06.06.2016

63 hyklere:

Forfatter: M. Camre

Man må ikke fornærme, men gerne prædike vold og had

Mogens Camre

63 debattører, forfattere og andre mere eller mindre kendte folk har skrevet et åbent brev til Folketinget, hvori de har protesteret mod den nye lovgivning, som kriminaliserer religiøse forkynderes ytringer, som er vendt mod det danske samfunds normer og værdier. De pågældende mener, at der er tale om et angreb på ytringsfriheden.

Det undrer mig, at to helt forskellige grupper af mennesker er gået sammen om denne protest. Den ene gruppe af venstreorienterede og repræsentanter for islamiske holdninger har aldrig med et ord kritiseret den lovgivning, som handler om at tage ytringsfriheden fra de danskere og andre, som formaster sig til at kritisere adfærd og holdninger hos folk, som ikke er danske. Det drejer sig om straffelovens § 266b, som forbyder også sande udsagn, hvis nogen af de uhyre følsomme grupper af mennesker med anden etnisk herkomst samt diverse grupperinger af danske "Venligboere" kan hævde at de føler sig krænket.

§ 266b er til gengæld blevet kritiseret af de af underskriverne på det åbne brev,, som befinder sig på den borgerlige fløj, og som her er havnet i dårligt selskab.

Den nye lovgivning skal ramme de religiøse forkyndere, som bruger deres autoritet over for de troende til at prædike på en måde, som er i strid med den danske grundlovs §67, som bl.a. siger: "...dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden".

Nu er sproget nok lidt gammeldags, men det §67 i grundloven siger er, at f.eks. ytringer som, at mænd og kvinder ikke er ligeværdige, at en mand må slå sin kone, eller at manden har ret til sex uanset hans kones ønsker, er ulovlige. Tilsvarende er det selvfølgelig ulovligt med den autoritet, de troende tillægger disse prædikanter at opfordre til voldshandlinger, at opfordre til terror eller blot at billige terror og det er selvsagt også ulovligt under nogen form at opfordre til had mod det danske samfund. Det har vi set en række grove eksempler på, så grove, at vi må betegne disse prædikanter som landets fjender.

Grundloven indeholder ikke straffebestemmelser og det, den nye lovgivning gør, er alene at fastsætte straffebestemmelser for sådanne grundlovskrænkelser.

Det har intet med ytringsfrihed at gøre, når nogen hævder, at ytringsfrihedsbegrebet giver ret til at overtræde grundloven. Vi ønsker ikke, at forkyndere af religiøs tro påvirker deres mere eller mindre uvidende trosfæller til at tro, at der er en gud, som står over grundloven. Det er der ikke, og det er afgørende for at bevare et civiliseret samfund. Der er ingen gud, der fastsætter dette lands love - lovene skrives og vedtages af mennesker, og de som forkynder imod vore loves værdinormer, skal straffes.

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810