07.12.2005

Farvel til Dansk Folkeparti

Forfatter: Tidligere medlem af DF

Desillusioneret medlem har sendt os en kopi af sin udmeldelse

Til: Rudersdals Lokalforening

 

UDMELDELSE AF DANSK FOLKEPARTI

Danskeren har længe været undertrykt. Masseindvandringen, massevoldtægter og friheden til at tale imod udviklingen til et multietnisk Danmark. På arbejdsplader og i karrieremæssig øjemed har man måtte ”holde sin mund”, ellers endte det galt for en selv.

Personligt er jeg blevet spyttet i hovedet af en fremmedarbejder, fordi jeg gik med en Dansk Folkeparti trøje med teksten: ”For Kronen og Fædrelandet”. Dette på Københavns Postcenter, som ellers har en nok så frisindet holdning til både påklædning og politiske budskaber – bare ikke når budskabet kom fra Dansk Folkeparti. Ledelsen valgte nemlig at true MIG (som var blevet spyttet i hovedet) med fyring.

En tillidsmand på en arbejdsplads er beskyttet mod fyring således at han kan kæmpe for en bedre arbejdsplads, ligeledes med et politisk parti som Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti  skulle være den undertrykte danskers talerør.

Men hvad er der sket med Dansk Folkepartis store succes? Har Rigets tilstand ændret sig til det bedre? Næhh, men DANSK FOLKEPARTI har ændret sig; alt hvad Dansk Folkeparti STOD for, og som vi fodfolk i partiet kæmper for, fjernes fra idealerne og har nu nået den politisk korrekte akse:

Adoptioner af fremmede. Tanken er modbydelig. At forældre, af den ene eller anden årsag, køber sig til deres egen lille ”kineserdatter” fra lande, og fra forældre, som ikke kan sige nej. Det går an med hunde og katte – men mennesker – FØJ FOR POKKER. Ikke desto mindre ønsker Pia Kristensen fra Dansk Folkeparti flere slavehandler til vejs. 1.000(!) årlige adoptioner fra fremmede himmelstrøg er ikke nok for Dansk Folkeparti.

Atomkraft. DF er gået fra at være fortalere for atomkraft til nu at være politisk korrekte og ønske Barsebäck lukket.

Integration af indvandrere. Et politisk korrekt trylleord. Et løsen på samtlige voldsstatestikker og andre belastninger på det danske samfund forvoldt af de fremmede. Igennem 30 år med meget ringe resultater har etniske danskere måtte betale og afgive job og boliger til de fremmede. Pia Kjærsgaard tror nu også på denne landsskadelige ideologi. Pia gjorde i Jyllands-Posten 4. februar 2005 sig til talsmand for at ”ghettoer nedbrydes”, dette ved at ”flytte rundt på folk”. Altså må vi danskere (hvis Pia bestemmer) ikke bo i vores egne rolige ”dansker-ghettoer”, hvor vi kan færdes i tryghed og kunne sætte vores børn ned i kvarteret for at lege i tryghed. Måske skulle Pia starte med at være et godt eksempel for sin egen ideologi og kræve indretning af villaer på Kærmindevej til boliger for fremmede? Eller...?

Kristian Thuelesen Dahl ønsker at ”presse landets virksomheder til at levere praktikpladser til unge indvandrere, så de får en chance for at færdiggøre deres uddannelser og komme i job”. Tak for kaffe! Hvad med de mange DANSKERE, som står uden job og praktikplads. Hvor står egentlig Dansk Folkeparti? På de fremmedes- eller danskernes side?

Lokalt: Rudersdals spidskandidat blev direkte spurgt af medlem, hvad han agtede at gøre ved fremmedproblemerne. Hertil svarede Bjarne Stjernegaard at det var et anliggende han, som lokalpolitiker, ikke kunne tage sig af. Bjarne Stjernegaard ”brillerede” dog ved at tilbyde både job og bolig til de fremmede i sin valgkamp. - ikke lige DEN udmelding vi danskere har brug for, men måske nok i tråd med Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti!

Braindrain har venstrefløjen i ældre tid vendt sig imod også Dansk Folkeparti har været imod. Nu er braindrain blevet politisk korrekt: Jo højere uddannelse de fremmede har jo mere ”jo mere har vi brug for dem”. Altså en egoistisk selektiv indvandring, som gør at de indvandringsproducerende lande forbliver fattige og dermed vil presset mod vor del af verden fortsat øges. Denne ideologi vender Dansk Folkeparti sig ikke imod længere. Peter Skaarup vil nu lukke op for fremmed arbejdskraft efter braindrain-kriteriet.

Louise Frevert. Seneste politisk korrekte budskab fra Dansk Folkeparti's side var den manglende støtte til Freverts synspunkt. At Louise Frevert (eller hvem det end måtte være) ikke officielt må betragte sin egen kultur som stående over den muhamedanske og værende uforenelig sammen. Det udmærkede billede af en kræftcelle som man jo heller ikke kan ”omvende”, ligesom man ikke kan omvende en muhamedaner, er åbenbart ikke Dansk Folkeparti's politik længere.

Dansk Folkeparti har nærmet sig magnetisk den politisk korrekte akse:

Ja til flere fremmede adoptioner. Nej til atomkraft. Ja til ”dygtige” indvandrere. Ja til ”integration”. Ja, til fremmede på arbejdspladserne førend danskerne. Ja til fremmede i almene boligbyggerier. Ja til knægtelsen af ytringsfriheden ved racismeparagraffen.

Det er hvad det politisk korrekte hoforgan, Politiken står for, og det er hvad Dansk Folkeparti er blevet til. Snart stemmer Thøger vel på DF.

Ved særlige festlige lejligheder og ved enkelte gode avisartikler af f.eks. Søren Krarup giver Dansk Folkeparti udtryk for at være Danmarks redning. Desværre fortsætter tilstrømningen og 0 fremmede bliver hjemsendt. I Dansk Folkepartis regeringsperiode er uddelt danske statsborgerskaber som aldrig før. Bare i 2004 blev bevilget 32.509 opholdstilladelser. Danmark har ændret sig drastisk medens Dansk Folkeparti har siddet ved magten:

·       Flere og flere almene boliger bliver besat af fremmede.

·       Der er opstået kineserklasser i stor stil på bl.a. Niels Brock.

·       Undervisning på DANSKE uddannelsessteder og skrivelser foregår på engelsk.

·       Biblioteker er blevet ”flersprogede”, med meddelelser på alskens sprog.

·       Massevoldtægter, æresdrab. Osv. Osv. Osv.

·       Racismeparagraffen eksisterer stadig.

Hvor er modstanden mod indvandringen? Respekten for den demokratiske beslutning om indvandringsstop fra 1973 synes nu glemt. DF taler nu om ”loft over indvandringen”. Ord som ”generel hjemsendelse af de fremmede” eller ”bevarelse af et dansk Danmark” lyder ikke mere fra partiet.

INTET GØRES DER FRA DANSK FOLKEPARTIS SIDE!!! Tværtom.

Dansk kultur er ikke statisk. Dansk kultur ændrer sig med befolkningssamensætningen. Hvis Danmark skal forblive dansk er det derfor bydende nødvendigt med hjemsendelse af de fremmede. Så mange som det overhovedet er muligt. Dansk Folkeparti er ikke løsningen på et Danmark for danskerne, hvor det er en naturlig ting at danskeren har førstefødselsret.

Derfor min udmeldelse af partiet.

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810