30.11.2005

PVJs EU-brev nr. 2

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Den anden af ialt 10 ugentlige "lektioner" om EU-traktaten. Denne gang om magtfordelingen i institutionerne

I debatten om EU-traktaten har spørgsmålet om magtfordelingen i EUs institutioner været omgærdet af stor interesse og opmærksomhed.

Det er naturligt, for det er her magten og de nationale interesser mødes!!

Med den ny EU-traktat vil der ske den ændring efter 2014, at EU-Kommissionen kommer til at bestå af 18 kommissærer.

Til den tid vil EU bestå af 27 medlemsstater, idet Bulgarien og Rumænien ventes at blive medlemmer af EU i 2007.

Det vil sige, at der altid vil være en kommissær fra to tredjedel af antallet af medlemslande.

De 18 kommissærer skal vælges blandt medlemsstaternes statsborgere på grundlag af en ordning med ligelig rotation mellem medlemsstaterne.

Der er dog lavet en fortrydelsesordning, idet Det Europæiske Råd med enstemmighed kan beslutte at ændre denne ordning.

Man kan eksempelvis vedtage, at Kommissionen skal bestå af en kommissær fra alle EU-lande, - også efter 2014. Det vil administrativ være dyrt, -men politisk klogt!!

Hvis man beslutter sig for EU-traktatens udkast, vil det for Danmarks vedkommende betyde, at en EU-Kommission, - uden dansk deltagelse – kan træffe beslutninger, der er retsligt bindende for Danmark!!!!

Her er vi ved det inderste tandhjul i den danske forfatning (Grundloven), der kun giver adgang til at overdrag suverænitet i ”nærmere bestemt omfang”.

For mig at se kan det blive tilfældet med beslutninger, der går ud over Grundlovens grænse.

Det kræver en grundig debat i Danmark.

Hvad angår EU-formandskabet, som i dag går på skift imellem medlemslandene, vil der ske den ændring, at Det Europæiske Råd får en fast formand.

Den faste formand varetager rollen for 2/12 år af gangen og kan genvælges en gang.

EU-formandskabet varetages af et gruppeformandskab med tre lande i 18 måneder.

Hvert af de tre lande leder på skift formandskabet i 6 måneder for alle Rådets sammensætninger bortset fra Udenrigsrådet.

Det Europæiske Råd indstiller med kvalificeret flertal formanden for Kommissionen.

Indstillingen skal godkendes af Europa-Parlamentet.

Det Europæiske Råd vedtager i samarbejde med formanden for Kommissionen - og på baggrund af de enkelte landes indstillinger - listen over de øvrige kommissærer.

Derefter skal Kommissionen godkendes ved en afstemning i det magtfulde Europa-Parlament, der i dag består af 732 medlemmer.

Heraf er de 14 medlemmer fra Danmark.

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810