Indvandrernes erhvervsdeltagelse er lav - især for kvindernes vedkommende. Blandt dem, der er på arbejdsmarkedet, er ledigheden høj – blandt andet fordi mange af dem ikke har kvalifikationer, der kan skaffe dem et arbejde til markedets mindste lønninger..."

"...Indvandrere fra mindre udviklede lande modtager derimod mere fra de offentlige kasser, end de bidrager. Det skyldes, at de både har en lav erhvervsdeltagelse og som regel ikke forlader landet igen, inden de bliver gamle. De modtager i gennemsnit 2,6 millioner kr. mere over livsløbet, end de betaler til den offentlige sektor..."

Integrations-ordet har været brugt som en trylleformular i 26 år præcis som replikken ”Sesam-Sesam luk dig op” i 1001 Nats Eventyr. I eventyret virker det, og dette er lige netop den frit i luften svævende og ansvarsløse postmodernists virkelighed.

 

Antalsgennemgangen kort:

- fører os fra børnefødsler til antal fremmede indvandrere

De tre væsentligste årsager til det lave fødselsantal blandt vesteuropæiske kvinder:

1.      I gennemsnit fødes det første barn omkring kvindens 28. år  - herefter kniber det med at få flere børn.

2.      15-20 pct. af kvinderne i 40-årsalderen i de vestlige lande har ingen børn - dette tal er steget væsentligt.

3.      Aborterne er steget til at udgøre mere end 15.000 ud af en fødselsårgang på 68.000-70.000 i Danmark jfr. DR-Teksttv den 20. marts 2006.

For så vidt er 2. kendetegnende i udpræget grad for ledige og udstødte stameuropæere fra arbejdsmarkedet (20-25 pct.), som ikke tør sætte børn i verden. Det samme mønster genfandtes og genfindes stadig tydeligt i den gamle østblok.

  Fødselsantallene er gennemgået i flere detaljer på:

http://www.lilliput-information.com/fertt.html (i Verden)

http://www.lilliput-information.com/ferteu.html (i Europa)

http://www.lilliput-information.com/fertty.html (i Tyskland)

http://www.lilliput-information.com/fertfr.html (fra børneantal til fremmedandel)

 

Der er én grund til den befolkningen i Danmark er vokset de sidste 26 år. Det skyldes en øget tilstrømning af indvandrere og disses fødsler. Danskerne føder kun halvdelen af det antal børn der skal til for at sikre en stabil dansk befolkning, når de døde fraregnes.

I 1979 boede der i Danmark 5.117.000. Pr 1. januar 2006 var folketallet 5.427.459. Dette ser så kun ud til at give en forskel på godt 317.000. Antallet af danskere er gået tilbage (meget betegnende) siden 1968. Så 317.000 er mindre end halvdelen af historien, hvilket vi beviser på en anden måde også.

 

Siden 1979 har Folketinget bevilget dansk statsborgerskab til 189.910 personer, jfr. Danmarks Statistikbank og de børn, som disse har født børn, efter de har modtog brevet fra Folketinget, medregnes som danskere ligesom deres forældre. Resultatet er pr. 1. januar 2006, at der opholder sig ca. 690.000 med fremmed oprindelse i Danmark fra områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand.

D.v.s. der er 4.737.459 (5.427.459 – 690.000) danskere og vesterlændinge (heraf ca. 74.000 vesterlændinge) i Danmark, og dette svarer netop til den tilbagegang i børneantallet, som vi konstaterer overalt i den vestlige verden. En tilbagegang med cirka 3-3,5 promille om året rundt om i Europa. Det bliver til 4.732.488 på 26 år[7]. Der var i øvrigt officielt 99.796 udenlandske statsborgere i Danmark i 1980 (i følge tabel 31 i Statistisk Årbog 1987), hvoraf ca. 47.880 var fremmede fra de netop anførte områder (hvilke ikke er blevet til mindre end det dobbelte på 26 år)  

De tildelte danske statsborgerskaber før 1979 er heller ikke medregnet, og danske kvinder (som nævnt) fødte i øvrigt for få børn begyndende allerede i det famøse år 1968.

 

En samlet gennemgang af de 26 års udvikling i tabelform er foretaget på: http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html

For så vidt angår indvandringen fra Tyrkiet og Pakistan i de 26 år er gennemgangen sket på: http://www.lilliput-information.com/tyda.htm

De politiske ledere i Danmark og overalt i Vesteuropa var måske bekymrede for at deres folk langsomt skulle uddø p.g.a. for få fødsler, så de ville miste flere og flere skatteindtægter. De fik en ide, en ”rigtig god ide” sammen med verdens førende:

 

                                          Folketal i nogle muslimske lande

                                                            Årene 1998/2050 (hele millioner)  

iflg. UN World Population Prospects, 1998 revision:

Iran: 64 mio./115 mio.

Tyrkiet: 65 mio./101 mio.

Egypten: 66 mio./115 mio.

Bangladesh: 123 mio./212 mio.

Pakistan: 142 mio./345 mio.

 

Resultatet bliver dog det samme, og endemålet nås endda hurtigere - cirka dobbelt så hurtigt.

 

Det afgørende for de politiske lederne ”og deres syge moster”: det kommer ikke til at ske, før de er gået bort – her må vi i sandhedens interesse oplyse, at balladen begynder længe før danskerne er i mindretal om 35-40 år eller uddøde…ser det ikke sådan ud allerede?

 


[1] Fra områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand.

[4] Her medregnes alle senere generationer end første af børnene som danske i opgørelserne.

[6] Dokumentation af 18. oktober 2005:

”Indvandreres sønner får ikke arbejde”

Af MARTIN H. DAMSGAARD og CHRISTIAN FRIIS HANSEN

http://epaper.jp.dk/18-10-2005/demo/JP_04-01.html

 "..Sønner af indvandrere står i stadig lavere grad til rådighed for det århusianske arbejdsmarked. Ifølge formanden for regeringens integrationstænketank, Erik Bonnerup, bør Århus handle hurtigst muligt. Det er et betydeligt problem, der kan belaste byens økonomi alvorligt, og man bør forbedre situationen hurtigst muligt, siger han..."

Indvandrere på det tyske og dansk arbejdsmarked, Rockwoolfonden, oktober 2004:

"...Tyskland har oplevet en faldende trend i beskæftigelsen for ikke-vestlige indvandrere siden midten af 1980’erne, og det er en udvikling, som kan spores helt tilbage til begyndelsen af 1970’erne. Den udvikling kan man se en klar parallel til i Danmark, hvor beskæftigelsesfrekvensen faldt markant fra 1985 til 1994. For selvom beskæftigelsen siden er steget ikke mindst på grund af det økonomiske opsving, så har beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere aldrig nået sit tidligere niveau. På baggrund af forløbsdata fra Danmark kan vi imidlertid konkludere, at en stor del af forklaringen på den faldende beskæftigelsestrend er, at de nye ikke-vestlige indvandrere, som er kommet til Danmark efter 1970’erne, har haft en betydelig dårligere arbejdsmarkedstilknytning fra første færd. Frem til 1999 har hver nyankommen årgang således haft en lavere erhvervsdeltagelse end årgangen før..."

[7] 5.117.000*(1-0,003)^26 = 4.732.488

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810