06.03.2004

Voksende indvandrerkriminalitet

Forfatter: Ebbe Vig

Københavns Politi løfter sløret for kriminalitet begået af unge indvandrere og efterkommere under 18 år

Københavns Politi løfter sløret for omfanget af kriminalitet begået af unge indvandrere og efterkommere under 18 år

Tallene viser:

Indvandrer-piger har øget deres kriminalitet med 50 pct. på bare ét år.

 • Mere end 50 pct. af røverier og vold udføres af unge med indvandrer-baggrund.
 • Indvandrere udgør godt 25 pct. af den samlede gruppe under 18 år i København, der udfører kriminalitet.
 • Det samlede antal sigtelser er steget fra 2002 til 2003 med 11 pct. fra 2.695 til 2.987.
 • Antal sigtelser mod unge med indvandrer-baggrund er derimod steget med 21 pct., fra 1.209 til 1.465.
 • Af stigningen i antallet af sigtelser på 292 står indvandrere for 256, danskere for 36.
 • Antal sigtelser mod unge med dansk baggrund er steget med 2 pct., fra 1.486 til 1.522.
 • 77 pct. af alle røverier blandt unge udførtes af indvandrere.
 • 61 pct. af alle voldsforbrydelser blandt unge udførtes af indvandrere.
 • 51 pct. af alle tyverier blandt unge udførtes af indvandrere.
 • 51 pct. af alle overtrædelser af våbenloven udførtes af indvandrere.
 • 51 pct. af alle straffelovsovertrædelser udførtes af indvandrere.
 • 69 pct. af det samlede antal fremstillede under 18 år i Købehavns Dommervagt var indvandrere i 2003, i 2002 var andelen 59 pct.
 • 31 pct. af det samlede antal fremstillede under 18 år i Købehavns Dommervagt havde dansk baggrund i 2003.

Virkeligheden er dog nok endnu værre, end den officielle rapport viser: Politiets efterforskningsregister, der ikke er offentligt tilgængeligt, indeholder for de uopklarede forbrydelsers vedkommende oplysninger om signalementer. Disse oplysninger peger i retning af en endnu større hyppighed af forbrydelser begået af indvandrere og efterkommere.

Kommentar:

Politiet antyder, at alle naturaliserede indvandrere (og deres børn og børnebørn) er registreret som sådanne i politiets efterforskningsregister og opgørelser. Det er ikke tilfældet i Danmarks Statistiks befolkningsopgørelser, så man kan være i tvivl om, hvordan det egentlig forholder sig med politiets registreringer. Viser det sig, at politiet i virkeligheden bruger samme fremgangsmåde som Danmarks Statistik, kan det betyde, at andelene og overkriminaliteten angivet ovenfor skal henved fordobles.

Ved beregning af kriminalitetsraten - på engelsk crime rate – er man, som politiets oplysninger foreligger, nødt til at se bort fra denne ganske betydelige fejlkilde. Den beregning af kriminalitetsraten, som foretages af Interpol og de fleste andre internationale og nationale organer, benyttes for øvrigt ikke af Det kriminalpræventive Råd i Danmark (hvor professor Eva Smith fra Københavns Universitet sætter dagsordenen).

I rapporten fra Københavns Politi stå der bl.a.: "Det er stadig personer med udenlandsk herkomst, der har overvægten af sigtelser for grove forseelser som røveri og vold". Hvad dækker det over? Lad os sammenligne indvandrernes andel af forbrydelserne (her: sigtelserne) med indvandrernes andel af befolkningen.

Det blev ovenfor oplyst, at godt en fjerdedel af de forbrydelser, der blev begået af personer under 18 år, blev begået af indvandrere. Hvis vi sætter "godt en fjerdedel" til 26 pct. kan konstateres, at indvandrere står for (256/292=) 87 pct. af stigningen i kriminaliteten, danskerne for 13 pct. af stigningen.

Hvis vi beregner kriminalitetens stigning i København med udgangspunktet i forholdet 1 til 7 mellem danskere og indvandrere for så vidt angår unge undr 18 år (svarende til de to gruppers respektive andel af indbyggertallet indenfor disse årgange), nås frem til følgende:

a. Røveri: Indvandrere under 18 år (77/26=) 3,0 gange mere kriminelle end danskerne.

b. Vold: Indvandrere under 18 år (61/26=) 2,4 gange mere kriminelle end danskerne.

c. Tyverier i alt: Indvandrere under 18 år (51/26) 2,0 gange mere kriminelle end danskerne.

d. Overtrædelser af våbenloven: Indvandrere er 2 gange mere kriminelle end danskerne.

e. Antal sigtelser for overtrædelser af straffeloven i 2003: 1465 blandt indvandrere eller 112,4 pr. 10.000 indbyggere med indvandrer-baggrund.

f. Antal sigtelser for overtrædelser af straffeloven i 2003: 1522 blandt danskerne eller 41 pr. 10.000 danske indbyggere.

g. Alle straffelovsovertrædelser, i alt: Indvandrere er 2 gange mere kriminelle end danskerne.

h. Fremstilling i Dommervagten: Indvandrere fremstilles 2,7 gange hyppigere end danskerne, en stigning fra 2,3 gange hyppigere i 2002.

Det blev omgående fremført i pressen, at politiets tal ikke er et pålideligt udtryk for virkeligheden, fordi Københavns Politi tæller antallet af sigtelser, og det jo langt fra er givet, at en sigtelse fører til domfældelse. Medmindre politiet er gået over til at sigte forholdsmæssigt flere indvandrere, end de har gjort tidligere, har denne indvending jo imidlertid ingen som helst betydning for det, der er sagens kerne:

Der er en dramatisk vækst i indvandrernes kriminalitet.

Kilde:

Dagbladet BT, 28. februar 2004: Unge indvandrere mere kriminelle

http://www.bt.dk/krimi/artikel:aid=257002/

Om kriminaliteten blandt unge i Århus og kriminaliteten i øvrigt:

http://www.lilliput-information.com/krim/krim.html 

www.dendanskeforening.dk                                                                  danskeren@danskeren.dk

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810