19.02.2006

Skik følge eller land fly

Forfatter: Kim Pedersen

Hvorfor ikke bosætte sig, hvor de regler, man gerne vil leve efter, allerede er indført?!

Integration betyder AF med tørklædet!

Der er et gammelt ordsprog, hvis nogen skulle have glemt det, der hedder ”skik følge eller land fly!” Det var ikke et ”fy-ord” i de gode gamle dage, men i dag skal man vist være forsigtig med at anvende ordsproget. Man risikerer jo at få hele den muslimske befolkning på nakken og at blive kaldt det ene og det andet. De føler sig nemlig ramt. Det er ellers et ganske udmærket ordsprog, der i øvrigt gælder i stort set alle verdens lande – og måske mest af alt i de muslimske lande. I de muslimske lande er der virkelig tale om ”skik følge eller land fly”. Man accepterer simpelthen ikke folk med en anden overbevisning end den muslimske. Mange kristne forfølges. Vi forfølger ikke muslimer her. De får lov at praktisere deres tro efter gode principper om religionsfrihed, som vi tror på er en menneskerettighed.

Hvad er der egentlig sket med Danmark og danskerne, siden man ikke kan tillade sig at sige ”lær dansk hvis du vil bo her”, eller ”her har kvinder og mænd ligestilling”, eller ”lad være med at gå med tørklæde på offentlige steder – det gør vi ikke i Danmark”, eller ”æresdrab er forbudt her!”. Islaminfo skriver flg. om det at kvinder skal bære slør iflg islamisk lov - Shariaen:

I flere muslimske lande er brugen af tørklædet i offentlige sammenhænge, skoler, administration, politik, etc. forbudt med begrundelsen, at det signalerer ønsket om islamisk lov(sharia) og er en demonstration for en streng islamisk republik.

I muslimske lande kan man altså godt sige tingene lige ud, men i Danmark kan man ikke. Det mest synlige bevis på at muslimer er blevet vel-integreret i det danske samfund, er når de muslimske kvinder smider sløret. Det er så fremmed for dansk kultur, at kvinder tvinges til at gå med slør. Jo, vi har da også haft slør i Danmark, men af helt andre grunde end religion og tvang. Man skulle da lige prøve på at tvinge danske kvinder til at gå med slør. Sikke et rama af skrig der ville blive! Uha!

I Danmark, har kvinder båret slør som en form for udsmykning eller i stedet for en hat, for eksempel for at holde på frisuren. Det er noget som kvinderne selv vælger, hvis de synes at de vil gå med det. I de muslimske lande handler det om tvang, religion og undertrykkelse af kvinder. Det er simpelthen symbolet på alt det man i Danmark gennem de seneste århundreder har kæmpet sig fri af. Symbolikken i sløret er så stærk og negativ, at det kun kan fremme integrationen at forbyde det. Mange muslimer vil måske vælge at rejse hjem, men det er da vist også bedre, hvis man ikke vil indordne sig under dansk lovgivning.

Det er ikke fordi vi i Danmark ikke har fortilfælde for forbud mod bestemte påklædninger eller mærker. Man har forbudt rygmærker på rockerne, så hvorfor ikke forbyde slør? I alle tilfælde (så vidt jeg er orienteret) handler det om forbud mod symboler på grupper, der har en samfundsnedbrydende negativ effekt, og hvor symbolerne eller påklædningen er en faktor der identificerer gruppen i forhold til omverdenen, og som styrker gruppens identitet. Det er jo lige nøjagtigt det, som er tilfældet for de muslimske kvinders slør. Man kan jo undre sig over at det er kvinderne der bærer sløret...ikke sandt? Det kunne da være skægt at tvinge de muslimske mænd til at gå med slør og tvinge de muslimske kvinder til IKKE at gå med slør. Nå, det var en dum sidebemærkning... Den må jeg hellere trække i mig igen.

Hvis de danske muslimer mener at de gerne vil bo her i landet sammen med danskerne, og at de vil acceptere danske værdinormer, så synes jeg at man skal starte med at smide sløret. Vis os, at i godt vil integreres i det danske samfund. Integration er ikke et spørgsmål om at danskerne skal tilpasse sig muslimerne. Det er det modsatte. Muslimerne skal tilpasse sig danske forhold. Ellers kan det kun gå galt. Vi vil nemlig ikke være muslimer. Det ligger så langt fra danske værdier. Så enten må muslimerne vælge at blive integreret i Danmark, med hvad det indebærer af accept af ytringsfrihed og frigørelse af kvinder, ellers så må I simpelthen finde et andet sted at praktisere middelalderlige værdinormer og religion.

”Integrationen” eller mangel på samme i Danmark, gennem de seneste mange år, har foregået stik imod al sund fornuft. Det er os danskere der har tilpasset os de fremmede, og ikke omvendt. Det siger sig selv, at vi i dag har problemer. Det er vores folkevalgte politikere der har skabt problemet, og nu må de simpelthen sørge for at rode os ud af det igen. Ellers skal vi da vist have andre politikere. Det er Danmarks fremtid det handler om. Det er alt for vigtigt til bare at lade politikere der kun tænker på at score flere stemmer afgøre det. Lad os få nogle politikere, der kan gøre Danmark dansk igen og som ikke ændrer holdning alt afhængig af hvad der er stemmer i. Der må ikke længere spilles hasard om Danmarks fremtid!

Vi danskere har altid boet her, og vi har skabt et fantastisk dejligt land, ”der flyder med mælk og honning” – hvis man nu skulle bruge et bibelsk udtryk. Vi har opbygget et samfund, hvor kvinder og mænd har lige stilling, vi har et godt socialt system (som ganske vist er ved at være overbelastet af overførselsindkomster til udlændinge), ytringsfrihed – også om religiøse emner, gode arbejdsforhold osv. Vi skelner mellem de forhold der hører privatlivet til og accepterer at nogen kan have en anden holdning, være seksuelt anderledes orienteret end een selv osv. Vi går ind for FNs menneskerettigheder og vil ikke have med slaveri eller flerkoneri at gøre. Vi kunne aldrig drømme om at betragte kvinder som andenrangsmennesker, hvilket er tilfældet i den muslimske verden. Danmark er / var et mønstereksempel på et velfungerende demokrati til efterfølgelse for resten af verden. Dette ER de danske værdier. Flytter man hertil fra et andet land, så må man respektere disse værdier, og ikke påtvinge danskerne værdier, som vi forkastede allerede i middelalderen.

Integrationen i Danmark, har desværre fungeret således, at muslimske borgere i vort land, har fået lov til at passe sig selv. De er ikke blevet tvunget til at lære dansk, hvilket ville kunne have givet dem et indblik i hvad demokrati er. De har fået finansielle tilskud af alle tænkelige slags, lige fra arbejdsløshedsunderstøttelse, børnetilskud, fri adgang til hospitaler, tolkebistand (selv om de har boet her i 10 - 20 år), fri uddannelse osv. Hvad har vi til gengæld fået fra muslimerne? De har stillet det ene krav efter det andet, i stedet for at give udtryk for deres taknemmelighed, og i stedet for at tilpasse sig. De fortæller os at danskerne er urene og at vi er undermennesker i forhold til muslimer. Hvad er det dog for en utaknemlig og uforskammet opførsel, overfor det land og de personer der har givet jer alt! Vi har delt alt med jer! Og utak er hvad vi får igen. Nu må det høre op.

Et grotesk eksempel på dette er jo den efterhånden så velkendte sag om svinekød i danske skoler. Svinekødet blev fjernet fra folkeskolerne. Hvordan noget så absurd overhovedet faldt danske politikere ind er mig en gåde! Den person, eller de personer der har taget denne beslutning, burde stilles til ansvar for medskyldighed i at de danske muslimer ikke er blevet velintegreret i Danmark. Ærligt talt forstår jeg ikke, at danske landmænd ikke har protesteret mod en så åbenlys forkert beslutning om at fjerne svinekød fra danske skoler. Lige så uforståeligt det er at svinekødet blev fjernet er det også, at man pludselig laver en kovending, og nu vil indføre svinekød igen. Hvorfor skal man hele tiden lade sig påvirke af hvad muslimerne mener? Hvorfor kan danske politikere ikke tænke selv i stedet for hele tiden at skulle lade forskellige meningsmålinger styre dem? Hvad er det lige der går igennem politikernes hoved, når de tager den slags beslutninger? Vi har selv valgt politikerne, så et eller andet sted, er vi jo selv medskyldige. Men ærligt talt, så savner jeg ansvarsbevidste politiske beslutninger, og politikere der står ved de samme holdninger. Naivitet, er noget man ikke kan gøre for, men konsekvensen af at være naiv, er uoverskuelig. Det mindste man kan forlange af vore politikere, er, at de garderer sig mod nuværende og fremtidige trusler. Lav en folketælling, og derudfra en prognose for fremtidig befolkningssammensætning, og fortæl mig så, om der er grund til bekymring eller ej. Politikerne skal beskytte os, og ikke handle med hovedet under armen. Når Uffe Elleman for år tilbage udtalte, at han ikke ønskede et multietnisk samfund, burde han så ikke stå inde for den samme holdning i dag? Os vælgere, stemmer på politikerne fordi vi trods alt stoler på hvad de siger de står for. Hvad er årsagen til at Uffe Elleman i dag ikke har noget imod et multietnisk samfund? Er han blevet klogere, eller har han bare fundet ud af at der er masser af stemmer at hente, eller har han haft en skjult dagsorden? Vi skulle da gerne kunne stole på de politikere vi vælger.

Nu hvor flere fremtrædende muslimske imamer, i både ind og udland, har tilkendegivet at de ønsker muslimske stater i både Danmark, Sverige og England osv, burde man som garanti for at vi ikke havner i den forfærdelige situation, lave en DANSK Sharia-lovgivning, som et modstykke til den ”rigtige” Sharia lovgivning. Den kunne fx. indeholde følgende ordlyd:

·           I Danmark gælder den danske lov (utroligt at det skulle være nødvendigt at fastslå). Den skal følges. Ingen i Danmark står højere end den danske lovgivning, hverken GUD eller Muhammed.

·           Alle har lige ret, uanset om man er dansker, udlænding, muslim, kristen, jøde, atteist eller andet. Kvinder og mænd har ligestilling. Slaveri er forbudt.

·           I retssager gælder kvinder og mænds vidneudsagn lige meget

·           Alle danske statsborgere skal acceptere religionsfrihed, ytringsfrihed og aktivt arbejde for at disse værdier bevares

·           Ingen kvinder må bære slør i det offentlige rum

·           Der er 100% ytringsfrihed, også om religioner og profeten Muhammed. Enhver der forsøger at begrænse ytringsfriheden undergraver demokratiet og er skyldig i lovens strengeste straf.

·           Tilflyttere til Danmark, der ikke lærer dansk er urene og skal ikke have samme rettigheder som ”rigtige” danskere. Det er et krav at man lærer dansk hvis man vil være dansk statsborger.

·           Slagtninger i Danmark må IKKE foregå efter Halal-regler.

Man kunne tilføje, at homoseksualitet, utroskab, sex før ægteskabet mv. faktisk ER op til een selv. Det hører privatlivets fred til, og kan ikke straffes. En selvfølge for os, men ikke i den muslimske verden. Det er utroligt, at man skal slå et slag for danske værdier som vi gennem de seneste mange år hundreder har arbejdet for. Det burde være en selvfølge i Danmark i dag, og vi burde faktisk arbejde på at komme videre derfra. Men vi er havnet i en situation, hvor det at bevare vores erhvervede rettigheder, kommer til at kræve alle vores kræfter.

Integration betyder AF med tørklædet. Kære muslimske landsmænd. Vis det land der har taget så godt imod jer den respekt og lad jeg integrere. Danmark har gjort alt for at tage vel imod jer. Nu er det jeres tur til at tage godt imod danske værdier. Vis Danmark og vores kultur jeres interesse og respekt. Bliv dansk eller overvej om ikke der findes andre steder på kloden hvor I føler jer mere hjemme og tilpas.

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810