09.02.2006

Køb ikke hos muslimer

Forfatter: Peter Neerup Buhl

den eneste manifestation, der er tilgængelig for den almindelige dansker

Reaktionen blandt muslimer generelt mod Jyllands-Postens Muhamed-tegninger bør føre til den eneste manifestation, der er tilgængelig for den almindelige dansker: Generel boykot af muslimske handlende i Danmark. Argumentet om, at det vil ramme "uskyldige", fængede ikke hos de toneangivende, da det var politisk korrekt ikke at fx købe fransk vin pga. franske atomprøvesprængninger. Var franske vinbønder ikke langt mere "uskyldige ofre" for en konflikt, som alene deres regering var skyld i, end boykottede menige muslimer, som åbenbart i vid udstrækning er opviglerne i denne sag? Overalt, hvor boykotvåbnet af politisk korrekte årsager er taget i brug – fra Sydafrika til Arla – er det med sikkerhed gået ud over personer, som ikke selv har truffet de beslutninger, der giver anledning til boykotten. Ved boykot af muslimer i Danmark vil man omvendt med statistisk sikkerhed ramme mange, der støtter censur af JP og fordømmelse, boykot og andre aktioner mod Danmark.

Afvisningen af, at blot én "uskyldig" muslim i Danmark bør lide under den muslimske verdens kollektive raserianfald og psykopati, følges vel at mærke aldrig af forslag til andre muligheder for repressalier mod islams repræsentanter. Helt enestående er de urimelige overgreb mod Danmark blevet fulgt af "undskyldninger" fra danske myndigheder og Jyllands-Posten. Pointen er, at vi ikke må udtrykke nogen som helst form for protest mod islams urimeligheder, for enhver sådan vil tolkes som urimelig "generalisering", "stempling" og "hetz" mod en "verdensreligion", der bare intetsteds formår at leve i fred med sine vantro omgivelser. I enhver konflikt mellem kollektiver inddrages alle, det er bare grundvilkåret: Kunne De Allierede under 2. Verdenskrig tilrettelægge deres bombetogter under hensyn til, at ikke alle civile tyskere havde stemt på Hitler?

Den traditionelle aktionsmåde for den menige dansker er efterhånden blevet at udtrykke afstandtagen ved at lægge pengene et andet sted, og denne fredelige, sidste fornøjelse vil de politisk korrekte vel ikke også berøve os, når de selv har benyttet den så hensynsløst de seneste årtier? De kan i øvrigt være helt rolige på "vore" stakkels muslimers vegne: Deres butikker og pizzariaer skal nok klare sig endda, da de i vid udstrækning er finansieret af muslimsk kundegrundlag, bistandshjælp og sortbørshandel. Og Det Radikale Venstres vælgerkreds vil jo nok også handle ekstra meget hos muslimer i den kommende tid, for gerningsmændene er som bekendt de egentlige "ofre" under den nuværende uretfærdige verdensorden, hvor muslimsk uduelighed ikke automatisk medfører en global ujævning via vestlig godgørenhed og eftergivenhed.

Den aktuelle tegning-sag er så god en anledning som nogen for det danske folk til at demonstrere, at muslimerne er uønskede i Danmark. "Islam" er ikke en abstrakt størrelse, den legemliggøres af muslimer, hvis holdninger per definition ganske generelt er uønskede her, uanset hvor meget Dansk Folkeparti end fabler om, at det kun er "islamisterne", der er fjenden. Men partiet har måske erkendt, at ham, vi i Danmark plejer at kalde "manden på gaden", sandsynligvis er "islamist", hvis han er muslim?

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810