24.02.2006

Klip fra udenlandsk presse

Forfatter: Poul Vinther Jensen

"Denne kampagne styres af islamiske regimer og ekstremister for at tvinge Europa til et symbolsk knæfald for deres magtprætentioner"

En vedvarende kamp!!!

Selv om der stadig er demonstrationer imod Danmark rundt om i de islamiske lande, er der dog nogle opfordringer fra islamisk side, til at dæmpe kritikken.

Den 9. februar skriver det egyptiske dagblad Al Ahram i Cairo følgende:

"Hvorfor er vi så ufleksible over for Danmark, selv efter, at den pågældende avis og mange andre i landet har undskyldt for de karikaturtegninger, som i øvrigt langt de fleste protesterende ikke har set?.

Var det ikke bedre at forbeholde denne form for vrede til forbrydelser og massakrer begået af israelere og amerikanere?

Mærkeligt nok sagde ingen et ord, da en israelsk leder sagde, at Kaabaen burde jævnes med jorden. Hvorfor hvirvler vreden ud af kontrol og hvorfor opmuntres demagogi?

Er der noget specielt, vi vil have, eller ønsker vi at protestere for evigt?

Vi anbringer folk med hverken særlige politiske eller religiøse kompetencer i tv og lytter, mens de påpeger, at avisens undskyldning forsømte at forsyne profeten Muhammeds navn med den sædvanlige eftersætning `Fred VÆRE MED HAM`.

Men giver det mening at bede ikke-muslimer fremsætte bønner for islams profet? Hvad bliver det næste? Agter vi at opfordre danskerne til at konvertere? "

 

Den 9. februar skriver det arabiske dagblad Asharg al-Awsat i Riyad følgende:

"De, som har følt sig belejret af regionalt og internationalt pres, har i disse tegninger fundet den perfekte anledning til at bortlede opmærksomheden fra deres egne problemer.

Deres bestræbelser er blevet kronet med betydeligt held, for så vidt at de i verdensoffentligheden har forstærket indtrykket af, at essensen i denne strid angår en strid imellem Islam og Vesten.

Vi må have modet til at konstatere, at det blandt de kræfter i begge lejre, som kappes om at uddybe kløfter mellem det kristne Vesten og det muslimske Østen, er araberne og muslimerne der har vundet denne runde, og det hæslige billede, som uvidende mennesker har malet af islam, kun fremstår endnu hæsligere efter dette."

Fra RABAT lyder der mere uforsonlige toner.

 

Den 7. februar skriver dagbladet Attajdid følgende:

"France Soir og den øvrige franske presse må straffes, holde op med disse provokationer og tvinges til at sige undskyld. Ellers vil relationerne imellem Frankrig og staterne i den arabiske og islamiske verden undergå drastisk forværring.

Og Frankrig vil ikke kunne tåle en omfattende islamisk boykot af sine produkter - dertil udgør dets samhandel med disse stater for stor en del af dets økonomi.

Der er ingen tvivl om, at europæiske avisers publikation af disse profetkarikaturer er en del af en zionistisk plan om at fremkalde en storkrig imod den islamiske verden."

 

Andre arabiske aviser følger linjen fra Attajdid.

 

Den 5. februar skrev dagbladet AL-Jumruhiya, KAIRO følgende:

"Offentliggørelsen af tegningerne var et udslag af en hadkonspiration imod islam og muslimer, der er anstiftet for flere år tilbage.

Vær forvisset om, at medmindre vi i den muslimske verden tager vore klare forholdsregler, vil denne hetzkampagne imod os tage til i vildskab og styrke."

 

Den 2. februar skrev dagbladet AL-Watan RIYAD følgende:

"Ethvert yderligere forsøg fra europæisk presse på at udvide solidaritet med den danske avis må betragtes som et meget farligt skridt i retning af at antænde en omfattende international religionskrig."

 

Den 2. februar skrev dagbladet AL Ra`y al-Am KUWAIT følgende:

"Den store frygt, der nu har grebet Danmark som følge af boykotten, må glæde os alle. Det ejendommelige er blot, at den muslimske verden begyndte en boykot af danske produkter for fornærmelsen af Profeten, men ikke boykottede amerikanske produkter, da Koranen blev skændet i Guantànamo."

Ja, det er uforsonligheden der er repræsenteret her af de fire arabiske redaktioner.

De gode redaktører og lederskribenter skulle tage at lytte til en trosfælle, nemlig den somalisk fødte hollandske parlamentariker Ayaan Hirsi Ali, der ifølge Dagbladet Politiken den 10. februar finder det vildt overdrevet, når muslimer optræder som ofre for europæisk islamofobi.

Hun opfatter ikke Koranen som en samling livsdirektiver.

Ayaan Hirsi Ali siger følgende:

"Lad mig tale lige ud af posen; Det ser jeg ingen vidnesbyrd om. Muslimer i Europa kan udøve deres religion, som de vil, de kan læse Koranen, de har deres egne skoler, ja selv slagterier.

De kan tro, som de vil. Det er langtfra sådan, man behandler fremmede religioner i arabiske lande. Meningsmålinger viser, at folk i Vesten accepterer islam."

Ayaan Hirsi Ali forsætter med følgende:

 

"Jeg underkaster mig ikke Guds vilje! Vel gør jeg ej!. Den danske sag viser, at der er en udbredt frygt i samfundet for at kritisere intolerante sider af islam. Det er journalisternes pligt at udstille denne frygt. Det er deres opgave at forsvare ytringsfriheden."

To vestlige aviser lever op til Ayaan Hirsi Ali.s opfordring. Nemlig den franske Libèration Paris og den amerikanske The New York Times.

 

Den 9. februar skrev Libération følgende:

"Kommunikationsmidlernes højhastighed har besejret rummet og tiden. Intervallet mellem det nære og det fjerne er blevet spist op.

Det er kun få år siden, at dette fænomen fik os alle til at juble af optimisme ... Men nu må vi alle se os konfronteret med hadets globalisering. En uindbudt gæst har meldt sin ankomst til de grænseløses banket.

Efter Læger, Sygeplejersker, Advokater og Journalister Uden Grænser må fremover også regne med Fanatikere Uden Grænser."

 

Ligeledes den 9. februar skrev The New York Times følgende:

"Opstandene i den muslimske verden over offentliggørelsen af karikaturer, der gør grin med Profeten Muhammed, er en dramatisk illustration af kløften mellem to helt forskellige samfundstyper: De rationelle, intellektuelle, vestlige samfund og den emotionelle mytologiske muslimske verden.

Hvor Vesten trives bedst ved udveksling af ideer og diskurs, har den muslimske verden i stigende grad gjort sig afhængig af forestillingen om en apokalyptisk konflikt mellem indbildte gode og onde kræfter. Vreden over disse tegninger har igen sat fokus på de alvorlige dysfunktioner i en muslimsk verden, hvis eneste fremtidsforhåbning ligger i demokratisering."

Man kan håbe, at New York Times ønsker om demokratisering i de muslimske lande, vil nyde fremme.

Men den krise, vi har oplevet i den seneste måneds tid, har en skygge side.

Vestlige medier vil fremover være mere end forsigtige med at rette kritik imod arabiske og islamiske regeringer.

Det kan betyde et tilbageslag for de kredse, der arbejder for en vis form for demokratisering.

 

Herom skriver den store tyske avis Die Welt følgende den 5. februar.

"Man tror næppe sine egne øjne: Det ser ud, som hele den islamiske verden har erklæret Vesten global kultur krig. Men ingen vestlig kommentator vil vel i dag fastholde, at disse harmløse karikaturer kan være den egentlige årsag.

Denne kampagne styres af islamiske regimer og ekstremister for at tvinge Europa til et symbolsk knæfald for deres magtprætentioner.

Selv om den aktuelle ophidselse skulle vise sig at være teatertorden, og dansk yoghurt snart igen vil være at finde i saudiarabiske køleskabe, risikerer skræmmeeffekten at vare ved i de europæiske medier i lang tid fremover og få journalister og politikere til at være mere forsigtige med at påtale kritisable tendenser i muslimske samfund og trosfællesskaber.

I så fald vil det være lykkedes for disse selvbestaltede islamiske førere at have erobret retten til at føre ordet i muslimske anliggender."

Det skulle fhv. statsminister Poul Nyrup Rasmussen tænke over, inden han står og forråder sit land i Europa-Parlamentet.

Den fundamentalistiske del af islam kan og skal man ikke forhandle med.

Det, den står for, er en parallel til nazismen. Kontrol og undertrykkelse, jødehad og magtbegær!!!

 

 

Kilder: Dagbladet Politiken, fredag den 10. februar 2005/ Peter Wivel.

          Dagbladet Information, den 9., 10. og 13. februar 2005              

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810