07.03.2006

Der er brug for inddæmning og hjemsendelser

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Udviklingen er heldigvis allerede i gang

Tilbagerulning af Islam i Vesten.

Fhv. MF Ole Gerstrøm skriver den 26.2 på Den Danske Forenings Hjemmeside under overskriften Containment - inddæmning om den planlagte og topstyrede opstand over Muhammed-tegninger i Morgenavisen Jyllands-Posten.

Ja, det er et centralt-styret foretagende med Saudi Arabien i spidsen.

Det gælder, når der skal demonstreres, og når der skal skaffes penge til islamiske fremstød i Vesten.

Det er Saud-familien der sidder på magten, - og alle de enorme formuer og fonde af olie-dollars.

Det er en familie der tæller ca. 22.000 personer, de sidder på alt, hvad der er af magt og vælde i den islamiske verden.

Saud-familien tilhører den wahabittiske islam, en streng ultra-konservativ islamisk retning, opkaldt efter grundlæggeren Muhammed ibn Àbd al-Wahhab (1703-1792).

Det er disse udemokratiske mørkemænd, Vesten forsøger at samarbejde med!!!

Det er her, store dele af oliereserverne er tilstede. Dette dumdristige afhængighedsforhold kan blive et politisk kvælergreb, som Vesten må se at frigøre sig fra så hurtigt som muligt. Det vil sige forskning i ny energi.

Derfor er det aktuelle sammenstød imellem Vesten og Islam udmærket.

Den islamiske verden kan ikke true Vesten med sine penge, hvis vestlige politikere træder i karakter og forsvarer det område i verden, de har ansvar for.

Det, der tæller når man taler om magt og styrke, er antallet af forskere og begavede ledere i erhvervslivet.

Eller tradition for organisering og planlægning.

Her er den islamiske verden ynkeligt bagud!!!

Ifølge The Arab Human Development Report 2002, har Saudi-Arabien 1.915 forskere, Kuwait har 884, Egypten 3.782, Algeriet 362. I den vestlige verden er der alene i USA 466.211, i Schweiz 17.028, i Australien 24.963 og i Israel 11.617.

Det er magt-situationen imellem Vesten og den Islamiske verden.

Derfor skal Vesten ikke gå i panik over en handelsboykot, der hurtigt vil drive over.

Den islamiske verden er mere afhængig af import fra Vesten end de industrialiserede lande er af import af olie fra de arabiske lande.

Derfor har Ole Gerstrøm ret, når han skriver følgende:

"Men vesten må svare med Containment, inddæmning af de muslimske lande. Det der blev brugt over for Sovjetunionen i den kolde krigs tid.

Nu står vi over for en ny. Der må håndteres med en tilsvarende fasthed."

Ja, fasthed og styring, det er det, der skal til.

I Danmark vil det være af stor værdi, hvis de to analytiske begavelser i Dansk Folkeparti, Søren Krarup og Jesper Langballe, beslutter sig for at annoncere begrebet repatriering fra talerstolen i Folketinget.

At de ikke vil få nogen opbakning fra andre partier er ligegyldigt, men det er vigtigt at begrebet repatriering kommer på den politiske plakat.

Det er det krav den konkrete virkelighed kræver, hvis Danmark skal undgå en befolkningsudskiftning.

Hvis Krarup og Langballe er i tvivl om noget i denne alvorlige sag, kan de blot henvende sig til partifællen Mogens Camre.

Han er på det matematiske og demografiske, - og politiske felt - en kapacitet!!!!

Det klares ikke med en åndskamp!

Det drejer sig derimod om en tilbagerulning af dem islamiske indtrængen i Vesten. Det er den vigtigste opgave for vestlige politikere i de kommende årtier.

Det er en proces, der er igang, - og det er godt.

Som The New York Sun skrev den 14. februar:

"De langsigtede konsekvenser af det forværrede forhold mellem islam og Vesten, som karikaturstriden kun er sidste udløber af, betyder måske ikke så meget, at to civilisationer støder sammen, som at de gensidigt fjerner sig fra hinanden.

Tegnene ser vi allerede.

Imellem USA og Iran er handelsboykotten gensidig. Muslimske lande suspenderer handel med Danmark, pakistanske lægeorganisationer boykotter indkøb af medicin fra fem europæiske lande.

Der kommer færre indvandrere til Vesten og mindre vestlig turisme i den muslimske verden, samtidig med at de olierige lande i Golfen trækker deres investeringer i Vesten tilbage.

Før 11/9 udgjorde de årlige udenlandske investeringer i USA 25 mia. dollar. I år ventes de kun at nå op på en mia. dollar."

Det er tid til vestlig samling, - ikke til dialog med Islam!!

 

 

Kilder: Dagbladet Information,.onsdag den 15. februar 2006.

"Islam i Krise Hellig krig og uhellig terror", professor Bernard Lewis, Princeton University (Gyldendal)

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810