21.12.2005

PVJs EU-brev nr. 5

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Poul Vinther Jensen forklarer denne gang EU-Kommissisonens rolle

EU-kommissionen er ikke noget, der siger eller interesserer den menige europæer ret meget.

Men ikke desto mindre er det et magtfuldt forum, der berører alle europæers dagligdag.

Sat lidt på spidsen, er det en fælles regering for EU, som dagligt udsender ordrer og henstillinger til de nationale regeringer og parlamenter.

Det er som i det gamle romerrige, hvor der udgik en befaling fra kejser Augustus i Rom (63 f.Kr.-14 e.Kr). Nu udgår der en befaling fra EU-Kommissionen i Bruxelles.

Men i dag er der demokratisk valgte europæere, der har magt til at afsætte Kejseren (Kommissionen). Det gør en forskel !!

EU-kommissionen er EUs udøvende myndighed og initiativtager til lovforslag.

 

Kommissionen har fire hovedopgaver:

1.      at fremsætte forslag til lovgivning til EU-Parlamentet og Rådet.

2.      at forvalte og gennemføre EUs politikker og budget.

3.      at håndhæve EUs love (sammen med EU-Domstolen).

4.      at repræsentere EU internationalt, - for eksempel ved at forhandle aftaler mellem EU og andre lande.

 

Arbejdsområderne er ret omfattende:

Det gælder følgende områder:

Beskatning og Toldunion. Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Arbejdsmarkedsforhold. Energi og Transport. Erhvervspolitik. Fiskeri. Forskning. Det Fælles Forskningscenter. Det Indre Marked. Informationssamfundet. Konkurrence. Landbrug. Miljø. Regionalpolitik. Retlige og Indre Anliggender. Sundhed og Forbrugerbeskyttelse. Uddannelse og Kultur. Økonomiske og Finansielle Anliggender.

 

Eksterne forbindelser:

Handel. Kontoret for Humanitær Bistand. Samarbejdskontoret EuropeAid. Udvidelse. Udvikling.

 

Generelle interne tjenester:

Budget. Eurostat. Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig. Finanskontrol. Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste. Generalsekretariatet. Intern Revisionstjeneste. Juridisk Tjeneste. Oversættelsestjenesten. Personale og administration. Den Politiske Konsulentgruppe. Presse og Kommunikation. Publikationskontoret.

 

Til at styre alle disse områder, er der ansat ca. 24.000 EU-tjenestemænd, der hovedsageligt arbejder i Bruxelles.

Men ca. 2000 af dem arbejder i Luxembourg, hvor bl.a. EU-Domstolen holder til.

Derudover har EU-Kommissionen repræsentationer i alle EU-lande, - og alle EU-lande har repræsentationer hos EU i Bruxelles. Dertil kommer tusindvis af private lobbyister.

EU-Kommissionen har samtidig over 100 delegationer overalt i verden.

Som man kan se, er det et stort mellemstatsligt samarbejde med et budget på over 100 milliarder EUR om året

Heraf bruges der omkring 5 milliarder EUR til at drive EUs institutioner pr år.

EU-Kommissionen er en politisk uafhængig institution, der alene skal fremme EUs interesser.

Den er ”traktaternes vogter” og skal sikre, at de forordninger og direktiver, der vedtages af Rådet og parlamentet, gennemføres.

Er dette ikke tilfældet, kan kommissionen indbringe sagen for EU-Domstolen for at få den pågældende part til at overholde EU-lovgivningen.

Der udpeges en ny Kommission hvert femte år senest seks måneder efter valg til Europa-Parlamentet

Medlemsstaternes regeringer bliver enige om, hvem der skal være ny formand for Kommissionen. Den kommende formand for Kommissionen vælger - efter drøftelse med medlemsstaternes regeringer - de øvrige medlemmer af Kommissionen.

Det nyvalgte Europa-Parlament afholder herefter en høring med alle kommissærerne og fremsætter sin udtalelse om hele Kommissionen.

Hvis den nye Kommission godkendes, kan den officielt påbegynde arbejdet den følgende januar.

Den nuværende kommissions embedsperiode er fra 2004-2009.

Kommissionen er politisk ansvarlig overfor Europa-Parlamentet.

Parlamentet skal bl.a. godkende Kommissionens budget og har mandat til at udstede et mistillidsvotum. Sker det, må Kommission omgående træde tilbage.

Det er kun sket en gang.

Det var Jacques Santer-Kommissionen, der den 16. marts 1999 trådte samlet tilbage. Det var den Kommission, Ritt Bjerregaard var medlem af.

Europa-Parlamentet i Strasbourg er ofte blevet kaldt et ”parade-parlament” uden politisk indflydelse og med et enormt pengeforbrug.

Det sidste er korrekt.

Det er en god beskæftigelse i Strasbourg at drive udsøgte spiserestauranter, og pels-forretninger.

Men når det gælder indflydelse, er det på ingen måde tilfældet!!!

Parlamentet sidder inde med det ”sidste stik” over for den siddende Kommission, - nemlig når EU-budgettet skal godkendes.

Og denne præference bruges helt og fuldt.

Derfor er EU-Kommissionen til stede ved alle Parlamentets møder. Her skal den forklare og begrunde sine politikker og besvare skriftlige og mundtlige spørgsmål fra Europa-Parlamentets medlemmer.

I den ny EU-traktat bliver Parlamentet styrket ganske betydeligt.

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810